2009-02-17

Per Falkenström död


Insänt av kollega vid Bohusläns museum:

"Vår käre vän och kollega Per Falkenström har tragiskt avlidit. Per var till professionen arkeolog med en bred och lång erfarenhet, trots sin ungdom.

Den arkeologiska banan började som amatörmedverkan i undersökningar på Adelsön i Mälaren i början av 90-talet. Studier vid bland annat Uppsala universitet kröntes med en filosofie magister-examen i arkeologi 1997.

Därefter bar det av söderut, till det stora Västkustbaneprojektet, där den nya järnvägen i Skåne-Halland skapade arbetstillfällen för många arkeologer. Per fick ansvar för registrering av flintmaterialet vid den i arkeologiska kretsar berömda utgrävningen av en stenåldersboplats vid Tågerup i Landskrona.

Arkeologernas verklighet idag är ständigt upprepade, korta projektanställningar för olika arbetsgivare. Per lyckades bra med detta och arbetade i perioder för Riksantikvarieämbetets kontor i Lund och Örebro, för Norrbottens museum, Dalarnas museum, Arkeologikonsult AB och stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU).

Med tiden fick Per en gedigen erfarenhet av fältarkeologin, men intresset för forskningsfrågor stod hela tiden i fokus. Per var en erkänd auktoritet på analyser av stenmaterial, det vill säga redskap från främst sten- och bronsålder.

Hans kontaktnät var stort efter aktivt deltagande i konferenser, seminarier och projekt i Sverige och utomlands. Bland annat deltog Per med iver i stora arkeologikonferenser i Stockholm 2000, Belfast 2005, Lissabon 2006 och Vancouver 2008.

I mars 2006 kom Per till oss på Bohusläns museum. Han gjorde sig snabbt känd som en positiv, glad, trygg, lugn och lojal medarbetare, en person att lita på.

Sommaren 2008 ledde Per undersökningen av en boplats från slutet av istiden vid Sunningen ( http://uddevallare.blogspot.com/2008/05/arkeologisk-underskning-vid-sunningen.html ), den äldsta plats som undersökts arkeologiskt i vårt område. Per har lämnat bestående bidrag till arkeologin, både här i Västsverige och inom vidare kretsar.

Per Falkenström sörjs närmast av flickvän, föräldrar och en bror. Per skulle ha fyllt 36 år i februari.

Vi saknar dig Per."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar