2016-11-21

Många vill vara med och utveckla nationaldagsfirandet

 Idag hade Kultur o Fritid som arrangerar nationaldagsfirandet bjudit in föreningar och organisationer med syfte att utveckla firandet. Minns att Uddevalla Hembygdsförening skrev till Kommunstyrelsen med synpunkter på årets firande. Föreningen kände sig inte inbjuden till evenemanget och med brevet gjorde vi oss till tolks för fler föreningar.

Det ledde till att vi hade ett möte med företrädare för Kultur o Fritid under september. Och jag vill betona att det var ett bra möte där man lyssnade till våra synpunkter och utlovade en bred inbjudan för att diskutera kommande nationaldagsfirande.

Det mötet ägde rum idag på Bohusläns museum och det var överraskande många som deltog vid mötet, vilket visar att nationaldagsfirandet engagerar många.
Efter inledningen av Ulrica Wallin delades företrädarna upp i ett grupparbete som utmynnade i en rad förslag och idéer inför framtiden.
Idéerna antecknades på blädderblock och alla fick vara med och tycka till. Nu tar Kultur och Fritid med sig anteckningarna "hem" och utlovar ett ambitiöst arbete för ett förverkliga ett nationaldagsfirande för alla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar