2015-03-05

Akutåtgärder i Gustafsbergsallén

Gustafsbergsstiftelsen och Uddevalla kommuns Gatu- och parkavdelning har sedan länge ett ärende där vi begär hos Länsstyrelsen att få åtgärda en hel del av träden i Gustafsbergsallén som överlag är mycket gamla och släpper grenar då och då. En del av träden står på kommunal mark och andra på stiftelsens.

Nyligen gav Länsstyrelsen biotopskyddsyddsdispens för akutåtgärder i allén. Ett arboristföretag har inventerat samtliga träd i allén och bedömt att 20 träd har en hög risknivå vad gäller säkerheten för förbipasserande.

Det är dessa högriskträd som Länsstyrelsen nu givit dispens för att åtgärda. Jag skulle själv tro att det som hände under stormen Egon då ett träd föll över en bil med fem personer i spelat in för Länsstyrelsens beslut.

Så här skriver Länsstyrelsen i sitt beslut:

  • Akutåtgärder får endast beröra de träd som bedömts ha "hög risknivå" i ansökan (20 träd).
  • Åtgärderna får endast avse reducering av stammar, kronor och grenar.
  • Om hela träd måste tas bort ska det i första hand eftersträvas att tillskapa högstubbar, i andra hand ska ersättningsträd planteras. Om ersättningsträd avses planteras ska inhemska trädslag väljas, såsom exempelvis lönn, lind eller ek.
  • Om akutåtgärderna måste genomföras under fåglars häckningsperiod ska största möjliga hänsyn tas.

Det är således detta arbete som Gatu- och parkavdelningen nu har inlett och beräknas vara klart till imorgon fredag.

Samtidigt är en trädvårdsplan beställd och skall skickas in till Länsstyrelsen senare i år. Där förväntar jag mig att vi får fortsätta arbetet med att förnya allén.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar