2011-03-07

Mjölkpropagandan


1936 startade Mjölkpropagandan i Uddevalla, men när är bilden tagen? Uppenbarligen på en biograf i Uddevalla i alla fall. Mjölkpropagandans syfte var försås att få barnen att dricka mjölk. Jag har ett svagt minne att jag själv (född 1945) var med vid ett sådant tillfälle, men jag kan ha fel.

I det förnämliga Tidningsarkivet gjorde jag en sökning på mjölk och få följande träfflista:

1879-01-16 Skummad mjölk finns till salu alla dagar till 14 öre kannan uti herr Efr. Jacobowsky gård. Mat. Annons.
1880-06-10 Dagligen säljs det oskummad mjölk till 26 öre kannan, skummad 16 öre kannan, band-smör 0,80 skålp. Pengar. Mat.
1889-05-11 Svarteborg är länets största mejeri, 2,000 kannor mjölk mottages dagligen, 15 öre kannan. Mat.
1889-12-24 På Uddevalla kronohäkte utspisas idag julafton, gröt och mjölk samt en hvetebulle per man. Mat. Polis.
1900-09-13 Lediga platser. Flicka som kan åtaga sig att mjölka 5 kor och hjelpa till med hvarjehanda. Lönen 100 kr per år. Annons
1907-11-13 Ny mjölkaffär i Uddevalla. Brattbergs mjölkförsäljningslokal.
1908-02-19 Barnbespisning i Uddevalla: Mjölken upphettas i koket och afhämtas till resp klass. Mat.
1908-05-07 Mjölkningstävlan på Kasens egendom onsdag 27 maj 1908. Annons.
1908-07-18 På Emaus finnes nysilad mjölk 12 öre/lit, avhämtas. Mat.
1910-12-30 Mjölkdagar. Annons.
1914-02-03 Kasens tuberkelfria mjölk säljes förutom direkt till hushållen även av Fru Nyberg.
1917-04-04 Mjölkpriset höjes, nysilad mjölk 25 öre, skummad 15 öre och kaffegrädde 1 krona och 90 öre. Pengar.
1920-04-29 Ny mjölkaffär öppnas 1 maj å Södra Hamngatan 15, före detta Lindqvists fiskaffär. Annons.
1920-05-08 Mjölkaffär kommer att öppnas måndagen 10 maj 1920 i Branderska huset, Strömbergsgatan.
1921-10-15 Speceri- och mjölkaffär har öppnats i före detta Kristina Olssons hus på Kampetegen. Annons.
1921-12-30 Mjölkpriset i Lysekil sänkts från 30 till 25 öre per liter mjölkaffärerna. Mat.
1922-07-04 Mjölkpriset i Uddevalla blir oförändrat under juli månad. Mat. Priser.
1922-07-22 Ny affär öppnar den 25 juli, speceri- hushålls- och mjölkaffär.
1922-09-30 Mjölkaffär öppnas tisdagen den 3 okt i fastigheten nr 30 Karlsberg. Annons.
1923-04-04 Mjölken blir dyrare. Priset i Uddevalla från 1 april höjts med 2 öre till 22 öre pr liter. Mat.
1923-04-28 C R Kristenssons mjölkaffär vid Norrtullsgatan flyttas till N Drottninggatan 21.
1924-06-02 Mjölkpriset i Uddevalla för månaden har bestämts av noteringsnämnden. Kostar i butik 22 öre per liter. Priser.
1925-01-03 Mjölkaffär öppnas den 2 jan 1925 i Koop Konsumtionsföreningen Framtidens fastighet.
1925-02-03 Statkarl, vars hustru är villig att mjölka, erhåller plats vid Åtorps egendom. Annons.
1925-12-02 Mjölkpriset 22 öre. Mat och dryck. Annons
1928-11-08 Den nya mjölken. Jersey-mjölk från Torreby säteri försäljes i Munkedals Mejeris mjölkaffär i Uddevalla. Annons.
1928-12-08 Mjölkkontrollen i Uddevalla. 51 prov av oskummad mjölk medelfetthalt av 3.6 %
1929-02-02 Stadsveterinär A. H. Karlssons årsberättelse: Ca 2 ton livsmedel odugligt, dåligt dricksvatten men bra mjölk och grädde. Mat.
1931-05-16 Mjölkbojkotten på Elseberg. Syndikalisterna mot Elsebergs mejeri. Politik. Bild.
1931-12-17 Nejdens Andelsmäjeriförening höll möte igår. Mjölken bör betalas efter kvalitet. Debatt i Uddevalla.
1932-02-11 Mjölkkrig mellan Hällevadsholm och Hunnebo. Diskuterat vid jordbrukardag i Hunnebostrand.
1932-10-15 Allmän mjölkavgift införes för tiden 1 nov.1932 till och med 30 juni 1933. Jordbruk.
1933-02-10 Mjölkkontrollen i Uddevalla. Förteckning över affärerna i staden.
1934-10-10 Nyheten som alla väntat på. F.Paulis äkta Liljemjölk. Annons. Bild.
1935-04-17 Mjölkning i Uddevalla. Mat.
1935-04-18 Mjölkkriget i Uddevalla företar inga tecken på avmattning. Mat.
1935-04-18 Priskriget inom mjölkhandeln i Uddevalla. Mat. Pengar.
1935-07-08 Brist på arbete för gifta jordbruksarbetare. Får arbete endast om hustrun kan mjölka. Arbetsmarknad.
1935-08-14 Maskinmjölkning med Alfa Lavals specialmaskin har införts på Kasens gård. Jordbruk.
1935-09-05 Mjölkkriget i Uddevalla. Ännu hålla de privata 50% av marknaden. Mat
1935-09-23 Mjölkkriget i Uddevalla och mäjeriförbundet. Disp. A. Jonasson den nya chefen. Näringsliv. Bild.
1936-01-17 Pastöriseringstvång för salumjölk och grädde. Mejeriföreningen har överlämnat.
1936-01-23 Mjölkpojke lär skolbarn dricka mjölk. Mat.
1936-01-23 Mjölkvecka i Uddevalla. Mat.
1936-03-12 Mjölkpropagandan startar i Uddevalla. Mat.
1936-03-14 Mjölkveckan inleddes med tal och film. Mat.
1936-03-14 Och emellanåt ett glas mjölk. Annons.
1936-03-14 Mjölk och bohusbarn i intressant belysning av dr Erik Forsgren. Stor tbc-dödlighet i Bohuslän beror på ringa mjölkkonsumtion. Mat.
1936-03-19 1 600 uddevallabarn får dricka mjölk och se på film. Mat. Skola.
1936-03-19 Mjölk på Röda Kvarn. Mat. Bild.
1936-07-27 Kraftig grundstötning vid Smögen. Bolinders reklambåt rände på skäret Mjölkebådan utanför Smögen. Olycka.
1936-11-02 Uddevalla kafébolag har beslutat att till årets slut bekosta mjölktilldelning.
1936-12-21 Uddevalla andelsmejeri har beslutat höja mjölkkvaliteten ytterligare. Mat. Förening.
1937-01-20 Smolk i mjölk uteslutes av uppfinning. Mat.
1937-02-09 Mjölkpropaganda i Norra Bohuslän. Mat. Bild.
1937-03-24 Uddevalla-nejdens lantbrukare sände förra året 4 miljoner kilo mjölk till sitt mejeri. Jordbruk.
1937-04-01 Uddevallanejdens mjölkproducenter vill ha mer betalt. Mat.
1937-09-20 Drygt 21 000 liter mjölk dagsransonen vid Uddevalla mejeri. Mat.
1937-10-02 Mjölkblockaden i Hunnebostrand blev effektiv. Mat.
1937-10-02 Mjölkning och plöjning intressanta tävlingar vid jordbrukaredag i Kville. Jordbruk. Bild.
1937-10-04 Skärpning av mjölkkstrejken på Sotenäset. Mat.
1937-10-07 Mjölkstriden på Sotenäset har bilagts. Mat.
1937-10-08 Mjölkstrejken i Hunnebostrand har nu bilagts. Strejk.
1937-10-09 Ladugårdshygien: Skurade ladugårdar giva högre priser på mjölken. Djur. Miljö.
1937-10-12 Bättre och bättre mjölk. Läkare och veterinär kontrollera. Mejeri. Mat.
1937-11-23 Mjölk åt de fattiga i stendistrikten. Greve Trampe på Mjölkeröd i Tanum gör framställning till regeringen. Mat.
1937-11-30 Tegneby och Stala främst med mjölkkor enligt kontrollresultat. Djur. Jordbruk.
1937-12-04 Andelsmejeriet börjar nu sälja kontrollmjölk. Affär.
1937-12-20 Över 5 miljoner kg mjölk hade redan 1 december vägts in vid Andelsmejeriet. Mat.
1938-03-19 Stadsveterinärerns berättelse. 27 mjölkbutiker finnas i Uddevalla. Näringsliv.
1938-06-12 Sveriges stormjölkare i skarp tävlan. Lyckade arrangemang på Kasen. Mat. Bild.
1938-12-01 Mjölkpriset i Uddevalla höjes 1 öre. Höjda produktionskostnader är orsaken. Mat. Priser.
1939-01-26 Mejerist i Hällevadsholm åtalad för bedrägeri. Skummad mjölk blandades i den oskummade. Polis.
1939-04-08 "Mjölkaffär öppnas i ""Abbessinien"". Smörbräckans mjölkaffär öppnar filial på Hedegatan 15. Annons."
1940-02-29 Mjölkmonopol av F.E.K.
1941-03-01 Nyrestaurerade Mjölkbaren öppnar i dag sina portar. Mat.
1941-10-31 Mjölken till Uddevalla försenades igår. Besvärliga vägar påfrestande för bilar och chaufförer. Trafik.Väder. Bild.
1942-03-20 Snöyra minskade mjölktillförseln till Uddevalla.Mot normalt 13 000 l fick mejeriet 9000 l. Väder.
1942-11-05 Mjölken ransoneras nu i Uddevalla. Inte med kort. Tilldelning kan växla allt after tillgång på mjölk.
1943-03-13 Ont om mjölk i Uddevalla. Ransonering.
1943-04-14 Torkningsprocess kan lösa mjölkens transportproblem. Mat. Bild.
1943-07-12 En halv miljon liter mjölk expedieras varje månad från uddevallamejeriet. Mat.
1944-10-24 Mjölkproduktionen minskar avsevärt, men ransonering ej aktuell. Uddevalla köper från Dingle. Ransonering.
1945-02-01 Kulturmjölk bör föras i handel i Uddevalla anser läkare och husmödrar.
1945-05-26 Tanumsmejeri levererar mjölk till Halden.
1945-10-01 Mjölkaffären Smörbräckevägen 15 överlåtes 1 okt 1945 till fru Mary Andersson.
1945-10-11 Kall mjölk på alla diskar i Uddevalla, grädden kommer nästa år. Affär. Bild.
1945-11-30 Nils Johanssons Mjölkaffär, Västgötavägen 27, upphör 30 nov 1945.
1946-01-15 Totalt mjölkstopp över hela landet. Strejk.
1946-01-16 Mjölkstrejken uppskjuten RLF. Vill ha dörren öppen för förhandlingar. Strejk.
1946-01-31 Uddevallaborna förbrukar 15 000 liter mjölk om dagen. Mat.
1946-02-02 Mjölk och Brödaffär öppnas 4:e februari i Gamelius nybyggnad vid Skansplan, Ingrid Dahl.
1946-03-14 Mjölkpriset höjs med 0,5 öre genast 1 öre från 1 september. Mat.
1946-10-16 "Museum gav ide åt bohusslöjdare ""mjölksil""."
1946-12-31 Smöret höjs med 55 öre, mjölken 2 öre vid årskiftet. Mat.
1947-03-07 Käringön isolerat, bränslet tryter. Waller på strapatsrik sjukresa. Mjölk sällsynt. Ö.
1947-06-20 Ny mjölk och brödaffär öppnas idag. Edith Sundbäck, Bräcke 1.
1948-01-24 Skogaryds mejeri måste nedläggas i brist på mjölk, ägare bankdirektör P. Malmberg.
1948-02-18 Mjölkbaren överlåtes till herr Lars Åblad och Gösta Jansson från L A Carlsson 15/2.
1948-06-15 Otterbergs Mjölkaffär, Kapellevägen 39 överlåtes till Bertil Svanberg.
1948-10-08 Mjölkbutikerna hållas stängda på söndagarna fr.o.m 10 okt 1948. Affär.
1950-07-26 Mejeribil körde av vägen med nio ton mjölk, ängarna såg ut som snöfält. Olycka.
1950-10-03 "Mjölkvecka startar för skolbarnen, filmförevisning på Chinabiografen, ""Kalas sa Kalle""."
1950-10-05 Mjölkveckan börjar idag, barnen får ½ l mjölk i glasflaska med sugrör. Skola.
1950-10-06 Glada mjölkdrickare i Frideborg, Ulla Johansson och Monica Berntsson på bild.
1951-05-24 Radikal förpackningsmetod för mjölk, bara att klippa av toppen. Mat.
1951-12-07 Mjölkförsäljningen Kilbäcksgatan 9 upphör. Nedläggning. Affär.
1954-03-01 Isoleringen bruten, maten nästan slut, Käringön utan mjölk. Väder.
1954-03-04 H. Nilsson, A. Viklund, A. Henriksson har fått guldplakett för välbehandlad mjölk. Utnämning.
1955-03-01 Många öar utan post och mjölk. Väder
1955-03-18 Matpriserna stiger med 290 miljoner. Mjölken 8 öre dyrare. Kött och ost går upp. Pengar. Mat.
1955-04-23 "Fyra bohuslänska mejerier slås ihop till ""Bohusmjölk"". Mat."
1955-09-03 Mjölken tryter i norra Bohuslän. Mat
1955-09-07 Bondens vrede mot mjölkpriset. Jordbruk.
1955-10-22 Specerihandeln vill även sälja mjölk. Affär.
1955-11-10 Matpriserna höjs kraftigt. 5,5 öre dyrare mjölk. Mat.
1956-01-13 Snart får även Uddevalla egen modersmjölkscentral. Sjukvård.
1956-01-25 "Mjölken sinar efter missväxten 1955. Uddevalla ""importerar"" 12 500 liter om dagen. Mat. Bild."
1956-02-24 Mjölk - så spännande! Mjölken serverades igår vid en mjölkpropagandatimme i Folkets hus i Uddevalla.
1956-05-18 Smörbräckans mjölkaffär, Mary Andersson har upphört.
1956-07-13 Torrmjölk från Vänersborg exportvara till 70 länder. Mat. Bild.
1956-07-25 Åtta nya mjölkbutiker i Uddevalla 1 augusti. Affär.
1958-01-08 Risk för mjölkransonering i Uddevalla på grund av att 100-tals bilar fastnat i snödrivorna. Väder. Bild.
1959-04-28 Lösmjölken i Uddevalla försvinner. Mat.
1960-04-14 Västsvenska mejeriombud arga över dåliga torrmjölksaffärer. Bild.
1962-02-28 6 300 mjölkflaskor i timman lämnar Uddevallamejeriet. Jordbruk. Bild.
1963-05-15 Engångsförpackad mjölk i Uddevalla om något år. Mat.
1964-04-03 Mjölkflaskorna försvinner. Förpackas istället i papper.
1965-03-19 Dålig mjölk och vildkatter hälsoproblem i Uddevalla. Social.
1965-05-08 Uddevallamjölken engångsförpackad redan till hösten? Mat.
1965-06-03 Uddevallamejeriet reduceras. Nedläggning om två år. Pappmjölk i oktober. Bild.
1965-08-18 "Uddevalla får ""paketmjölk"". Mejerifusion godkänd igår. Mat. Bild."
1965-08-26 Det blir fyrkantsmjölk. Två liter i varje förpackning. Mat. Bild.
1965-12-03 "Lyckad uddevalladebut för ""fyrkantsmjölken"". Mat. Bild."
1967-02-15 Norumsfru får medalj av kungen för fin mjölk. Jordbruk.
1967-03-01 Flaskmjölken ur marknaden Tetra-Pure-pac ersätter K. G. Kjelldorff vid U-a mejeriet fyllde på den sista omgången. Mat. Bild.
1967-06-02 Premiär för engångsemballage och fyrkantsförpackad mjölk. Mat. Bild.
1967-09-06 Mjölkutkörare Nils Hansson slutar på grund av högertrafiken, måste hoppa ut i vägbanan vid varje mjölkbord.
1968-11-08 Lysekil och Hunnebostrand får nu mjölk i pure-pack. Fru B. Bååth slipper snart tänka på tomglas. Mat. Bild.
1969-02-26 Mjölkhanteringen i Bohuslän rationaliseras. 10 nya kyltankar installeras runt Uddevalla under hösten. Jordbruk.
1969-04-12 Mjölkflod i Uddevalla. Mjölken flöt i strida strömmar på Västerlånggatan. Belamrad av tetra-pak.
1970-03-12 Mjölkpropagandans utmärkelser. 83-åriga Gerda Johansson, Kållekärr erhöll guldplakett. Jordbruk.
1970-07-18 Norrtullsgatan 5 och 7 rivs. Här bodde Borga, Bagar-Emma och Mjölke-Tilda, historik av Sven Lidman.
1970-12-09 Rysk båt till Uddevalla med torrmjölk i lasten, sjutusentonnaren Vilnius. Båtar. Bild.
1972-04-01 KO anmäler Svenska mejeriföreningens annons om att mjölk är ofarlig.
1972-06-06 Mjölkproduktionen åter lönsam.
1972-10-19 Lantbrukare Torsten Hansson Lundby, Töftedal, satsar på mjölkproducerande kor- och arrenderar sju gårdar. Bild.
1973-03-10 "Anna Barkstedt Kamstarp Kville, har levererat mjölk i 23 år- och nu kommer utdelningen ""guldmedalj"". Utmärkelse. Bild."
1973-06-07 Föreningen Vår Näring fyller 50 år, den grundades 1923 med namnet föreningen mjölkpropaganda. Namnändring 1971.
1974-10-01 De sista mjölklinjerna till dinglemejeriet indragna. Nedläggning. Bild.
1975-10-23 Mjölkkrig i Hultsfred. Två affärer sålde varan för 20 öre/litern. Förlusten 95 öre/litern. Pengar. Mat.
1978-03-10 "Belönade för ""prickfri"" mjölk blev Ester och Birger Berntsson i Tolleby."
1979-11-09 Lättmjölken fyller 10 år. Mat.
1980-03-04 Åttioåriga paret Signe och Karl Olsson Kållebråten, har levererat felfri mjölk i 23 år och belönas nu med guldmedalj. Utnämning.
1980-04-01 Mjölkbrist hotas i påsk, mejeri vädjar till LO.
1980-04-03 Mattsonföretaget i Uddevalla har fått order på 30 mjölkpaketsmaskiner av Tetra pak i Lund. Arbetsmarknad.
1981-03-06 15 av 98 guldmedaljer till Bohus-Dal. Felfri mjölk i 23 år. Mat. Jordbruk. Bild.
1982-05-21 Stormen i ett mjölkglas. Mejeriernas historia fylld med bråk och strider. Mat.
1987-07-16 Karin Otterbergs mjölkaffär.
1987-12-02 Smörbräckans mjölkaffär i Elseberg går i graven efter 30 års verksamhet. Nedläggning.
1987-12-02 Mjölkaffären i Elseberg.
1988-01-21 Om Helsings Pappershandel och Mjölkbaren, huset revs 1987. Rivning.
1991-01-04 Skaftös sista mjölkbonde slutar. Jordbruk.
1991-05-23 Speceri-och mjölkaffärer från förr.
1992-04-10 Evy och Gunnar Johansson i Utgård slutar med mjölk efter 29 felfria år. Jordbruk.
1993-01-14 """Mjölkbordet gamla tiders träffpunkt"" en historia som är på väg att försvinna."
1993-02-03 Arla håller dörren öppen för förädling av musslor, sista mjölkdroppen har passerat dinglemejeriet. Jordbruk.
1994-05-27 Ogräs i mjölkkartong på 10-årsjubileet vid Bohusläns Museum. Helena Holmberg.
1995-07-10 Även mjölkkartonger skall nu återvinnas av hushållen. Miljö.
1996-08-30 Miljöchef Dag Göransson lär oss vika ihop mjölkkartonger.
1997-02-11 Asta Hogmalm, Säm, Brastad fick kungamedalj för många år med felfria mjölkleveranser. Jordbruk.
1998-02-18 Nysilad mjölk för 18 öre litern. En idylllisk tid som visar Karlsberg på 1930-talet. Hembygd. Bild.
1998-06-19 Blå Stjärnan en frivillig försvarsorganisation lär ungdomar att mjölka och köra traktor. Utbildning.
1999-11-10 1937 målades Mjölkbaren i Uddevalla. Foto. Bild.
2000-02-04 Mjölkbönder får medalj av kungen.Guldmedalj för 23 års felfri mjölk för Ruth och Bernt Gustavsson.
2000-04-12 Ökat miljömedvetande. Ekologisk mjölkproduktion har Tage Olsson på gården Björfjäll utanför Henån. Jordbruk.
2001-02-10 23 års prickfri mjölk ger kunglig medalj till Stefan Edlund på gården Ulvesked, ur kronprinsessan Victorias hand.
 
Är du intresserad av någon av artiklarna? Då kan du med fördel vända dig till Bohusläns Föreningsarkiv, tel 370 11. //

7 kommentarer:

 1. Tippar på 1950-51. Det var en teckningstävling i skolorna och jag bör ha gått i första eller andra klass. Jag ritade en löparbana där naturligtvis den som drack mjölk vann. Jag vann en ost kommer jag ihåg. Har nog teckningen kvar nånstans också.

  Jan A

  SvaraRadera
 2. Idag har inte skolan mjölk...i alla fall inte Agneberg. eller ja Uddevalla gymnasieskolan som det heter nu.

  SvaraRadera
 3. Jag var med på en sådan tillställning i Folkets Hus troligtvis 1955. Jag vann också en ost som jag stolt överlämnade till mamma. 1955 gick jag i Parkskolan (Kongresshallen Folkets Park) och lärarinnan hette Lisa Steiner.

  SvaraRadera
 4. Jag minns ett sådant tillfälle, i slutet av 50-talet, allra senast 1960. Vi fick se en film på Saga och sedan stå på led som på bilden och hämta var sin flaska mjölk. Det var ett lidande för mjölken hade ju stått framme länge och var ljummen med lite gräddkant upptill. Alla visste ju att det skulle vara så, andra barn hade spridit ryktet, och det gjorde det på intet sätt lättare att få i sig den där mjölken.

  Mjölkpropagandan var stenhård; fru Grenholm satt i katedern och förhörde sig barn för barn om hur många glas mjölk om dagen vi drack. Enkäter skickades även hem till föräldrarna. Alla visste att idealet var 5 glas om dagen så det svarade förstås alla. Men några drack 7 glas och de fick extra beröm.

  SvaraRadera
 5. 1936-03-19 Mjölk på Röda Kvarn. Mat. Bild.

  Nog är det väl på Röda Kvarn bilden är tagen. Jag jämförde med en bild på Västarvet.

  SvaraRadera
 6. När jag gick i Läroverket på 1940-talet åt jag på Mjölkbaren. Den låg på Drottninggatan. Vet någon om det var i hörnet av Kilbäcksgatan eller Lagerbergsgatan?

  SvaraRadera
 7. Mölkbaren låg i andra våningen ovanpå Helsings pappershandel. Hörnet Drottninggatan/ Kilbäcksgatan.
  Det var senare en grill/glass-bar i hörnet och numera Langes kosmetikaffär. Sparbanken ligger på andra sidan Kilbäcksgatan.
  J.A.

  SvaraRadera