2022-08-02

100 år sedan Bohusläningens grundare Ture Malmgrens död

Oljemålning av Mea Lindberg. Målningen hänger i Rådhussalen, Uddevalla rådhus.

För 100 år sedan, den 3 augusti 1922 avled Ture Malmgren. Han är mest känd för att han startade tidningen Bohusläningen 1878. Men han hade många andra strängar på sin lyra.

Han stiftade Bohusläns Boktryckeri-Aktiebolag och blev dess verkställande direktör. I september 1878 erhöll Ture Malmgren tillståndsbevis att utgiva Bohusläningen, tidning för staden Uddevalla och landskapet Bohuslän sam sydvästra delen av Dalsland.

Efter ett par provnummer kom den på allvar igång den 4 november 1878. Tidningen gavs då ut två gånger i veckan. Från 1885 tre gånger i veckan. Första året var upplagan 900 exemplar. Efter 25 år1903 7000 exemplar. Ture Malmgren var chefredaktör fram till 1919, då han lämnade över till Sten Björkman.

Ture Malmgrens engagemang i samhället och särskilt i Uddevalla var omfattande. Han var ledamot i stadsfullmäktige ett 20-tal år och dess ordförande 1913 - 1916. Som ordförande var det hans uppgift att ta emot kung Gustav V när denne invigde statyn 1915.

Det finns en skröna om detta. Republikanen Ture Malmgren skulle ha vägrat att ta emot kungen. Efter häftiga reaktioner i Uddevalla gick han till slut med på att göra detta. Efteråt var han försvunnen och återfanns senare på Villa Elfkullen tillsammans med sin gode vän konstnären Vicke Andrén smuttandes på ett glas vin. På frågan varför han inte deltagit i avslutningen av ceremonin svarade han: "Nej, jag gick bara med på att ta emot kungen".

Han var en av de drivande krafterna vid Lelångenbanans tillkomst 1895 och när Uddevalla Gjuteri och mekaniska verkstad startade. Då fackföreningarna köpte Uddevalla teater var han den ledande själen, satsade själv stora pengar  för att bringa köpet till ett lyckligt slut och som ordförande hade han hand om driften under många år. 

Han hade aktier i Havskuren AB och i rederiet Bohuslänska Kusten för att nu nämna några av de bolag han hade intressen i. Överallt var han med och ryckte i samhällets trådar och var ständigt intensiv.

Han gjorde vidsträckta utlandsresor, bl.a. då till Tyskland, Schweiz, Italien och Amerika. Även om dessa resor väl närmast kan karaktäriseras som dagens semestertripper tillhörde de dock inte vanligheterna i en småstad kring sekelskiftet. Genom sin personlighet och sina insatser på skilda områden utövade han stort inflytande. Det framgår inte minst av att hans namn fortfarande är aktuellt. Borgen, Tureborg, har blivit en legend, insvept i ett töcken, som suddat ut de verkliga detaljerna i ett mänskligt och fängslande livsöde. Och även om många i dag kanske inte sammanställer stadsdelen Tureborg och de nya moderna bostadskvarteren kring Villa Elfkullen samt på de forna Hattmakarhagarna med områdets första PR-man för att nu använda ett så modernt uttryck, så finns dock Ture Malmgrens minne med i bilden.

Han byggde Villa Elfkullen och borgen Tureborg och strax i närheten av den byggde han jaktslottet Fjällhyddan.

Långt innan Tureborg blev en stadsdel lät han spränga ut sin gravkammare. När han väl dog 1922, 71 år gammal, gick myndigheterna dock inte med på att han fick begravas där. Idag är gravkammaren igenmurad men men ser den tydligt.
Istället ligger han begravd tillsammans med hustru Hilma på Östra kyrkogården.

Hilma överlevde Ture med 20 år och dog 1942. Hon lär aldrig ha satt sin fot på borgen efter Tures död.

Tureborg när den var nybyggd.

En sökning i Tidningsarkivet på Ture Malmgrén ger denna träfflista:

Datum         Innehåll
1882-03-13 Ture Malmgren- och Hilma Olsson vigdes den 10 mars.  Familjenytt.
1884-06-29 Redaktör Ture Malmgren siar om Lysekil år 1900. Tidning.
1884-07-06 Bohusläns Tidnings tryckeri inköpt av Ture Malmgren. Tidning.
1891-03-13 Inköpet af teatern. Ture Malmgren till Göteborg för att avsluta köpet. Föreningar.
1907-03-12 Makarna Hilma- och Ture Malmgren firar silverbröllop. Tidningen Bohusläningen.
1911-06-07 60 år fyller Bohusläningens ägare och utgifvare redaktör Ture Malmgren.
1913-01-08 Till stadsfullmäktiges nye ordf. valdes redaktör Ture Malmgren. Utnämning. Politik.
1916-06-05 "65 år fyller ""Bohusläningens"" ägare och utgifvare, boktryckare Ture Malmgren."
1916-06-08 65 år fyller redaktören och grundaren till tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1921-06-03 70 år fyller Bohuslänningens förre ägare och utgifvare f.d. redaktören och boktryckaren Ture Malmgren. Familjenytt.
1921-06-06 70 år fyller redaktören för tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1922-08-04 Ture Malmgren ur tiden, 71 år gammal. Död.
1922-08-04 F.d. redaktören och boktryckaren Ture Malmgren död, 71 år. Familjenytt.
1922-08-10 Redaktör Ture Malmgrens griftefärd. Kremerad i Göteborg. Död.
1922-11-01 Behållningen i boet efter avlidne redaktören Ture Malmgren i Uddevalla uppgick till kronor 208.363.34 .
1923-05-14 Red.Ture Malmgrens testamente. Målet om tvisten av testamentet förekom ånyo denna dag efter att nya vittnen höres. Juridik.
1923-06-18 Betr. red. Ture Malmgrens testamente. Herr Axel Malmgren klander ogillades av rätten. Juridik.
1932-12-21 Ture Malmgrens porträtt överlämnat till Stadsfullmäktige, målat av Mea Lindeberg.
1933-06-28 Trotjänaren hos Ture Malmgren, Magnus Erikssson, Älvkullen, nära 69 år. Död.
1942-11-04 Fru Hilma Malmgren Älvkullen, maka till tidningen Bohusläningens grundare Ture Malmgren, död. 86 år.
1947-11-28 Hårt meningsutbyte när länet fick rättarskola. Ture Malmgren vägrades inträde.
1950-11-27 Ture Malmgrens stolta byggnadsskapelse, Tureborg, blev lågornas rov. Brand. Bild.
1953-10-28 Ture Malmgrens syn på skrivarens arbete. Tidningen Bohusläningen.
1953-10-28 Bild på Ture Malmgren- och hans hustru, på Tureborg.
1975-06-05 Dikt om Ture Malmgrens borg. Signatur Olga. Hembygd.
1985-07-25 Ture Malmgrens borg år 1936. Bild.
1987-05-27 Villa Elfkullen 100 år, Ture Malmgren, Tureborg. Byggnad. Kultur.
2000-11-25 Idag är det 50 år sedan Ture Malmgrens stolta borg brann ner. Brand.
2001-06-07 Idag är det precis 150 år sedan Ture Malmgren föddes. Ture grundade tidningen Bohusläningen- och byggde Villa Elfkullen.
2001-06-16 Så skrev B-n 1901-06-15; Obetalda räkningar från föregående år till Ture Malmgrens boktryckeri torde inbetalas.
2002-03-16 Stefan Bergendal berättar om skrönor och löngångar vid Ture Malmgrens borg. Seder o bruk. Bild.
2003-10-21 I dag fyller Bohusläningen 125 år. Grundaren Ture Malmgren gav ut första provexemplaret 1878-10-21 Tidning. Jubileum. Bild.  //

2 kommentarer: