2022-08-15

Arbetena med gångbron över Bodeleån igång

Arbetena med en ny gångbro beräknas vara klara i september - oktober.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar