2010-02-21

NU-sjukvården - Ambulansverksamheten


(Detta är den fjärde artikeln där Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Klicka på länken NU-sjukvården under artiklarna för att följa serien)
Ur GP_2006 :"Mer vård av högre kvalitet till lägre kostnad.
Sten Axelsson, blivande chef för NU-sjukvården, lovar att åstadkomma den unika kombinationen. Men då måste han få fria händer att lägga ned sjukhus eller ändra deras inriktning.
Sten Axelssons direktörsrum på Kärnsjukhuset i Skövde är en patientsal som konverterats till kontorsmodul. - Blir det för jobbigt så finns det syrgasledning i väggen, skojar han."
Så inledde juristen Sten Axelsson en intervju i GP 2006 innan han tillträdde som sjukvårdschef i NU-sjukvården och satte fart på Vård 2010. Idag är det 2010 och vi vet att det är kaos, köerna växer och ekonomin skenar (-94 miljoner). Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket vill ha åtgärder. Patienter får vänta och dör i väntan på akut vård. Skribenter jämför NU sjukvården med en ättestupa. Är det detta som är kvalitet till lägsta kostnad ur en jurist ögon?
Intressant är också att notera att hans nuvarande arbetsplats och den förra (Kärnsjukhuset) är de enda sjukhus som går ordentligt back 2009. Det är en gammal visdom att den chef som skall spara just bara skall spara. Han eller hon skall inte använda resurser för att planera framtiden. Ändå är det just framtiden de alltid använder som argument för alla sparbeting.
Ändå kunde man redan 2006 säga att Vård 2010 inte skulle hålla - om man menar att man vill ha en god och rättvis vård i hela Fyrbodal inklusive Bohuslän och Dalsland. Kritikerna har träffat rätt på många punkter. Men den akuta sjukvården börjar egentligen med ett SOS-samtal och snabbheten i ambulansvården är oerhört viktigt. Det är också OERHÖRT viktigt att placera akutsjukhuset centralt i upptagningsområdet, bra i förhållande till de flesta invånare samt optimalt för vidare transporter.
NÄL valdes som akutsjukhus helt från politiska grunder och dess utbyggnad till renodlat akutsjukhus (som skulle reducera dess storlek till hälften) stoppades av NU-styrelsen direkt efter Strukturbeslutet 2004 med hänvisning till "ändrade mönster". Alltså ena dagen tar man beslut, men när man får veta att NÄL skall bli hälften så stort som Uddevalla sjukhus stoppar man beslutet. Man kan bara spekulera i varför.
Att NÄL inte är bra som akutsjukhus visar dagens kaos som beror på felaktiga byggnader (höga ombyggnadskostnader), felaktigt läge i skogen både för dit- och fråntransport.
Två argument som fanns i inledningen av Vård 2010 var att man dels vill dra ner antalet jourlinjer eftersom det var för dyrt, och dels att den förlängda körtiden för ambulanserna inte längre hade någon betydelse eftersom ambulanserna och ambulanshelikoptern idag var så bra att alla Bohuslänningar kunde vara lugna. Att bara ha en akutmottagning var enligt Sten Axelsson och NU-styrelsen inget problem, trots att utredaren Räv i Strukturutredningen sagt att det är orimligt att ha en akutmottagning, speciellt sommartid.
Vi skall nu analysera spelet kring detta och vi börjar med ambulanserna.
Det finns några fakta i målet som i viss mån "trollats bort":
1. Man kan inte köra en ambulans snabbare än omgivande trafik. Man räknar med 1 minut per kilometer. Kör du fortare kan du inte vårda en patient.
2. Ambulanserna är idag inte bättre än förr. I vissa fall t.o.m sämre gällande framkomlighet. Det är tiden dels fram till patienter med hjärtstopp och tiden till operation för skador som räknas. Rörande hjärtstopp förlorar man 10% per minut och efter 10-12 minuter är det meningslöst. Den tiden håller inte många ambulanser i NU-sjukvården. Uddevalla kommun, med sina drygt 51 000 invånare, saknar ambulanser vissa delar på dygnet pga alla transporter i hela Fyrbodal. (Vid den tragiska olyckan på Uddevalla järnvägsstation 2009, då en yngling avled efter att ha kommit i kontakt med en strömförande järnvägsledning, fanns ingen ambulans i Uddevalla. Den ena ambulansen körde från Trollhättan och den andra från Orust.)

3. En svårt skadad har i princip noll % chans att överleva efter en timme (Gyllene timmen). Det innebär inte att resan kan ta en timme - det är tiden från larm till SOS till att man ligger på operationsbordet som får ta en timme. Ledningen för NU-sjukvården har den unika ståndpunkten att det som är en hörnsten i akutvården inklusive i kris- och krigssituationer i hela världen inte gäller NU-sjukvården. ÄNDÅ är man väldigt noga med att säga att transporterna inte tidsförlängs, eller bara lite. Det är något som inte stämmer i resonemanget. Antingen är tiden viktig - eller så är den inte det. Men det torde vara självklart för alla att ju snabbare du får adekvat vård, desto större chans har du att överleva.

4. Antalet ambulanser i NU-sjukvården är lika många idag som före Vård 2010 med undantag för en ambulans i norra Bohuslän som NU-sjukvården ville lägga ner, men där kommunerna protesterade. Detta trots att man innan Vård 2010 påstod att det skulle bli bättre. Riskanalysen pekade också på klara risker med transporterna i Fyrbodal, eftersom ambulanser används både för akuta ärenden och vanliga förflyttningar. Trots detta drog man ner ambulansvården i flera omgångar 2009.
5. Den nya vägen förbi Munkedal - Småröd har förkortat restiden från norra Bohuslän med 10 minuter. Restiden till NÄL förlängdes med 20 minuter. Det innebär att patienter i norra Bohuslän har fått 10 minuter längre resväg trots E6, men för mellersta Bohuslän (och Uddevalla) är den 20 minuter längre.

6. En viktig aspekt är att Uddevalla sjukhus dels ligger närmast för de flesta bofasta och dessutom betydligt närmare kusten och miljoner turister sommartid inklusive havs och dykolyckor (med ännu längre transporttid). Fjordgeografin i Bohuslän kostar mycket i restid.

7. En viktig aspekt i planerandet av akutvård är fortsatt transport till regionkliniken (Sahlgrenska) eller andra sjukhus som brännskadeavdelningar i Uppsala eller Linköping. Uddevalla sjukhus har här en bra belägen helikopterplattform samt utmärkta motorvägar ner till Göteborg. Med NÄL som akut förlorar man 40 minuter i transporttid.

9. Helikoptern var länge ledningens svar på alla oroliga frågor kring ambulanserna. Idag är det ej längre något argument sedan det gradvis smulats sönder av kritiker och helikopterpersonal. Flyger exempelvis inte i dålig väderlek och mer sällan på vintern. Vid större olyckor transporterar den till andra sjukhus och det finns bara en helikopter stationerad i Kungälv. I princip är den ej att räkna med i normalfallet.
2005 satte man upp målet att 75% av alla akutfall skall nås inom 20 minuter, dvs långt ifrån exempelvis den 100%-iga dödligheten vid hjärtstopp efter 10-12 minuter. Verkligheten visar att tiden fram till patient ökat under Vård 2010 med 3 minuter och det är en nationell trend.
Trots detta pressar NU-ledningen och regionen fram ännu mer sparkrav och Chefsläkaren Almquist påstår nu att ambulanserna har kortare ledtider till akuten. Samtidigt i ett pressmeddelande skriver NU-ledningen att ledtiden blivit 10 minuter längre.
Ambulanspersonalen håller inte med och framförallt inte för patienter från Bohuslän. Det är sannerligen matematik i den högre skolan att Västra Götalandsregionen i ett ögonblick säger att transporterna tar lite längre tid. I ett annat att det tar kortare tid och i ett tredje presenteras nationella data på en allmänt ökande trend på ambulanstransporter.
Patienter från Uddevalla och mellersta Bohuslän har 20 minuter längre restid. Patienter från norra Bohuslän har 10 minuter längre restid pga förbättrad väg förbi Munkedal. Detta förvärras av att man har ökat framkörningen till patienten med 3-6 minuter pga omläggningen av akutvårdsystemet. Med framkörningstider ex på Orust och Färgelanda på över 10 minuter har möjligheten att överleva eller risken att få bestående skador efter en olycka ökat avsevärt oavsett om ambulansen har en fullständig operationssal med sig eller inte.

En typisk tidsaxel för Gyllene timmen kan se ut så här.

Upptäckt av olycka 3 min

Larmtid, inringning 1 min

SOS-tid 1 min

Anspänningstid 1,5 –5 min

Körtid 1 min/km 15 min

Säkra olyckan 2 min

Stabilisera fordon, tillträde till patient 4 min

Sjukvårdsledning/losstagning 11 min

Urlyftning/transport klar ambulans 3 min

Körtid till sjukhus 1 min/km 15 min


Det är ganska lätt att se hur körtiden från Bohuslän förlängs markant när Uddevallaakuten stängdes och hur viktig transporttiden är för hela händelseförloppet i den akuta vården.
När patienten väl är på plats måste den tas om hand av jourläkare. Även här skulle man spara pengar. Innan Vård 2010 fanns totalt 5 jourer på medicin, 4 anestesi, 2 ortoped och 4 kirurgi. Kirurgi har minskat till 2-3 men resten har ökat. Speciellt medicin som idag har dubbelt så många jourlinjer.

Trots detta är det kaos på akuten? Varför då?
Kan det vara så att om du har ett stor upptagningsområde som Fyrbodal underlättar det om du har parallella intag på två akutmottagningar istället för en flaskhals?
Detta insåg utredarna till strukturutredningen och ordföranden i Nu-styrelsen försökte också "fjäska" med de äldre som lider på akutmottagningar med 15-20 timmars väntan och lovade både "VIP- intag" och "fast track".
Speciella geriatriska akutmottagningar har prövats av Uddevallabördige läkaren Thorburn i Hudiksvall med nedslående resultat. Om du är akut sjuk och dessutom är äldre och med många fler sjukdomar (multisjuka) innebär inte det att du är lättare att vårda på en "light akut" utan jourläkare, utan tvärtom - du är väldigt mycket sjukare och kräver ofta betydligt mer omvårdnad. I Hudiksvall betydde det att de äldre bara åkte omvägen till "VIP-akuten" för att hamna under adekvat akutvård.
Det är riktigt att vi lägger 75 % av all vård på de äldre och med en åldrande befolkning är det svårt att se att politiska beslut skall ändra på det om de inte menar allvar med att akuten är en modern variant av ättestupa...

En väldigt naturlig del av vården är att använda så många parallella intag som möjligt. Detta inkluderar primärvården som dock inte alls ingår i Vård 2010 trots att det är samma Region. Tvärtom har det varit ett väldigt skyfflande hit och dit med öppna och icke öppna jourcentraler. Till detta kommer ett vårdval som lägger en annan dimension på primärvårdens åtagande, men det går utanför denna blogg att analysera (än i alla fall).

Men det är fortfarande kaos ... trots fler jourer och kortare - eller var det längre körtider på färre eller var det fler ambulanser som är bättre - eller var det sämre utrustade för en vård med färre sjukhus.
Vård till lägsta kostnad inkluderande vårdplatser har länge varit Västra Götalandsregionens och andra landstings valspråk. Tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen säger idag att detta inte är acceptabelt och nu får det vara nog.
Varför har det blivit så här? Henrik_Hammar (M) i Skåne säger att orsaken till att Sverige har minst vårdplatser i EU beror på den medicintekniska utvecklingen. Vän av ordning, som Uddevallabloggen är, frågar sig då - länder som Tyskland, England, Frankrike, Spanien, Polen - har de sämre medicin teknisk utveckling än vi? Vi är 9 miljoner av 320 miljoner....
Det var så en gång; inte nu !
Kanske Margot Wallströms (S) ord från 14/5 2004 är ett tydligt svar på frågan:
"Den svenska välfärden är en myt. När man kommer i kontakt med andra länders sjukvård inser man att de hunnit ikapp - och gått om Sverige".
Uddevallabloggen kommer att fortsätta analysera NU-sjukvården och vårdplatser. //

7 kommentarer:

 1. hej

  Vi är ett gäng som följt detta från Stockholm. Vi har haft samma diskussion här.

  Vi är glada att SoS idag sagt ifrån och jag hppas era "tänkande" politiker nu får ngt att tänka på.

  Den där glöggdrickande politiker borde ffa tänka till !!!

  mvh
  08-gänget

  SvaraRadera
 2. Åter ett mycket initierat inlägg.

  Man blir både imponerad och skrämd över vad som skrivs. Det är uppenbart (ex med de s.k. ledtiderna) att NU-ledningen handlar i panik mellan orimliga sparkrav och vetskapen om att det är kaos.

  Man blir lika förundrad över det politiska systemets tillkortakommanden i situationer som denna, och man kan fundera om det egentligen är så smart att blanda människors behov med politiska agendor.

  Jag blir mer och mer övertygad om att det norska systemet är rätt väg. Där ligger det yttersta ansvaret hos regeringen och sedan effektueras det på tjänstemannanivå utan vallöften på detaljnivå.

  Mitt råd bli, precis som Bloggen skrivit om - avskaffa landstingen. Då slipper man direkt politiker som är ute och cyklar på bloggar (Jonas A Fp) och indirekt slipper man en ledning som är mer lojal mot sina lokala regionpolitiker än "försvarsadvokat" åt patienterna.

  Det tråkiga här är att när detta sker (övertygat om att det kommer ske) har man byggt på NÄL så mycket att man inte kan flytta akuten till det ställe där den hör hemma = Uddevalla.

  MEN - å andra sidan... På Uddevalla behöver man inte göra så mycket. Det är ett fungerande akutsjukhus idag och behöver ej byggas om för 400-600 miljoner.

  Ja, jösses vilken nota vi skattebetalare står för bara pga politisk prestige.

  SvaraRadera
 3. Tack U-Bloggen !!!

  Personal

  SvaraRadera
 4. Du är mäktig! Inte bara i denna fråga, utan hela din blogg!

  SvaraRadera
 5. Jag förstår inte hur man kan få hantera sådana här frågor så oprofessionellt! Och vad ändå värre är - hur kan man få fortsätta? Tack för att detta blir belyst.
  /Pensionär

  SvaraRadera
 6. Följer analysen med stort, mycket stort, intresse!

  SvaraRadera
 7. Jag är pank(!?!) pga andras slösande. Någon mer som känner så???

  Vad kan vi göra för att än en gång försöka påverka det hela? Namninsamlingar och artiklar i Bohusläningen räcker ju inte?

  Ska vi behöva ställa oss utanför de ansvarigas hem under några nätter och skandera vårt missnöje tills dem är så psykiskt knäckta och de inte orkar vara så löjligt stolta över sina misstag?

  Detta är absolut INTE en uppmaning! Men vad ska vi göra???

  SvaraRadera