2022-08-09

POLAR PIONEER anlände till Uddevalla sent ikväll

Tipstack Bengt-Arne Runnerström

Sent ikväll anlände passagerarfartyget POLAR PIONEER efter en 6 dygn och 14 timmar lång färd från LONGYEARBYEN på SVALBARD (Spetsbergen). Där har hon kört runt turister hela sommaren. Av allt att döma kommer hon till Uddevalla för att läggas upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar