2010-08-07

Jättepublik på bergen runt Byfjorden

Offshorepublik 2010-08-07
Klicka för att se fler bilder!

1 kommentar: