2010-01-09

Stig Rahm död

En verklig Uddevallaprofil, Stig Rahm har gått bort. Jag lärde känna honom då Uddevalla Hembygdsförening bildades 1984 och Stig var sedan dess engagerad i hembygdsföreningen. Under många år var han aktiv i valberedningen och hans yrkeskunskaper inom elbranschen var till stor nytta då det Wessmanska huset restaurerades på 1980-talet.

Stig var engagerad i flera föreningar. Han var roddare i Uddevalla Roddklubb i sin ungdom och var även verksam i föreningen efter sin aktiva karriär, bl a som tävlingsdomare. Historia och släktforskning blev med tiden hans största intressen. Han var ordförande i Uddevalla släktforskare under många år och han var också en av de första att inse datorns betydelse för släktforskningen. Han började tidigt att registrera sin släkt- och hembygdsforskning i sin dator. Han var en av förgrundsfigurerna i Dis Väst (Dis = datorhjälp i släktforskningen) och även dess ordförande under en tid.

Stig besatt en djup kunskap om Uddevalla i stort och smått och han delade generöst med sig av sina kunskaper. Under senare år minns jag särskilt arbetet med boken om kvartersnamnen i Uddevalla.

Åtskilliga gånger har jag kunnat hänvisa till Stig då mina egna Uddevallakunskaper inte räckt till.

Frid över hans minne! //

1 kommentar:

  1. rolf ohlson2010-01-09 16:21

    Stig Rahm, en enastående person som jag fick stifta bekantskap med för en del år sedan inom släktforskningens område, har en hedersplats i mitt hjärta.
    Första gången vi möttes förbluffade han mig med att kunna räkna upp mina fastrar och farbröder (de är ganska många) utan att blinka. Stig hade ett fantastiskt gott minne.
    Han har under åren hjälpt mig att hitta vägar i släktforskninghens labyrinter. Alltid lika oförtröttlig. Vi blev väldigt goda vänner. Det känns tungt att veta att han nu är borta.

    SvaraRadera