2015-02-24

Träbron 1839 - 1957

Den gamla träbron, dvs den som fanns före den på bilden, togs av isen 1838. Den stod på pålar som knäcktes när isen gick. Av det lärde man sig att bygga en bro som bättre skulle stå emot kommande islossningar. Stenkaret i mitten är plogformat uppströms för att isflak skall styras undan utan att skada bron.

Träbron på bilden blev med tiden allt osäkrare och i början av 1950-talet började staden planera att byta ut den.

En sökning i Tidningsarkivet berättar lite om brons historia:

1866-11-27 11-åring drunknade i Bäveån vid Träbron. Död.
1888-06-02 Konstsimföreställning mellan Jernbron och Träbron av Gustaf Akej, söndag den 3 juni kl. 5¼. Nöjen.
1888-06-02 Konst- och simföreställning i närvarande mellan Järnbron- och Träbron. Idrott.
1891-01-17 Från gamla Uddevalla- och Bohuslän. Träbron vid Uddevalla torg. (1927). Hembygd.
1905-09-28 Träbron och pålningsarbeten.
1906-05-26 Träbron, kiosk öppnad.
1911-03-11 Telefonkiosk i Uddevalla. På platsen under Lindarne invid Träbron har Telegrafverket sin kiosk.
1923-04-12 Strömming i Wallins Fiskaffär. Nya adressen är Södra Hamngatan vid träbron.
1930-07-16 Nya elektriska lyktstolpar har satts upp på båda sidor om Träbron. Energi.
1931-12-22 Stadens Julgran. Den står på sin gamla plats intill Träbron.
1934-07-28 Träbron läggs om. Bild.
1934-10-17 Kajerna mellan broarna stärkes, träbron ombygges.
1934-10-18 Kajerna ombyggas och träbron förbättras. Bro.
1939-05-13 Bild på Träbron, Uddevallas äldsta bro, 100 år.
1939-12-16 """Träbron"" över Bäveån vid Kungstorget fyller 100 år. Jubileum."
1946-02-13 Staden igår: Gamle brevbärare Lundberg står på Träbron och berättar.
1948-02-03 Parkeringsplatser ordnas utmed Bäveån mellan järnbron- och träbron. Fordon.
1948-03-18 Den vackra träbron byggdes 1839, och nu stoppas all tung trafik såsom bussar- och lastbilar.
1952-12-27 112-åriga träbron byggs om. Bro.
1955-03-04 Träbron läggs om. Politik.
1955-07-07 Brobygge i Uddevalla. Träbron från 1839 skall ersättas med en i betong. Bild.
1956-03-09 "Gammal stadsbild som försvinner, ""Träbron"". Bild."
1956-10-27 Det dröjer med omläggningen av Träbron i Uddevalla. Bro.
1957-01-12 118-åriga Träbron ska nu rivas. Bro. Bild.
1957-02-15 Nya kajer i Bäveån för en halv miljon mellan Träbron och Västerbron
1957-12-23 "I lördags var det premiär för trafiken på den nya betongbron ""Träbron"" tecknad bild."
1968-01-25 "Den så kallade ""Träbron"" byter namn till Kungsbron."
1968-01-25 Nytt namn på Uddevallabro. Träbron skulle ev. heta Kungsbron. Bro. Bild.
1968-10-03 """Det Uddevalla som gått"". Bild från tiden före 1875 med Bäveån, träbron och kyrkan. Hembygd."
1968-10-10 Bäveån och träbron. I vattnet på södra sidan tvättar några damer från sköljflott.
1986-01-02 Gamla Träbron från 1839. Skiss.
1999-02-06 Den gamla träbron till Tureborg. Bild.
2004-10-06 Träbron i Uddevalla en betongbro. Bro. Hembygd. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar