2009-02-25

Uddevallas första järnvägsstation


Vid kvällens berättarafton pratade vi bl a om den här bilden ur ABF Fotoklubb:s almanacka från 2008. Det är alltså Uddevallas första järnvägsstation som byggdes 1864 för Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg.

Det är samma ritning som järnvägsstationen i Vänersborg är byggd efter. 1864 var järnvägen mellan Uddevalla och Vänersborg färdig och tre år senare öppnades hela sträckan till stambanan vid Herrljunga. 1895 blev detta också station för den nybyggda Lelångenbanan.

(Jan Aronsson levererade denna bilden)
Järnvägsstationen revs i början av 1961. Vi Uddevallabor kallade den de sista åren för Hamnstationen.

I Tidningsarkivet sökte jag därför på ordet hamnstation och fick denna träfflista:

1885-09-17 Gaskandelabern är uppsatt vid hamnstationen. Hamn.
1906-08-11 Hamnstationen i Uddevalla. Lanternin byggs på taket till perrongen.
1913-01-22 Hamnstationen i Uddevalla kommer i år att undergå en välbehövlig renovering.
1913-12-06 Bilder på översvämningar vid Badhuset- och Kreaturstorget, hamnstationen- och ångbåtsbryggan. Väder.
1926-05-08 Dödsolycka å Uddevalla Hamnstation.
1930-10-21 Kajbygget, för närvarande håller man på med stensättning framför hamnstationen.
1937-12-02 Hamnstationen i Uddevalla håller på att moderniseras. Järnväg.
1938-01-26 Hamnstationen med nya moderniserade östra flygeln. Järnväg. Bild.
1938-01-26 Bilden för dagen visar hamnstationen med den nya moderniserade östra flygeln.
1943-08-24 Pressbyråns kiosk vid hamnstationen i Uddevalla utsatt för inbrott igen. Polis.
1945-10-22 Fullsatt rälsbuss på Lelångenbanan, skenade från Bjursjön till hamnstationen.
1947-10-30 SJ ombesörjer godsforsling i samband med järnvägstransport vid Uddevalla Hamnstation. Annons.
1955-01-15 Fjordvatten, snömodd och issörja blockerade Uddevalla hamnstation. Väder. Bild.
1955-10-27 Lelångenbanan till Centralen. Nytt spår beseglar hamnstationsöde. Järnväg. Bild.
1956-04-26 Uddevalla hamnstations avveckling påbörjad nu. Järnväg.
1956-11-13 Lelångentrafiken utgår nu från Centralen. Hamnstationen nedlagd. Järnväg. Bild.
1958-08-27 Sista tåget lämnar hamnstationen. Rälsen rivs upp omedelbart. Järnväg.
1960-04-12 Uddevalla hamnstation rivs. Busstation uppförs istället. Kommunikationer. Rivning. Järnväg.
1961-03-02 Hamnstationen rivs. Rivning. Järnväg. Bild.
1968-01-13 Det Uddevalla som gått. Bild på Hamnstationen. Järnväg. Kommunikationer.
1975-09-16 Hamnstation 1921 har ersatts av Busscentralen. Byggnader.

Jag kan också meddela er som var på berättaraftonen i kväll att Armasjärviolyckan den 24 oktober 1940 krävde 46 liv (det uppstod diskussion om det i lokalen). //

2 kommentarer: