2015-02-03

Uddevallafotografen Ture Nihlén

 En av Uddevallas mest kända fotografer var Ture Nihlén. Här är han med sin familj 1923. Hustrun Astrid var prästdotter från Frändefors och barnen hette Sture och Ebba.
För att bäst beskriva Ture Nihlén citerar jag boken Uddevalla förr av Hugo Olsson Bohusläns museum:

"Vår kavalkad över Uddevallafotografer började med Josefina Rydholm vars ateljé låg på Södra Drottninggatan 13 (bilden). Låt oss också sluta på denna adress!

Om nu Maria Lundbäck var en av de två "stora" fotograferna i Uddevalla så var Ture Nihlén den andre. Nihlén var född i Landskrona den 11 december 1877. Efter läroverksstudier började han sin fotografutbildning, som även innefattade yrkespraktik i Tyskland och England.

Vid 29 års ålder köpte han sin ateljé i Uddevalla vid ovan nämnda adress. Året var 1906. Säljare var fotograf A. Hansson, som därefter flyttade till Göteborg.

Ture Nihlén verkade som fotograf i Uddevalla under lång tid, hela 43 år, fram till 1949 då han av åldersskäl slutade. Otaliga är de bilder som Nihlén tagit och vad gäller gatu- och miljöbilder från Uddevalla finns negativen sparade hos Bohusläns museum i Uddevalla.

Det var Gösta Biselius (som tagit över huset, red. anm.) som år 1968 skänkte dessa glasplåtar som kameror m.m. till museet.

Även socknarna runt om Uddevalla fick besök av Nihlén vid skolavslutningar, konfirmationer och liknande händelser. Hans transportmedel vid dessa färder var motorcykel med sidvagn av märket Harley Davidson.

Ture Nihlén avled den 4 juni 1958 och är begravd på Ramneröds kyrkogård."
En interiör från den gamla ateljén vid Södra Drottninggatan. Det är Ture Nihlén själv vi ser bredvid kameran.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar