2015-02-12

Den blivande stadsmotorvägen 1972

Året är 1972. Flera hus på Elseberg har rivits för att ge plats för den nya stadsmotorvägen. Herrljungabanan gick här mellan husen i mer än hundra år men har nu flyttats in i Kålgårdsberget. Motorvägen mellan Bräcke och Fjällvägen, dvs denna sträckan, byggdes 1970-1973.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar