2015-02-16

Fritidshusen på Bodele - ett kommunalt dilemma

På onsdag den 18 februari skall frågan om fritidshusen på Bodele upp i den nya Samhällsbyggnadsnämnden. Något beslut om vad som skall ske med området är inte att vänta. Och det är förståeligt för det finns en rad försvårande omständigheter att ta hänsyn till.

Bakgrunden är att Uddevalla kommun köpte fastigheten 1985 av Christierninska stiftelsen efter decennier av förhandlingar.

Inom området ligger sex kommunägda hus (turkos ring) varav i vart fall fyra är fritidsbostäder. Ett kommunägt hus, Lilla Bodele (röda krysset), revs i mars förra året. Huset hade då stått tomt en längre tid och enligt uppgift hade värmesystemet frusit sönder.

Ett dilemma för kommunens planering för området är att det ligger ett privatägt hus (magentafärgad ring) med egen avstyckad tomt mitt i området.

Tekniska nämnden tog för ett par år sedan beslut om att riva ett av husen. Beslutet verkställdes aldrig.

Förra året sa man upp kontraktet för en annan av hyresgästerna då huset enligt en oberoende besiktningsman var i så dåligt skick att det borde rivas. Uddevallabloggen skrev om det då och här kan du läsa om det http://uddevallare.blogspot.se/2014/11/kommunen-sager-upp-lisbeths.html

Hon skulle avflytta vid senaste årsskiftet men det har inte skett. Hon har fått veta att uppsägningen dragits tillbaka.

Nu vill tjänstemännen på Fastighetsavdelningen att politiken tar tag i frågan genom informera dem på Samhällsbyggnadsnämndens möte på onsdag.

Fastighetsavdelningens uppgift är bl a förvaltning av kommunägda byggnader och markinnehav. Det är ingen enkel uppgift utifrån de förutsättningar som finns:

* Hyresgästerna har besittningsskydd. Det innebär att kommunen kan inte säga upp kontrakten hur som helst. Det enda tänkbara skälet är om husen skall rivas.
* I kontrakten står det att hyresgästen skall underhålla huset men att kommunen skall bekosta material i form av färg, brädor mm när hyresgästen skall renovera. Därför har Fastighetsavdelningen varje år besiktat husen och så länge man gjorde det i egen regi fanns det väldigt lite anmärkningar. När man så tar in en oberoende besiktningsman häromåret blir resultatet ett helt annat.
* Eftersom kommunen äger både mark och byggnad krävs det enligt Jordabalken en avstyckning av tomten om kommunen skall sälja husen. Det vill man inte.
* Vatten- och avloppsfrågan är central och så länge det inte avstyckas tomter kommer den frågan inte att lösas.

Så vad gör man då? Frågan är inte helt enkel och det krävs ett politiskt beslut om vad man vill göra med hela området. Det ligger inom Gustafsbergs naturreservat och därtill är det strandskyddsområde Ett sådant beslut lär vänta på sig då det genom åren har framförts flera olika idéer den ena mer spektakulär än den andra.
Lindgrenska huset (eller Zetterbergska som jag kallar det) ägs av kommunen.
Lindahls hus. Privatägd på avstyckad tomt.
Mattssonska huset. Ägs av kommunen.
Ingarö. Hyresgästen är uppsagd men uppsägningen har nyligen tagits tillbaka.
Lönnerska huset. Ägs av kommunen. Huset ligger alldeles intill Bodelebäcken som är gräns till Gustafsbergsstiftelsens mark.  //

3 kommentarer:

 1. Reagerar på texten "Därför har Fastighetsavdelningen varje år besiktat husen och så länge man gjorde det i egen regi fanns det väldigt lite anmärkningar. När man så tar in en oberoende besiktningsman häromåret blir resultatet ett helt annat". Har kommunen med avsikt låtit husen bli så dåliga, då det de själva inte har tagit sig an de brister som husen borde ha varit förtjänta av? (med gratis arbetskraft ifrån hyresgästerna) Hus förfaller inte på ett, två år. Ja, ja kära ansvariga, snålheten bedrar visheten ........ det är ett kulturarv ni har nonchalerat - hoppas innerligt att ni tänker på detta och bevarar de gamla fina husen på Bodele.


  SvaraRadera
 2. Sveriges äldsta badort, känd för sina fina gamla byggnader och därmed ett kulturarv, varje hus har en egen historia, tex Lönnerska villan, byggdes av Axel Cyrillus Lönner, samme man som byggde Emaus (vilket kommunen även det ville riva men räddades av kommuninnevånare som engagerade sig och protesterade!) Så hur kan man ens fundera på att riva ner allt detta ?
  Att ett bevarande av husen skulle störa friluftslivet är ett argument som är svårt att förstå. Tack vare att det finns människor som bor i husen så känner säkert många en trygghet att kunna vandra ut till landbadet på kvällarna. Många gånger vid tex skolavslutningar har hyresgästerna kunnat ha en koll på vad som händer. Vid allvarliga händelser har dom kunnat ringa polisen som avstyrt bråk och förstörelse. Har även hänt att man släckt en glöd som kunnat blossa upp till en brand. Detta hände på den ödetomten som nu finns efter att man rev ett av husen i kommunens ägo förra året.
  Att riva det huset kostade kommuninnevånarna närmare en halv miljon! Att låta hyresgästerna bo kvar och sköta om husen är en ren vinst för kommunen!

  SvaraRadera
 3. Nu är husen uppe på tapeten igen. Gustavsbergsstiftelsen vet hur man bevarar så gör en förhandling med kommunen och ta över husen. Detta område måste bevaras till varje pris så.Rivningshysterin måste stoppas.

  SvaraRadera