2014-06-14

Sältorna

Den här bilden är ganska unik. Det tycks vara ett vykort men jag har aldrig sett det tidigare. Jag hittade det i ett inlägg av Frank Berghänel, som har en förmåga att vaska fram många spännande bilder.

Bilden är tagen 1927 uppifrån Skansberget med Lövåsberget till höger. På Lövåsbergets sluttning ligger två hus. Det till vänster, med adressen Skeppsvarvet 1 a, skall ha varit framlidne Uddevallaprofilen Sune Sundbergs föräldrahem. Båda husen var arbetarbostäder för arbetarna vid skeppsvarvet som syns på bilden.

Vi ser också elevatorn som har arbetat färdigt på norra sidan av hamnen och nu flyttats till södra sidan.

Jag citerar direkt ur Sune Sundbergs bok Dikt och verklighet med bilder:

"Elevatorn som var belägen på södra sidan av hamnkanalen hade till uppgift att transportera muddermassor som tagits upp ur hamnkanalen och vidarebefordra dessa ut över det låglänta området som kallades Sältorna. På området närmast Lövåsberget fanns i gamla tider en fotbollsplan. 1939 byggdes, sedan man höjt området med sand hämtad från sjöbotten vid Sunningesund, en fabrik för monteringsfärdiga trähus. 1934 revs den gamla elevatorn och samma år gav Uddevallaförfattaren Torsten Sandberg ut en bok med titeln "Tragedin i dimman" där ett dramatiskt mord, begånget i nämnda byggnad förekom i storyn."   //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar