2015-02-02

Bohusläns museum lämnar Västarvet och blir självständigt igen

I dag beslutade styrelsen för Bohusläns museum att bedriva museiverksamheten i egen regi igen. Den direkta anledningen till beslutet är ett föreläggande från Länsstyrelsen som menar att styrelsen för museet inte följer stiftelselagen genom att bedriva verksamheten genom Västarvet som är en förvaltning i Västra Götalandsregionen.

När Västarvet bildades menade man från politiskt håll att man ville skapa Sveriges största kulturförvaltning och man slog efter viss vånda ihop flera museer varav några var stiftelser.

Först ut att granskas av Länsstyrelsen var Västergötlands museum som för några år sedan fick föreläggande från Länsstyrelsen att driva verksamheten i egen regi. Museet är nu självständigt.

Som ett brev på posten kom därför Länsstyrelsens föreläggande gentemot Bohusläns museum om exakt detsamma för något år sedan inte som en överraskning. Det är en stor apparat att återta driften så därför har styrelsen bl a genom att skriva om avtalet med Västra Götalandsregionen hoppats på att kunna fortsätta i Västarvet.

Det nya avtalet visar inte på att styrelsen för Bohusläns museum driver verksamheten i egen regi menar Länsstyrelsen varför den lade ett nytt föreläggande för ett par veckor sedan.

Och det är det föreläggandet som den delvis nya styrelsen nu rättar sig efter och kommer att säga upp avtalet med regionen.

Sedan museet gick med i Västarvet har all personal överförts till regionen och en rad av administrativa funktioner har övertagits av Västarvet. Exempel på det är ekonomienhet, löneenhet, IT-enhet mm. Allt detta måste nu "rullas" tillbaka för att museet skall kunna stå på egna ben. Det betyder att flera tjänster måste tillsättas. Och givetvis behöver Bohusläns museum öka på sin budget för att klara detta.

Stiftare för museet är Bohuslandstinget (nu Västra Götalandsregionen), Uddevalla kommun samt Bohusläns Hembygdsförbund.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

LEDAMÖTER
Västra Götalandsregionen
Inga Göransson, ordförande
Jörgen Hellman
Roger Hansson
Carin Ramneskär
Erik Bergman

Uddevalla kommun
Siv Pettersson
Annelie Högberg, 1. vice ordförande

Bohusläns hembygdsförbund
Gunnar Klasson, 2. vice ordförande
Gunnar Malm

ERSÄTTARE
Västra Götalandsregionen
Nils-Erik Wangler
Cecilia Sandberg
Sven Olsson
Vakant
Susan Nader

Uddevalla kommun
Rolf Horsvik
Christer Johansson

Bohusläns hembygdsförbund
Björn Jönsson
Mats Ekberg  //

1 kommentar:

 1. Det borde bli ett "nollsummespel"?

  Tjänsterna som behövs för att driva museet som en självständig enhet borde betyda att motsvarande tjänster inom Västarvet/VG region försvinner?

  När "all" personal överfördes borde väl vissa synergieffekter märkts och kostnaderna minskats genom stordrift?

  Hur blir det nu och hur mycket mer kommer det att kosta?

  Att det kommer att kosta mer kan man ju vara tämligen säker på!

  Men hur mycket och vem skall betala?

  SvaraRadera