2010-01-13

BUN öppnar dörrarna igen


(BUN:s ordförande Magnus Jacobsson (KD).)
Till kvällens kommunfullmäktigemöte hade Vänsterpartiet motionerat i frågan om de stängda_dörrarna i BUN (Barn- och utbildningsnämnden).
Motionen gick ut på att kommunfullmäktige skulle ge BUN i uppdrag att återgå till den tidigare ordningen med öppna dörrar. Kommunstyrelsen hade i sitt yttrande mycket riktigt skrivit att det är varje nämnd som själv beslutar i en sådan fråga. Därför avslogs motionen, efter votering skall sägas.
När beslutet togs att stänga dörrarna var det en kaotisk situation i nämnden och det var förstås det enda vettiga sättet att hantera situationen på. Media gillade det förstås inte men precis som jag hela tiden trott så kommer den dagen då dörrarna öppnas igen.
Magnus Jacobsson säger till Uddevallabloggen att vid nästa möte i februari kommer frågan upp på dagordningen och med all säkerhet beslutar man då att öppna dörrarna igen. Det första mötet med öppna dörrar blir därför i mars. //

1 kommentar: