2014-06-25

Dags för Pantaenius Bohusracet


Kappseglingen startar fredagen 27 juni i Uddevalla med mål på Smögen men med omvägen via Hätteberget utanför Marstrand, Fjällbacka, Strömstad, Tresteinerne i Norge innan man vänder åter mot målet i Smögen. Seglingen är 170 nautiska mil dvs ca 315 kilometer, de flesta båtarna kan behöva 30 till 40 timmar på sig.

Uthållighet är en nödvändighet och alla sorters seglare lockas, allt från utpräglade kappseglare till mer långfärdsorienterade seglare. Den stora mängden båtar gör att man alltid har båtar omkring sig och det finns alltid delmål att kämpa om. För åskådare finns det mycket att se och att följa längs banan och på nätet.

Besättningen är begränsad till max två personer. Denna kappseglingsform kallas shorthanded och Pantaenius Bohusracet är Sveriges största shorthanded-regatta, en av de största i världen och dessutom en av Sveriges största kappseglingar alla kategorier. Intresset kring shorhanded–segling har ökat kraftigt på senare år och Bohusracet i synnerhet. Det seglades redan på -90-talet men då med en handfull entusiaster som startade på Byfjorden en fredagseftermiddag i juni.

2007 var antalet deltagare nere i 3st båtar men sedan vände det. 2008 var det 12 båtar, 2009 startade 61 båtar. 2013 startade 165 båtar och 111 båtar gick i mål. Inför 2014 är förhoppningen att nå 200 anmälda.

Ett skäl till Pantaenius Bohusracets popularitet är att seglingen appellerar till så många olika typer av seglare. En kappseglingsentusiast kan få en extrem utmaning långt ut över det vanliga. Konkurrensen i toppen är knivskarp. Långfärdsseglaren kan få göra hela semesterseglingen i ett svep och känna på båt och sin egen förmåga under litet mer krävande omständigheter. Alla måste planera för att hushålla med sina resurser, äta i tid och försöka få sova någon stund. Nattlig frisk undanvind på Skagerack kan innebära en mycket krävande spinnakerbog för en besättning på 2 personer på en båt som normalt kappseglas med 5,6,7 personer eller en relativt lättsam undanvindsbog med mycket sömn, alltifrån vilken ambitionsnivå man har. Den storslagna naturupplevelsen och kombinationen havssegling och inomskärssegling skall inte glömmas. Trevliga arrangemang vid starten i Uddevalla och skönt eftersnack med värmande fisksoppa på regattakontoret i Smögen är andra bidragande faktorer till Pantaenius Bohusracets popularitet.

2010 uppmärksammade Svenska Seglarförbundet Viken-Ägir för sitt arbete med Pantaenius Bohusracet med utmärkelsen Årets arrangör som ett erkännande för en uppskattad och väl fungerande kappsegling.

I Uddevalla märks Pantaenius Bohusracet redan under torsdagen Den inre hamnen fylls med båtar så man nästan kan gå torrskodd mellan museet och gamla badhuset. Deltagarna registrerar sig på Bohusläns museum, fixar med båten och minglar under kvällen.

Torsdagen den 26 juni 16.00 börjar tävlandet med Uddevalla Shorthanded Regatta. En bansegling på Byfjorden öppen för alla deltagande, start vid Rödön och mål utanför Skeppsviken småbåtshamn. Fina åskådarplatser vid både start och mål.

Fredagen 27 juni startar Pantaenius Bohusracet. Starten går utanför Rödöhamnen. Starten är uppdelad så de minsta båtarna startar först med början kl 11.00, 12.00, 1400, 15.00, 16.00, 16.10. Sist startar flerskrovsbåtar.

Hela fredagen bjuder på mycket att se från Byfjordens stränder och därefter kan seglingen kan följas från många platser längs kusten.

Tävlande båtar kan lätt identifieras med sin nummerlapp i fören. Startlistor med all info finns på hemsidan.

Åskådarplatser:

Starten: Rödön och passagen vid Sunninge sund.
Fredag em./kväll: Svanesund, Tjörnbron,
Fredag kväll : Åstol
Lördag gryning/morgon: Fjällbacka
Lördag förmiddag: Strömstad
Lördag passerar fältet söderut genom Kosterfjorden, Fjällbackaskärgården, Sotefjorden
Lördag kväll/natt till söndag målgång vid Smögens hamninlopp.

Söndag 1000 Prisutdelning, på kajen, Smögen.

På nätet:

Seglarna rapporterar in tider från rundningar så uppdaterad preliminär ställning i tävlingen finns hela tiden på hemsidan På så sätt kan både deltagare och folk i land kan följa tävlingen.

Mycket övrig info, foto och länkar finns på hemsidan. http://www.bohusracet.se/ , http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling/

Andra intressanta länkar:
http://www.blur.se/races/bohusracet/
http://piano-swe27.blogspot.se/2013/07/bohusracet-2013-en-debutants.html

Från SS Viken-Ägir sida svarar vi gärna på frågor, förmedlar kontakter med seglare och andra med intressanta erfarenheter från Pantaenius Bohusracet.

Ett år deltog till exempel en ”inbäddad” journalist på en tävlande båt och skrev en artikel i tidningen Segling. Flera intressanta aspekter kan belysas till exempel: ”Par-besättning”, förälder/barn-besättning, gamla kompisar som gör en kul grej, ”proffs” som snabbast möjligt efter målgång åker till Stockholm för att hinna till Gotland Runt och mycket annat.

Nyfiken?

Välkommen att för ytterligare info kontakta: Göran Bäckström, 070 5567323  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar