2022-08-09

EMAUS

 

Till Uddevallas 500-årsjubileum 1998 togs den här skriften fram. Det är en guide till stadens gröna rum. Författare är antikvarie Agneta Ericsson, Bohusläns museum. Omslagsbild Stina Forssell. Den producerades på beställning av kommunens Gatu- och parkavdelning. Sista stycket i nedanstående text är ett komplement med vad som har tillkommit sedan 500-årsjubileet.

Våra parker är aktuella i år mer än någonsin då Sveriges Stadsträdgårdsmästarförening kommer att fira sitt 100-års jubileum i Uddevalla. Egentligen skulle det har gjort för två år sedan, men vi vet ju alla varför det inte gick att genomföra.

Jag kommer framöver att fortsätta presentera utdrag ur skriften.


EMAUS


Likt alla städer med självaktning fanns runt Uddevalla ett pärlband av landerier, stora gårdar nyttjade som sommarbostad eller lantbostad för framstående borgare. Söder om staden låg Övre Bodele, som redan 1729 benämns landeri År 1740 ändras namnet till Emaus. Troligen är namnbytet ett resultat av väckelsen under 1700-talets början och en åminnelse av bibelns Emmaus (Lukas. 24:13).

Att ett landeri under 1700-talet omgavs av en anspråksfull park, var en självklarhet. Hur anläggningen på Emaus såg ut vid namnbytets tid, är höljt i historiens dunkel. På en karta från 1855 kan vi se att parken framför corps-de-logiet är anlagd utefter en strikt vinkelrät tanke enligt s k franskt mönster. Parken är stor och sträcker sig över de beteshagar som idag ligger väster om huvudbyggnaden. Uppfartsvägen kommer rakt söderifrån och är kantad av en magnifik allé av almar. På den ekonomiska kartan från 1934 har huvuduppfarten flyttats och leder in från nuvarande Kapellevägen, nästan rakt norr ifrån. Den gamla uppfarten är markerad som brukningsväg. Vidare har parken lagts om till en mindre och mjukare formad anläggning engelsk anda. Den omgärdas av fruktodlingar som sträcker sig söder om ladugården. På målningar och foton från båda sidor sekelskiftet är dessa fruktodlingar fullvuxna och bärande. I den södra delen fanns då också flera stora växthus. Ett stort "glashus" strax söder om huvudbyggnaden kan ha varit ett orangeri. Eventuellt är det detta husgrund som idag utgör en terrass.1967 övertog Uddevalla kommun driften av Emaus och hela egendomen förklarades som naturreservat. De arbetskrävande trädgårdsanläggningarna togs bort. Framför corps de-logiet finns idag en stor gräsmatta med några åldriga thujor.

Fruktträdgården är beteshagar. Inägomarken nyttjas som friluftsområde. Den gamla uppfarten söderifrån finns fortfarande kvar som promenadstig liksom stora delar av almallén. Att rulla ner mot Emaus och ha den lodräta, fuktiga och lavbevuxna bergväggen på höger hand och den leende inägomarken på vänster hand, måste ha varit en sällsam upplevelse- och är så än idag.


Emaus utgör ett värdefullt område bohuslänsk natur bestående av bergspartier med yppiga skogspartier, lundar och ängar med ett rikt fågelliv. Lundfloran, annars sparsamt företrädd i Bohuslän, är här rik med flera rariteter. Här finns flera rara träd såsom lärk, thuja och svart valnöt, som här har sin nordligaste spontana växtlokal.
3 kommentarer:

 1. Kom ihåg när Lönner körde på stadens gator med sin Nash av 38 års modell . O 217

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja major Lönner var nog farlig att möta. I en intervju i SvD apropå att han buskört i Stockholm vid 80 års ålder så menade han att detta var väl ingenting i jämförelse med hans kappkörningar på Gustafsbergsvägarna med Josef Bernstone och Victor Kullgren. Per N

   Radera
 2. Intressant berättelse!

  SvaraRadera