2009-02-22

Christina Rogestam ger Västarvets kritiker rätt

Bråket mellan de båda länsmuseerna Bohusläns museum och Västergötlands museum å ena sidan och Västra Götalandsregionens kulturnämnd och förvaltningen Västarvet å andra sidan tycks nu gå mot sitt slut.

Enligt vad Uddevallabloggen erfar gav Christina Rogestam Västarvets kritiker sitt oreserverade stöd då hon i måndags träffade styrelsen för Bohusläns museum och presenterade sin utredning.

Trots vad som står i stiftelselagen, urkunden och stadgarna för Stiftelsen Bohusläns museum och trots att såväl Kammarkollegiet som Justitiedepartementet och Länsstyrelsen konstaterat att Västarvets ledning och högsta politiker farit olagligt fram, så har detta inte fått Västarvet att backa.

Inte förrän nu således, då Christina Rogestam genom regionstyrelsens försorg kom in i bilden och har konstaterat detsamma. Exakt detta har emellertid sedan några år tillbaka påtalats vid flera styrelsemöten av framförallt Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands fornminnesförening, som är stiftare i var sitt länsmuseum. Under 2007 och 2008 har också Uddevalla kommun varit tydliga i sin kritik över hur Västarvet har agerat. Som bekant gjorde Uddevalla en rejäl markering då kommunen skar ner anslaget till Västarvet med 1,4 milj kr i höstas.

Man måste tycka att det är anmärkningsvärt att Västra Götalandsregionen inte har bättre kompetens inom det juridiska området! Eller har man inte varit intresserad?

Christina Rogestam vänder i sin argumentation upp och ned på hela organisationen. Från att helheten och Västarvets förvaltning har varit det centrala, och museerna och andra kulturarvsinstitutioner har kommit i andra hand, anser hon att det är museerna och institutionerna som skall stå i centrum med sin verksamhet och att Västarvet skall fungera som ett serviceorgan.

Hon lämnar i sin redovisning två alternativa vägar att gå utifrån den nu rådande situationen. Den ena, att återgå till situationen innan Bohusläns museum blev en del av Västarvet, är knappast trolig. Alltför mycket har redan förändrats då museets administration har förts över till Västarvets kansli i Vänersborg. Jag tror inte att någon part tycker att det är en framkomlig väg.

Nej, Rogestam föreslår i stället att man backar processen och tar delvis om den från början. Till att börja med skall man återgå till tidigare organisation. En ny förvaltningschef rekryteras och organisationen skall ses över när en sådan tillträtt med synsättet att institutionerna är verksamhetens kärna och stjärnor.

Hon betonar även att det behövs kompetenta chefer och ledare i processen, särskilt pekar hon på museichefernas roll.

Hon föreslår också att Västarvets kansli skall ligga i Uddevalla (Bohusläns museum utgör självt en tredjedel av hela Västarvet).

Processen skall inledas med diskussion för att få en samsyn. Därefter fattas inriktningsbeslut i styrelserna (Bohusläns museum, Västergötlands museum och Västarvet - som för övrigt har samma ordförande!!!). Det tredje steget blir att förhandla fram nya avtal som alla stiftare kan vara överens om.

Som var och en förstår kommer detta att ta tid. Men det är tid som man måste ta sig.

I morgon måndag informerar Christina Rogestam styrelsen för Västergötlands museum i samma fråga. //

1 kommentar:

  1. Bravo Gunnar!
    Du är om inte en fullfjädrad journalist så åtminstone bättre än de flesta i Uddevalla som har det som yrke att bevaka vad som har betydelse för oss som bor och verkar här.

    Ulf G.

    SvaraRadera