2016-04-19

Brandskyddsutbildning på Gustafsberg

 I dag fick Gustafsbergsstiftelsens personal och några företagare en riktig genomkörare i brandskydd. Det var Räddningstjänstens Janne Olsson som höll i utbildningen som först innehöll teori och sedan en praktisk övning med handbrandsläckare.
 Här är det Robin Malm på Snäckan som släcker branden.
Och här det det krögaren på Gustafsbergs Badrestaurang Urban Nielanger som övar sig.

Vi har ju oerhört många kulturbyggnader på Gustafsberg och brandskyddet är förstås superviktigt. Om det skulle uppstå brand i lokal där det finns människor är förstås prioritet 1 att få ut dessa innan någon kommer till skada. 26 av stiftelsens hus är dessutom byggnadsminnen och det är såklart viktigt att få en tidig upptäckt av brand. Därför har vi åtta automatiska brandlarm som går direkt till SOS Alarm och Räddningstjänsten.

Strax efter att övningen var avslutad fick Janne Olsson ge sig iväg som insatsledare vid den svåra trafikolyckan på Groheds mosse http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.4897426-en-person-avliden-efter-krock  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar