2022-08-26

Runges grav på Norra Kyrkogården


(tidigare publicerat)

Lars Rhinebo har forskat i arkiven och hittat historien om Rolf Olof Runge från Uddevalla som emigrerade till USA 1934 vid 23 års ålder och stred för amerikanarna under andra världskriget i Europa.

Så här skrev Bohusläningen i april 1949 vid Runges jordfästning i Uddevalla:

"I en metallkista, svept i stjärnbaneret, jordfästes på söndagen i Uddevalla stoftet av den i Belgien stupade korpralen i amerikanska armén Rolf Runge till vila i fädernestadens jord.

Rolf Runge, som var son till bankdirektör Karl Runge, var med i de amerikanska styrkor som överfördes till Europa. Postumt har han efter sin död erhållit tapperhetsmedaljen Purple Heart.

Stoftet hade med flyg transporterats till Oslo och därifrån med bil till Uddevalla eskorterat av tre amerikanska officerare.

Jordfästningen ägde rum i kyrkans gravkapell och inleddes med Chopins sorgemarsch spelad av musikdirektör C.G. Andersson. Harry Åkerberg utförde så Adagio ur Beethovens Patitic, varpå komminister Franck förrättade jordfästningen. Utgångsmarschen ur kyrkan var Karl XV:s sorgmarsch.

Kistan fördes därpå i en öppen vagn till Norra kyrkogården, där gravsättningen ägde rum i familjegraven".
 
Så här beskrivs händelsen då Rolf Runge dog:

På morgonen den 17 december 1944 blev tolv soldater ur den amerikanska 27 Armored Infantry Battalion tillfångatagna och transporterade till ett område söder om staden Stavelot kallat La Vaulx Richard. Den tyske befälhavaren Joachim Peiper bestämde att fångarna skulle avrättas och de sköts alla tillsammans med tre civila belgare.

I Belgien finns det här minnesmonumentet där man skymtar Rolf Runges namn vid den svenska flaggan i den högra nedre bilden. Det är en amerikansk veteran som var med i striderna som här besöker minnesmonumentet 2012.
Det var den här mannen som lät avrätta Rolf Runge och hans kamrater. Joachim Peiper (1915-1976), även känd som Jochen Peiper, var officer i Waffen-SS under andra världskriget och personlig adjutant till Reichsführer-SS Heinrich Himmler mellan november 1940 och augusti 1941. Peiper kämpade både östfronten mot Röda armén och västfronten mot de västallierade, och han vann Riddarkorset av Järnkorset med eklöv och svärd för extrema insatser på slagfältet, mod och enastående militära ledarskap.

Peiper dömdes till döden för krigsförbrytelserna i Belgien men straffet omvandlades till fängelse. Han satt fängslad i 12 år. Han anklagades även för krigsförbrytelser i Italien, men italienska och tyska domstolar kom fram till att det inte fanns tillräckliga bevis för att motivera åtal.

Efter sin frigivning från fängelset, arbetade Peiper för både Porsche och Volkswagen, innan han flyttade till Frankrike, där han översatte böcker från engelska till tyska under pseudonymen Rainer Buschmann.

Peiper mördades i Frankrike i juli 1976, då han blev skjuten av okända angripare som sedan brände hans hus till marken med molotovcocktails.

Läs om Joachim Peiper här https://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_Peiper

Det finns också en hel del material om Joachim Peiper på YouTube, bl a från rättegången mot honom. Klicka här https://www.youtube.com/results?search_query=joachim+peiper 

Här ligger Rolf Runge och hans föräldrar begravda.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar