2016-10-24

Huset i Hunnebodalen

Det tog inte lång stund förrän Frank Berghänel och Jan Aronson m fl hade löst gåtan.
 Här i Hunnebodalen ser vi huset längst upp till höger. Det var således innan Bävebäcken kulverterades.
 Den här bilden har Jan Aronson lånat av fru Sansén Nere till höger står de som bor i huset.
 
På baksidan står namnen på personerna samt datum för fotograferingen. Precis så som man skulle önska att alla skrev på sina bilder.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar