2015-02-28

Här byggdes sedan Västerbron

Fotografen står på Packhusgatan och på andra sidan hamnkanalen sträcker sig Västerlånggatan bortåt. I bildens högra kant ser vi Hotell Bele. Västerbron var ännu inte byggd vilket var förödande för tre Göteborgsynglingar som kom körande på Västerlånggatan på 1930-talet.

De skulle till Hotell Bele på dans. Det var vinter och mörkt och de uppfattade inte att det inte fanns någon bro mellan Packhusgatan och Västerlånggatan utan körde över kajkanten och alla tre drunknade.

Västerbron byggdes och invigdes 31 augusti 1939. Det främsta skälet till att den byggdes var inte den tragiska olyckan utan att den nya trähusfabriken i södra hamnen skulle ha ett järnvägsspår och då passade man förstås på att också bygga den som en landsvägsbro.

Huset i bildens vänstra kant revs för att järnvägen skulle fram.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar