2016-11-08

Skeppsviken och Svenskholmarna

En vintrig bild tagen från Svenskholmarna mot Skeppsviken. Alla byggnaderna, det är sex stycken om man tittar noga, är borta sedan länge precis som vattenrutschbanan. Några personer har dristat sig till att gå ut på isen. Och när kan bilden vara tagen? 40- eller 50-talet?  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar