2016-10-19

Klas Eksell ny personaldirektör i Försvarsmakten

Foto Försvarsmakten

Ytterligare en officer från Bohusläns regemente har utsetts till en hög befattning i Försvarsmakten. Klas Eksell, född i Eksjö, men uppväxt i Uddevalla har utsetts av regeringen till personaldirektör i Försvarsmakten. Han befordrades samtidigt till generalmajor.

Klas Eksell blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1978. Löjtnant vid regementet 1982, Kapten 1983. Major 1989, vid Norra Smålands regemente 1991, vid HKV 1996. Överstelöjtnant 1998, vid Swedint 1999, Vid Norrbottens regemente 2003. Överste 2003, vid MSS Skövde 2007.

Tillhörig Bohusläns regemente 1982-1991.  //

1 kommentar: