2010-01-11

Bohusläningen i Tidningsarkivet


Bohusläningens logotype fanns 1878 - 2007 att beskåda i tidningen. Detta har jag skrivit om här.
Vi var många som sörjde att den gamla loggan försvann. Därför lade jag in den längst ned här på Uddevallabloggen så att man åtminstone kan se den någonstans.
I Tidningsarkivet är, skulle jag tro, bortemot 90 % av de registrerade tidningsartiklarna hämtade från Bohusläningen. Tidningens historia kan man läsa om i den utmärkta boken "100 år med Bohusläningen" en jubileumskrönika 1878-1978 sammanställd av Wilhelm Hansson, Eric Jonsson och Sven Lidman.
Det är också intressant att se vilka uppgifter man kan hitta om tidningen själv i Tidningsarkivet. Här följer ett urval ur träfflistan och mångsyssleri är nog bara förnamnet när det gäller allt vad Bohusläningen hittat på genom åren:
1878-10-21 Bohusläningen, tidning för staden Uddevalla- och landskapet Bohuslän samt sydvestra delen af Dalsland. Tidning.
1878-10-21 Prenumationspris på Bohusläningen kostar för hela året 5 kr. Tidning.
1878-10-21 Profnummer av Bohusläningen utdelas gratis. Tidning.
1878-10-21 Redaktör och ansvarig utgifare till tidningen Bohusläningen är Ture Malmgren.
1878-11-04 Pressens yttranden över den nya tidningen Bohusläningen. Tidning.
1878-11-04 Första dödsannonsen i Bohusläningen, enkan Annika Johansdotter, 70 år. Död.
1878-12-02 "Annonser för Bohusläningen". Annonspriset är 5 öre för hwarje rad, beräknad till ungefär 40 bokstäver fin stil. Tidningen.
1879-02-10 Tryckfrihetsåtal mot tidningen Bohusläningen på grund av uttrycket "teaterband".
1879-03-27 Bohusläningens klagan. Dikt om det misslyckade sillfisket. Fisk.
1879-12-11 Trenne tidningar i Uddevalla komma att få nästa år. Bohusläningen, Bohusläns tidning- och Bohusläns tidning Uddevalla. Tidning.
1887-12-17 Tionde årgången af Bohusläningen. Tidning.
1888-01-10 Bohusläningen ökade med 74 exemplar från förra året. 815-889. Tidning.
1888-07-03 Bohusläningen har börjat med en ny mordernare typsnitt. Tidning.
1888-12-11 En ny avdelning i Bohusläningen från- och med i dag som innehåller kungörelse om födda, vigda- och döda. Familjenytt.
1889-03-09 Vår världsberömde landsman i Amerika John Ericsson död. 86 år. (Extrablad till Bohusläningen nr 29 1/2)
1890-10-04 Prenumerationspriser för Bohusläningen i september 1890. Per månad 60 öre, per kvartal 1.50 kr. Tidning.
1899-04-01 Ett foto öfver Åhman & Mattsons affär, troligen på Kungsgatan. Det första fotot i Bohusläningen.
1899-12-24 Prenumerera på Bohusläningen! En enda annons kan mångfaldigt uppväga prenumerationsavgiften. Tidning.
1899-12-30 För det nya seklet anmäler Bohusläningen härmed till prenumeration sin 22:dra årgång.
1900-10-06 Qvartalsprenumeration från 1 okt. upptages å Bohusläningen med kr 1:25 . Tidning.
1903-09-01 Bohusläningens 25-årsjubileium.
1903-11-24 Öfverskriften har blivit mer markerad i Bohusläningen. Tidning.
1906-01-11 Från år 1906 utkommer Bohusläningen med fyra nummer i veckan. Tidning.
1907-03-12 Makarna Hilma- och Ture Malmgren firar silverbröllop. Tidningen Bohusläningen. Familjenytt.
1909-10-02 Bland svenskar i Nordamerika. Resebrev från Bohusläningens utsända korrespondent.
1911-03-15 Kritik mot tidningen Bohusläningen.
1911-06-07 60 år fyller redaktören och innehavaren av tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1916-06-08 65 år fyller redaktören och grundaren till tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1918-02-16 50 år fyller redaktören vid Bohusläningen Knut Svensson.
1918-12-23 Tidningen Bohusläningen firar 40-årsjubileum.
1920-05-04 50 år fyller redaktören vid "Bohusläningen" Frans Emil Karlsson. F.E.K.
1921-06-06 70 år fyller redaktören för tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
1922-03-24 Telefonnummer till tidningen Bohusläningen. Telefon.
1922-04-22 Bohusläningen - akrostiken pristävlan.
1922-08-05 Före detta redaktören på tidningen Bohusläningen, Ture Robert Ferdinand Malmgren död, 71 år.
1922-09-18 60 år fyller kassören hos Bohusläningen AB, Fritz G. Qvist.
1922-09-25 Dags att förnya kvartalsprenumerationen av Bohusläningen. Tidning.
1922-09-30 En hembygdssång för Bohuslän. Bohusläningen utlyser pristävlan.
1922-12-23 Julbilagan: Bohusläningen skioptikonförevisningar. Bio. Foto. Tidning.
1923-04-21 Tidningen Bohusläningen har fått tillstånd att anordna offentliga radiodemonstrationer.
1923-04-24 Inför Bohusläningens offentliga radiodemonstrationer. Det blir rundgnistaftnar på Frideborg.
1923-04-26 Bohusläningens radiodemonstrationer på Frideborg i Uddevalla. Avsändare- och mottagarestationer klara.
1923-04-29 Bohusläningen tillgänglig under sommarutställning i Göteborg. Tidning. Utställning.
1923-04-30 Det hördes som andar i luften vid Bohusläningens radioaftnar på Frideborg.
1923-05-28 Bohusläningens stafettlöpning staden runt vanns av kamraterna före UIS. Idrott.
1923-06-23 Kamraternas segrande lag i Bohusläningens stafettlöpning. Idrott. Bild.
1923-12-20 Bohusläningens Julbilaga.
1924-03-24 Från 1 april kommer Bohusläningen att utgiva en extra lördagsbilaga. Tidning. Annons.
1924-06-02 Annonsörer i Bohusläningen bör endast i nödfall telefonera in annonser. Tidning.
1924-07-19 Ett tryckfrihetsåtal mot Bohusläningen för 45 år sedan, se bilagan.
1925-11-30 Endast 75 öre kostar Bohusläningen för December månad. Priser
1926-01-13 Bohusläningens vägledare för Uddevalla; Stadens myndigheter och förvaltningar.
1926-10-04 Bohusläningen försäljes på följande ställen, förteckning på affärer i Uddevalla.
1928-06-27 Bild på Bohusläningens kiosk på Uddevallautställningen.
1928-12-01 Bohusläningen och Uddevallapressen under 50 år. Julbilaga. Bild.
1928-12-15 Julbilagan: Bohusläningen.
1930-03-01 Det svenska vetet: Bohusläningens propagandatävling för det svenska vetemjölet.
1930-05-27 Staden och länet för 50 år sedan. Ur Bohusläningen 1880. Uddevalla geografi.
1930-12-10 Julbilagan: Bohusläningen.
1931-06-22 75 år fyller idag Hilma Malmgren, berättar om Älvkullen, Tureborg och Bohusläningen.
1932-06-25 Bohusläningens till tjänsteår äldste medarbetare kamrer Fritz G. Qvist nära 70 år gammal.
1932-12-13 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-01-24 Prenumerera på Bohusläningen. Pris pr. Helår 9:50. Halvår, 4:90. Kvartal, 2:50. Annons.
1933-12-21 Julbilagan: Bohusläningen.
1933-12-21 Bohusläningens Julblad.Längs Bäveåns brusande vatten. Hembygd. Bild.
1934-05-23 Se upp i luften på fredag, Bohusläningen gör flygreklam över Bohuslän- och Dal. Annons. Bild.
1934-05-25 Tidningen Bohusläningens reklamflygning över landskapet.
1934-06-12 Bohusläningens reklamflygning, vinnare korade. Presentkortet på 50 kr gick till Munkedal. Annons. Bild.
1934-12-01 Julbilagan: Bohusläningen. Tidning.
1935-07-11 Bohusläningen bygger nytt vid Drottninggatan. Tidning.
1935-08-05 Bohusläningens vandringspris gick till Lysekil. Utlottningsbåten vanna av Kungsbackabo. Båtar. Bild.
1935-08-19 Bohusläningen flyttar från sin fastighet Norra Drottninggatan 19, till Drottninggatan 21. Tidning.
1935-08-23 Bohusläningens gamla byggnad försvinner. Många minnen knytna till det gamla huset. Byggnad. Bild.
1935-11-18 Nu skall pålningen börja för Bohusläningens nybygge vid Norra Drottninggatan. Bild på pålkranen. Byggnad.
1935-12-23 Med Bohusläningen på reklamturne´. Kring BEA;s högtalarbilar. Tidning.
1936-03-10 50 år fyller redaktionssekreteraren vid Bohusläningen Alban Olsson.
1936-04-07 Gjutningsarbetena har återupptagits efter vintern på Bohusläningens tomt. Bild.
1936-07-04 Olof Johanssons hus vid Södra Hamngatan- och Bohusläningen vid N Drottninggatan.
1936-07-14 Bohusläningens nybygge befinner sig nu under tak. Utsikt från taket över Drottninggatan. Byggnad. Bild.
1936-07-23 70 år fyller Emil Andersson Uddevalla. Bohusläningens äldste medarbetare i maskintryckeriet. Bild.
1936-10-02 Bohusläningen flyttade igår in i nya lokaler.
1936-10-31 Bohusläningens expedition flyttar måndagen 2 nov till den nya fastigheten. Annons. Tidning.
1936-10-31 Den 2 nov öppna vi i Bohusläningens fastighet en ny affär (filial) Jonssons manufaktur.
1936-11-17 Tidningen Bohusläningen skall anordna fotokurs. Utbildning.
1936-12-02 Ljus över affärerna. Bohusläningens hus. Ljuskulturvecka pågår i Uddevalla. Energi. Bild.
1936-12-04 Bohusläningens upplaga är nu 14 200 exemplar. Tidning.
1937-12-17 Julbilagan: Bohusläningen .
1937-12-22 Tre målningar i Bohusläningens hus. Konst.
1938-01-29 Ingeborg Lundins Bokbinderi är övertaget av Bohusläningens bokbinderi. Annons.
1938-05-14 Överste Melin skänker hederspris till stenografklubbens- och Bohusläningens stenografipropaganda. Gåva.
1938-05-16 Tidningen Bohusläningen skall anordna nybörjarkurs i filmning och fotografering. Foto.
1938-06-17 Tidningen Bohusläningen har en tip-top klichéanstalt. 3 dagars arbete går nu på 3 timmar. Tidning.
1938-07-05 Kuriren och Bohusläningen mötas i århundradets 2:a match på Rimnersvallen. Idrott.
1938-07-26 Turistbyrån i Uddevalla och tidningen Bohusläningen skall anordna turistresor genom Bohuslän för 4.50 kr. Turist.
1938-07-29 En presentation av turistbyråns och Bohusläningens rundresa i Bohuslän. Turist.
1938-08-09 Namnet "Bohusläningen" i mörka plattor på gångbanan utanför tidningshuset. Tidning. Bild.
1938-08-22 Reportage om Bohusläningens utfärd med de gamle i Lysekil. Social. Bild.
1938-12-10 Jubileumsnummer av Bohusläningen. En tillbakablick på vad som hänt i Bohusläns samhällsliv. Historia.
1938-12-10 Tidningern Bohusläningen firar 60-årsjubileum. Jubileumsnummer med tidningens historia.
1938-12-12 Tidningen Bohusläningen firade sin 60-årsdag på hotell Carlia, dit personalen inbjudits. Jubileum.
1938-12-29 Var med i Bohusläningens tävling om de bästa bohuslänhistorierna! Seder o bruk.
1939-01-04 De första bidragen till Bohusläningens pristävling om bästa Bohushistorier. Hembygd.
1939-01-07 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens historietävling. Hembygd.
1939-01-13 Bullaren slår igenom som vintersportplats. Bohusläningens skidresor har uppmärksammat bygden. Social.
1939-01-20 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-23 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-30 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-03 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-13 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistorier. Seder o bruk.
1939-02-21 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-07-07 Schaktning på Norra Drottninggatan 21 för Bohusläningens maskinhall. Byggnad.
1939-08-05 Nybyggnader i Uddevalla, Bohusläningen, Schwartzmans, bygglov.
1939-08-09 Tidningen Bohusläningen skall göra en stor om- och tillbyggnad intill 1936-års nybygge.
1939-09-25 Stig Wiberg arkitekt för Bohusläningens nybyggnad.
1939-11-21 Tidningen Bohusläningen håller högtalarturné i större samhällen med mottot decemberprenumerera.
1939-12-12 Tidningen Bohusläningen har utsänt egen korrespondent till krigets Finland.
1939-12-22 Julbilagan: Bohusläningen.
1940-06-03 Edvard Fredih som tidningsman. I Bohusläningen den 29 okt 1885. Berättelse.
1941-03-21 De första spadtagen för Bohusläningens- och förlaget Gods- och Gårdars nybygge, Norra Drotninggatan. Bild.
1941-05-17 60 år fyller Carl Eliasson, trotjänare på Bohusläningen.
1941-06-21 85 år fyller fru Hilma Malmgren, Älvkullen, änka efter Bohusläningens grundare Thure Malmgren.
1941-11-25 Tryckeriföreståndaren G.V. Holst på Bohusläningens bokförlagsrörelse död. 57 år. Bild
1941-11-29 Prenumerera på Bohusläningen för december 85 öre + julnumret. Annons.
1941-12-20 Bohusläningen anordnar svensk mästerskapstävling för våra maskinskrivare. Svenska mästerskapet i Uddevalla.
1941-12-20 Taklagskarans på Bohusläningens nybygge. Tidning. Bild.
1942-07-15 Uddevallakamraterna tog Bohusläningens vandringspris i DM. Vann sin tredje DM-final å rad i Lysekil på söndagen.
1942-07-18 Bohusläningens nybygge närmare sig sin fullbordan. Byggnad. Bild.
1942-11-04 Fru Hilma Malmgren Älvkullen, maka till tidningen Bohusläningens grundare Ture Malmgren, död. 86 år.
1944-04-20 Åter igen-en glänsande serie i Bohusläningen. Erik Grönbergs bok- "Jag var Gestapos Agent". Annons.
1945-02-06 Bohusläningens Idrottsklubb firar sitt 1 års jubileum på Grand Hotell. Bild.
1945-06-27 Bohusläningens trotjänare maskintryckare Axel Karlsson, död. 52 år.
1945-08-17 Polack tackar. Brev till Bohusläningen från en av patienterna på beredskapssjukhuset. Vita bussarne.
1945-12-01 Bohusläningens ledare inte nådig mot tyskarna. OBS detta!
1945-12-21 Bohusläningen meddelar att Julnumret är indraget p.g. av pappersransoneringen.
1945-12-22 Bohusläningens pappersåtgång 1945, 500 ton 60% mera än Bohustidningarnas förbruk.
1945-12-27 Bohusläningen utvidgar under 1946. Tidning.
1945-12-27 Bohusläningen flyttade in i nya redaktions- och kontorslokaler 1937.
1946-03-09 60 år fyller redaktionssekreteraren på Bohusläningen Alban Olsson, därav 45 år i tidningen.
1946-03-28 Första tävling igång, "slottskogen runt" för bohusläningens idrottsklubb.
1946-04-01 Bohusläningens redaktör Torsten Sandberg, död. 46 år.
1946-07-13 Fotoklubben- och Bohusläningen söker karaktäriska Uddevalla bilder för tävling.
1946-07-17 Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman, död. 66 år.
1946-07-18 Bohusläningens nybygge närmar sig sin fullbordan. Tidning. Byggnad.
1946-08-15 Redaktör Fritiof Blomberg och redaktionschef Elle Linderoth bohusläningens nya ledning. Tidning.
1946-08-22 75 år fyller K.J. Andersson, började 1919 vid Bohusläningen.
1946-08-22 Bohusläningen AB å tomten nr 15 inom kv Hvitfeldt. Fastighetsköp.
1946-08-31 Nya män till tidningen Bohusläningen polisöverkonstapel Sven Rosby och Ebbe Bohlin.
1946-09-05 Två sättmaskiner kom igår från USA till tidningen Bohusläningen. Bild på kranen i hamnen.
1946-09-23 Tidningen Bohusläningen får nya sättmaskiner.
1946-09-23 Bohusläningens första sida har i dag ett något förändrat utseende. Tidning.
1946-09-26 Fotograf Arne Andersson, föreståndare för Södergrens Foto blir Bohusläningenns pressfotograf.
1946-09-30 Holländska damhandbollslaget Hygiea fick besöka bohusläningen för att se hur man gör en tidning.
1947-02-13 Lagfart, för Bokförlaget Hermes, Evert Sivik i kv Sundberg, Bohusläningen.
1947-03-31 Lura ej er själv 1 april genom att icke prenumerera på Bohusläningen. Aprilskämt.
1947-04-25 Bohusläningen startar pappersinsamling. Tidning.
1947-05-08 En tre-sides skärmaskin kommer till tidningen Bohusläningen från Amerika.
1947-05-28 Bohusläningens segrade korplag i damserien. Idrott.
1947-06-09 Bohusläningens tecknare Erik WiIhelm Johansson.
1947-09-17 Taket på Bohusläningen blev landningsplats för helikoptern. Flyg.
1947-10-17 Bohusläns första offsetpress till tidningen Bohusläningen igår.
1948-04-05 Ny serieskildring i Bohusläningen "Gammalt på Tjörn". Författare kantorn James W.Hendry i Skärhamn.
1948-06-26 Dir. Olof Ericson lämnar tidningen Bohusläningen, ägnar sig åt förlagsverksamhet.
1948-12-18 Bohusläningen 70 år, tecknad bild på huset där tidningen startade.
1948-12-22 Käringöfamiljen fick storslagen julgåva från Bohusläningens läsare. Fiskebåtar.
1949-01-12 Bohusläningens IK som var banbrytare inom korpidrotten, firar 5-årsjubileum. Bild.
1949-01-29 Bohusläningen tillhandahåller f.o.m. idag damerna mönster till lättsydda kläder. Hobby.
1949-03-12 Bohusläningen öppnar resetjänst. Tidning.
1949-04-06 Bohusläningens resetjänst erbjuder påskresa till Oslo för 20 kr.
1949-05-03 Bohusläningens fågelsångsutflykt äger rum på söndag med ornitologen Gunnar Otterlind som ledare. Fåglar.
1949-05-06 En skolklass från Berg i Forshälla besökte i går Bohusläningen. Skola.
1949-07-21 En bild på elever utanför Bohusläningen. Tidning.
1949-09-12 Dragsmarks folkskolor besöker Bohusläningen. Tidning.
1949-10-01 Bohusläningens Haldenresor är populära. För deltagande erfordras pass.
1950-01-02 Händelserik halvsekel med Bohusläningen. Tidning.
1950-05-04 80 år fyller Frans Emil Karlsson, Bohusläningens trotjänare.
1950-11-06 Bohusläningens korrespondenter o lokalred. I Bohuslän - Dal samlades till en träff i Uddevalla.
1951-05-18 80 år fyller Carl Eliasson, veteran i Bohusläningens tjänst.
1952-02-11 Bohusläningen IK:s käcka flickor- och pojkar samlades till pjäxdans i sportstugan. Musik o sång. Bild.
1952-07-17 Skalden Evert Fredin anställdes som andre redaktör på Bohusläningen år 1885. Tidning.
1952-09-23 Bohusläningens nyheter skall vara utdelade till morgonkaffet. Tidning.
1952-12-27 Typograf Ivar Mareusson har varit Bohusläningen trogen i 63 år. Avgår.
1953-01-10 Bohusläningen ordnar matlagnings-SM.
1953-01-15 50 år fyller maskinsättaren vid Bohusläningen, E. W. Adam.
1953-10-07 Bohusläningens jubileumsnummer nr.1. Anledning av tidningens 75-årsdag den 21 okt.
1953-10-16 Redaktören frikänd i tidningen Bohusläningens första och enda tryckfrihetsmål.
1953-10-16 Sten Björkman och tidningen Bohusläningen.
1953-10-21 Bohusläningen 75 år i dag. Tidning.
1953-10-26 Bohusläningen firade sitt 75-årsjubileium på Carlia, med hela personalen. Tidning.
1953-10-28 Bohusläningens jubileiumsnummer nr. 3.
1953-10-28 Bohusläningens 75-årsjubileum.
1953-10-28 Ture Malmgrens syn på skrivarens arbete. Tidningen Bohusläningen.
1953-11-18 Som tidningsskrivare för 50 år sedan. Delar av Bohusläningens historia. Jubileum.
1953-12-24 Bohusläningens julnummer 1953.
1954-09-01 Bohusläningens nettoupplaga för första halvåret 1954 är 23 390. Tidning.
1954-09-10 Bohusläningens IK firar 10-årsjubileum med handbollsmatcher. Idrott. Bild.
1954-09-13 50 år fyller facktor Ivar Wickberg. Bohusläningens trotjänare i 37 år.
1954-11-08 Bohusläningens lagpris hemfördes av 90-årsjubilerande Orust Norra. Idrott.
1954-11-20 Daglig tidning till Dalsland, som Bohusläningen ger ut.
1955-02-08 Bohusläningen presenterar för första gången i Bohuslän evenemanget nr 1. Bild.
1955-05-28 Stock-Car på Backamo i regi av Bohusläningen-LMK. Fordon. Tävling. Idrott.
1956-02-04 Bohusläningens bandyserie i Strömstad samlade 10 lag. Idrott.
1956-02-28 Det blev rena succéstarten för Bohusläningens och Skidfrämjandets resor upp till Herrestadsfjället under vintersportlovet. Idrott.
1956-04-14 Bohusläningens idrottsstipendier till Uddevalla och Bäckefors. Idrott. Bild.
1956-05-08 Moderna lokaler i gamla rådhuset för Bohusläningens lysekilskontor. Tidning. Bild.
1957-03-28 50 år fyller typografen- och veteranen på Bohusläningen Evald Läckström.
1957-05-25 UIS - Bohusläningen arrangerar junior-TT på cykel den 9 juni. Idrott. Bild.
1957-09-18 Ny Bohusläningen-pokal till ungdom. UCA:s 13 000:e märkestagare belönas. Idrott. Bild.
1957-10-16 Succé för UIS och Bohusläningen. 500 på första skogspromenaden. Natur. Idrott.
1957-12-23 Bohusläningen och Revytjänst bjuder pensionärer på nyårsrevy. Nöje. Bild.
1958-06-16 70 år fyller kemigrafen på Bohusläningens klichéanstalt Albin Anderberg.
1958-08-19 Storsanering i centrumkvarter ger Bohusläningen ny presshall. Byggnad.
1959-03-05 Redaktören- och medarbetaren vid Bohusläningen Paul Blomquist, död. 56 år.
1959-03-11 Begravning till redaktören vid Bohusläningen Paul Blomqvist, död. Gravsatt på Ljungs kyrkogård.
1959-12-08 Typografen vid Bohusläningen Ivar Marcusson, död. 84 år.
1959-12-15 50 år fyller tryckeriföreståndaren på Bohusläningen Tore Edhagen.
1960-01-30 Hockeyskola; Odin- och Bohusläningen arrangerar. Idrott. Bild.
1960-06-23 Fototävling avgjord. Arrangörer Bohusläningen och Uddevalla fotoklubb. Bild.
1960-12-13 Premiär för Bohusläningens nya press i natt. Tidning.
1961-11-07 Floyd skrev brev till Bohusläningen. Är villig att ge Ingemar ny VM-chans. Idrott. Bild.
1962-02-01 Veteraner på Bohusläningen hyllade. Utmärkelse. Bild.
1964-04-04 60 år fyller Bohusläningens redaktionssekreterare Wilhelm Hansson. Bild.
1964-04-20 Bohusläningens personalklubb 25-års firade. Jubileum. Bild.
1964-09-14 60 år fyller faktorn vid Bohusläningen Ivar Wickberg. Bild.
1964-10-22 Bohusläningens kyrktur ställdes till Bovallstrands kapell. Resor. Kyrka.
1965-01-11 Bohusläningen samlar pengar till buss åt de handikappade. Bild.
1966-12-15 Ungt besök på Bohusläningen 30 ungdomar från klass 6 A på Söderskolan. Tidning. Bild
1967-02-22 Bohusläningen bjuder pensionärer på revy. Nöjen. Bild.
1967-07-22 50 år hos Bohusläningen. Direktör Stig Holm tackar stereotypör Olof Carlsson för ett halvsekelsarbete.Tidning.
1968-04-05 Bohusläningen 90 år. En "folkvänlig" tidning var målet. Jubileum.
1968-06-20 50 år på Bohusläningen- en trotjänare hyllad och tackad- faktor Ivar Wickberg.
1968-08-15 Fyramiljonersbygge i Herrestad för Bohusläningens bokproduktion. Böcker. Bild.
1968-10-07 Bohusläningens 90-årsjubileum.
1968-11-07 Veckobilaga Bohusläningen 90 år.
1968-12-19 Gustaf E Karlsson lämnar Bohusläningen efter 58 år. Avgår.
1969-01-15 Skorstenen har rests på Bohusläningens nybygge i Herrestad, till det blivande Boktryckeriet. Byggnad.
1969-02-03 Storlarm i Uddevalla. Hotande industribrand. 2 bränder-Junoprodukter- och Bohusläningens Tryckeri samma dag.
1969-02-21 Edvard Fredin, skald och medarbetare på Bohusläningen var "krigskorrespondent" vid manöver 1896. Tidning.
1969-03-29 Efter trettioett år avgår Ruth Uddman som varit i tjänst hos Bohusläningen. Avgår. Bild.
1969-04-26 Allan Fredgren död. 54 år. En av veteranerna på Bohusläningen, anställd från 1929.
1969-06-23 Handsättare Martin Lilja avtackades efter 15 år på Bohusläningens civiltryckeri. Avgår. Bild.
1969-09-12 50 år på Bohusläningen av veteran: Från hantverkets blygsamhet, till dagens moderna typografi. Tidning.
1969-09-26 Bohusläningens boktryckeri drivs nu i moderna lokaler. Många fina fördelar, men inte lika mysigt. Tidning.
1969-10-14 Västsvenska tryckare i Uddevalla. Tryckarträffen inleddes med besök på Bohusläningens boktryckeri. Industri.
1970-03-21 Bohusläningens boktryckeri i nya lokaler. Från manus till helt klar bok på nio dagar."Rapport från en skurhink"
1970-10-17 Bohusläningens Pojkcup på Rimnersvallen. Final mellan Oddevold- och IFK Uddevalla i 16 års cupen. Idrott
1970-10-20 Över 12 000 kronor i vinst på Bohusläningens tips!
1970-12-07 Konstafton på Bohusläningen med inslag av veteranhyllning. Konst. Bild.
1971-01-02 Tidningen Bohusläningens redaktionspersonal presenteras. 35 personer.
1971-02-05 Vissång för patienter vid Österängen. En av sångarna är Kjell Edman, Bohusläningen.
1971-10-18 Typograf Evald Läckström firad för sina femtio på Bohusläningen AB. Jubileum. Bild.
1972-05-03 Journalisten Kjell Edman har återvänt till Uddevalla och Bohusläningen. Tidning.
1972-06-27 Nya handikappbussen inköpt bakom projektet står Bohusläningens insamlingsfond Kions- och DHR. Fordon. Bild.
1972-07-22 Stopp i arbetet på Bohusläningen. Tidning.
1972-08-15 Bohusläningen ligger i år i toppligan bland landsortstidningar när det gäller upplageökningar. Tidning.
1972-11-02 Ny bohusläningenfasad. Bild.
1972-11-09 För åttonde året i rad som Bohusläningen arrangerar tillsammans med Lions club: Lionsbridgen, den 18 nov.
1973-05-07 594 deltagare till UCA:s och Bohusläningens propagandalopp "Dalslandsrundan", som firar 50 årsjubileium. Idrott.
1973-05-15 Faktor Ivar Wickberg död. 55 år. (Stor saknad Inom Bohusläningen).
1973-07-28 Typografen Evald Läckström slutar på tidningen Bohusläningen efter 52 år. Avgår.
1973-09-29 Gösta Johansson- och Henry Ekman avtackas efter 47 resp. 36 år i Bohusläningens tjänst.
1974-02-16 18:e februari går Bohusläningen över till ny produktionsteknik. Tidning. Bild.
1974-05-11 Bohusläningens boktryckeri har haft leverans till Afrika. Böcker. Bild.
1974-12-14 Tryckeriepok på utställning i Stockholm. Bohusläningens Boktryckeri trycker 4 % av bokmarknaden. Böcker. Bild.
1974-12-17 Disponent Tore Edhagen har lämnat sin tjänst som chef för Bohusläningens boktryckeri. Avgår.
1975-01-03 Bohusläningen billig tidning! (Om man jämför med vad andra kostar). Annons. Bild.
1975-06-02 Rune Deling, Thure Carlsson och Gun Johansson hyllade för 25 år på tidningen Bohusläningen.
1975-08-11 Skärhamns IK:s och Bohusläningens motionspropaganda på cykel. Idrott.
1976-01-30 60 år fyller Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen. Bild.
1976-08-16 Upplagesiffrorna för dagstidningarna: Bohusläningen på fjortonde plats bland landsortstidningarna.
1976-09-27 Bohusläningens konstklubb har gjort en studiefärd till det konsthistoriskt intressanta Skagen. Resor.
1977-12-22 Tidningen Bohusläningen 100 år 1978. Tillbakablick och om hur jubileumsåret skall firas.
1978-01-02 100:e årgången av tidningen Bohusläningen. Utdrag ur första numret 21 oktober 1878.
1978-01-02 Tidningen Bohusläningen snart 100 år - men i takt med tiden. Ledare.
1978-01-09 Tidningen Bohusläningen 100 år. 4 november 1878 kan man i DN läsa om nykomlingen Bohusläningen.
1978-01-16 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis från 2 december 1878 om hur banken eldade upp slitna sedlar. Pengar.
1978-01-30 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notis i tidningen 28 november 1878 om ångbåtsbesvär med mera. Båtar.
1978-02-06 Tidningen Bohusläningen 100 år. Herdeutnämning orsakade debatt 12 dec. 1878. Kyrka.
1978-02-20 Tidningen Bohusläningen 100 år. Därför heter drycken Uddevallare. Notiser från 7, 8, och 9 jan. 1879. Mat.
1978-03-13 Tidningen Bohusläningen 100 år. Notisrubriker från 8 maj 1879 om bland annnat tidningskrig i Uddevalla.
1978-04-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileum.
1978-04-03 Bohusläningens fotografer visar "Händelser i bilder". Bild.
1978-04-25 Utställning av reportagebilder från Bohusläningen till deras 100-årsjubileum. Tidning. Bild.
1978-05-08 Tidningen Bohusläningen 100 år. Från domstolarna 20 december 1892. Juridik.
1978-09-18 Bohusläningen 100 år. Tidning.
1978-09-18 Bohusläningens utveckling av Wilhelm Hansson. Tidning.
1978-09-18 Fotograferna på tidningen Bohusläningen. Av Annaa Mattsson.
1978-09-18 Ponner, Sune, berättar om sin tid på Bohusläningen. Tidning.
1978-10-31 Tidningen Bohusläningen firar 100 år med festligheter i veckan. Jubileum.
1978-11-02 Radio Trestads chef i tidningen Bohusläningens jubileumsnummer.
1978-11-02 Frank Eriksson om tidningen Bohusläningen.
1978-11-02 Tidningshistoria före Bohusläningen. Av Gustaf E. Karlsson.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningen 100 år. Jubileumsartikel av chefredaktören Eric Jonsson
1978-11-02 Pressfotografer ett modernt påfund. Bohusläningens första egna fotograf kom 1959. Bild.
1978-11-02 Tidningen Bohusläningens början. Av Wilhelm Hansson.
1978-11-03 Tidningen Bohusläningen 100 år. En pigg 100-åring ser tillbaka. Av lektor Bengt Ahlin. Jubileum.
1978-11-03 Många hyllade hundraåringen Bohusläningen vid en jubileumsmottagning. Tidning.
1978-11-06 Bengt Erlandsson blir ny chef för Bohusläningen efter Eric Jonsson. Utnämning. Tidning.
1979-02-07 Bohusläningens nya offset-tryckpress har nu levererats. Tidning.
1979-03-05 Bohusläningen och nykterhetsrörelsens frammarsch med godtemplarlogen Vikingen bl.a. Föreningar. Bild.
1979-05-02 Bohusläningens nya tryckpress är nu igång. Tidning.
1979-05-15 Ett uppbrott och ett tack. Chefredaktör Eric Jonsson tackar för sin tid vid Bohusläningen. Avgår. Tidning.
1979-05-16 Bohusläningens avgående chefredaktör Eric Jonsson avtackades vid tidningens bolagsstämma. Tidning.
1979-12-24 Trotjänare på Bohusläningen, Nils Ryberg, Harry Gustafsson- och Arne Ohlsson. (40 år). Utmärkelse. Tidning. Bild.
1980-02-23 50 år fyller Erik Andersson, Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil.
1980-04-11 Rolf Axelsson 43, ny nyhetschef på tidningen Bohusläningen.
1980-05-03 Bohusläningen drar åt svångremmen. Tidning. Arbetsmarknad.
1980-10-01 Förre chefredaktören vid Bohusläningen Eric Jonsson, död, 66 år.
1980-10-07 Begravning för Bohusläningens förre chefredaktör Eric Jonsson. Död. Kyrka.
1980-12-31 Välkände pressfotografen på Bohusläningen Arne Andersson slutar. Avgår. Bild.
1981-02-17 Tidningsstrejk: Konflikten drabbar Bohusläningen. Strejk. Tidning.
1981-03-28 UIS och Bohusläningens skogspromenader 30 år. Arne Johansson har snickrat ihop 8 000 tipsfrågor sedan starten 1951. Idrott. Bild.
1981-05-22 Gamla bilar och gamla kläder kan man se vid MHF:s och Bohusläningens veteranbilsrally i Färgelanda. Fordon. Bild.
1982-02-13 Lennart Larsson vår nye medarbetare i Färgelanda för tidningen Bohusläningen. Tidning. Utnämning. Bild.
1983-03-15 Kvalitetsbegreppet är ledstjärna för Bohusläningens boktryckeri som satsar på norska marknaden. Bild.
1983-07-02 Trollhättans Tidning köper minoritetspost i Bohusläningen. Tidning.
1983-09-01 Upplagesiffror för landsortstidningar. Bohusläningen på 13:e plats. Tidning.
1984-03-31 Bohusläningen avtackade sin trotjänare typografen Arne Gustafsson, som nu avgår med pension.
1984-04-27 Bohusläningen blir historisk.
1986-08-23 Bohusläningens Boktryckeri fick pris. Tryckerier. Bild.
1986-09-27 Johnny Johansson går i pension efter 50 år på Bohusläningen. Tidning. Avgår.
1986-11-17 12 200 utan tidningen Bohusläningen när tryckpressen havererade. Tidning.
1987-04-14 Bohusläningens tipsexpert Lars Thorsson SM-vinnare i tips. Idrott. Tävling.
1987-08-20 Tidningen Bohusläningen köper större tryckpress. Ger större och färggladare tidning.
1987-09-17 Näsvist frågat: Intervju med Anita Thulin nyhetschef på Bohusläningen. Tidning. Bild.
1988-01-07 50 år fyller Olle Johansson, Bohusläningens VD.
1988-05-25 Tidningen Bohusläningen går bättre än någonsin. Rekordvinst för 1987. Tidning.
1989-01-01 Bohusläningen trycks i ny press på Kuröd. Extratidning september-oktober 1989. Obs! Endast årtal stämmer.
1989-03-09 Bohusläningen har köpt "Blomsterkrokens hus" för att rusta upp det. Byggnad. Fastighetsaffär.
1989-03-11 Uddevalla hembygdsförening lovordar Bohusläningens bevarandeplan av "Blomsterkrokens hus". Byggnad.
1989-09-09 En tidning om den nya Bohusläningen. Ny tryckpress på Kuröd.
1989-10-24 Uddevalla kan nog bli nåt, tror Bohusläningens redaktionschef.
1990-03-20 Inget musikhus i Bohusläningens gamla tryckhall.
1990-05-27 Tidningen Bohusläningens kulturchef Britt Nordberg fick Johannapengen. Utmärkelse.
1990-06-09 Britt Nordberg får pris för Bohusläningens kultur. Kultur.
1990-07-24 Distributionschef Arne Karlsson slutar efter 47 år på Bohusläningen. Avgår.
1990-07-24 Dialekt. Ett viktigt inslag i Bohusläningen förr och nu. Kultur.
1990-07-24 Arne Karlsson gör sin sista dag som distributionschef på tidningen Bohusläningen.
1990-09-05 Rolf Axelsson slutar som Bohusläningens chefredaktör. Tidning. Avgår.
1990-12-14 Också på Bohusläningen spred Lucian glans av sin fägring och i luciaföljet märktes Louise Karlsson simmerska.
1990-12-15 Bohusläningen/Dals Dagblads nye chefsredaktör Sven-Eric Lindberg han tar över efter Rolf Axelsson. Tidning.
1991-03-12 50 år sedan Bohusläningen beslagtogs för Hitlerkritisk artikel. Tidning. Historia. Krig.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen AB. Boktryckeriet går sämst.
1991-09-28 Landshövdingen invigde Blomsterkrokens hus. Bohusläningens byggnad med museum.
1991-10-31 Journalisten- och veteranen Bengt Holmberg lämnar tidningen Bohusläningen. Avgår.
1992-03-05 Tidningen Bohusläningen i St. Petersburg med ett Tack för hjälpen vid branden 1806..
1992-03-05 Bombhot. Tidningen Bohusläningen bombhotad för artiklar om rasism (?).
1992-10-27 Bohusläningens boktryckeri bantas, halva styrkan varslas. Böcker.
1992-11-03 50 år fyller redaktören Kjell Edman. Bohusläningen.
1992-12-29 Förre redaktören Sven Lidman död. Tidningen Bohusläningen och Kuriren.
1993-11-22 Arne Andersson, fotograf på Bohusläningen- och Almqvists, död.
1994-08-18 Bohusläningens ägare Gösta Walin missnöjd med tidningsledningen. Tar över själv.
1994-08-19 Tidningen Bohusläningens ägare, Gösta Walin, beskriver tidningens mål och inriktning.
1994-09-03 Journalistförbundets ordförande besöker Bohusläningen.
1994-09-09 Bohusläningens tryckeri sålt till norrman. Bara fem får behålla arbetet. Tidning.
1994-09-17 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Sven-Eric Lindberg avgår.
1994-09-21 Tidningen Bohusläningens ägare backar. Gösta Walin avstår från att vara chef för tidningen.
1995-02-24 65 år fyller redaktören vid tidningen Bohusläningens lokalredaktion i Lysekil Eric Andersson. (Eran).
1995-03-23 Rösta om bebyggelse i Skeppsviken uppmanar tidningen Bohusläningen.
1995-08-16 Ulf Johansson blir ny chefredaktör för tidningen Bohusläningen.
1995-08-17 Ny chefredaktör på Bohusläningen, Ulf Johansson, 37 år. Tidning.
1995-09-29 Bohusläningens VD Bo Andreasson avgår efter förluster för tidningen. Oense med ägarna.
1995-09-30 Häktet i Uddevalla öppnar på måndag. Tidningen Bohusläningens reporter häktad en natt. Polis.
1995-09-30 Jan-Ove Jacobsson blir tillfällig VD för tidningen Bohusläningen.
1996-09-26 50 år fyller journalisten vid Bohusläningen Anita Thulin.
1996-12-11 Göteborgs-Posten och NLT går in som nya ägare i tidningen Bohusläningen.
1996-12-12 Tidningen Bohusläningen måste spara ytterligare 3 miljoner. Fler avskedanden?
1997-01-02 Tidningen Bohusläningens fotograf Per Landén gör debut (?) som skrivande journalist.
1997-01-02 Tidningen Bohusläningen från och med idag i ny skepnad. Heter enbart Bohusläningen.
1997-01-21 Tidningen Bohusläningens chefredaktör Ulf Johansson börjar på Smålands-Posten.
1997-01-23 Kommunalråden Björk och Burman menar att tidningen Bohusläningen stjälpte bomässan.
1997-02-11 Tidningen Bohusläningen byter VD. Ulf Theander fick gå. Nils Engström istället.
1997-03-01 Tidningen Bohusläningen får ny stil.
1997-03-20 Bohusläningenjournalisten Lars-Erik Gustafsson får stipendium till USA-resa. Bidrag.
1997-04-09 41-åriga Elisabeth Bäck blir ny chefredaktör på tidningen Bohusläningen. Utnämning.
1997-04-12 Året i Allsvenskan. Fotoutställning av Bohusläningens Per Landén och Karin Gistedt.
1997-04-29 Premiär för ny TV- och radiosida i tidningen Bohusläningen.
1998-02-04 Tommy Hermansson, 44 år, blir ny VD för Bohusläningens AB. Utnämning.
1998-09-16 Är eken vid Kasen Uddevallas äldsta ek? fråga till Fråga Bengt på Bohusläningen. Natur.
1998-11-04 Tidningen Bohusläningen firar 120-årsjubileum.
1998-11-05 En riktig kalasdag på Bohusläningens 120-årsjubileum. Tidning.
1999-01-09 85 år fyller f. Intendenten vid Bohusläningen Erik Walter Johansson.
1999-03-01 Dagspressen minskar i upplaga. Bohusläningen har vänt trenden. Tidning.
1999-05-21 50 år fyller i morgon Bohusläningens satirtecknare Lars "Mellis" Melander, Uddevalla.
1999-05-28 Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil, Terje Fredh, gör idag sin sista arbetsdag. Blir nu pensionär. Avgår.
1999-05-29 Terje Fredhs sista arbetsdag som Bohusläningens lokalredaktör i Lysekil. Tidning. Avgår.
1999-06-21 Bohusläningens Eric Andersson "Eran" berättar om när Sven Jerring besökte Skaftö. Radio.
1999-06-28 Bohusläningens Eric "Eran" Andersson berättar om sitt möte med Willy Brandt i Norge 1973. Historia.
1999-08-12 Bohusläningens mångårige medarbetare i Dalsland redaktör Nils Nabrink, död. 81 år.
1999-08-12 Sune Sundberg, död. 72 år. Han var flitig medarbetare i Bohusläningen.
1999-08-20 Bo Olsson välkänd profil för Bohusläningen död. 59 år.
1999-12-16 Bohusläningens chefredaktör Elisabeth Bäck avslöjade svensk barrering. Djur.
2000-01-03 Från- och med i dag är lagfarterna åter med i Bohusläningen. Fastighetsaffär.
2000-01-28 Kultur prisas inför publik. Bohusläningen bjuder på Kulturens Dag på Kafé Hvitfelt. Bild.
2000-03-01 Bohusläningen, en av de landsortstidningar som ökar mest. Tidning. Bild.
2000-03-24 Trotjänare Harry Gustavsson 80 år. I 53 år var han anställd på Bohusläningen. Familjenytt. Bild.
2000-05-18 Bohusläningens broloppslag. Oxskallebackarna knäcker inte optimistiskt Broloppslag.
2000-08-30 Chefredaktör Elisabeth Bäck hoppas att omgörningen av Bohusläningen till ett mindre format skall bli nästa år.Bild.
2000-09-02 Synskadade personer i Bohuslän får möjlighet att prenumerera på Bohusläningen som taltidning. Bild.
2000-09-13 Han skall göra om tidningen Bohusläningen. Design. Mario Garcia, leder förändringsarbetet på Bohusläningen. Bild
2000-10-23 Ulf G. Eriksson debuterar som krönikör på debattsidan i Bohusläningen. Var Arbetets reporter i Bohuslän i 22 år.
2001-04-07 3:e klassare från Sanderdalsskolan skall göra en skoltidning, därutav besök på Bohusläningen.
2001-04-19 Äntligen ute på nätet. Bohusläningens webbinträde efterlängtat. IT. Bild.
2001-05-15 Chefsredaktören Elisabeth Bäck lämnar Bohusläningen för att bli chefsredaktör på GT. Avgår. Tidning.
2001-06-07 Idag är det precis 150 år sedan Ture Malmgren föddes. Ture grundade tidningen Bohusläningen- och byggde Villa Elfkullen.
2001-09-21 Christina Bäcker blir ny chefredaktör på Bohusläningen. Tidning. Bild.
2001-09-28 Bohusläningens tryckeri, oviss framtid för tidningstryckerier. Gemensamt bolag kan lösa investeringsbehov.
2001-12-03 Idag den 3 dec. får Bohusläningen ny chefsredaktör Christina Bäcker, hon lämnar rikstidningen Aftonbladet Hälsa. Utnämning.
2001-12-19 Bohusläningen skall från- och med år 2003 tryckas i Backa, Göteborg, i Göteborgs-Postens lokaler.
2002-02-01 Bohusläningen är bra, men nu skall vi bli bättre. Under våren arbetas den med att bli ännu mer angelägen tidning säger C. Bäcker.
2002-03-01 "Fira med oss"! Så säger personalen på Bohusläningen. Upplagan ökade 2001 med 200 ex, till sammanlagt 32 400 ex per dag. Tidning. Bild.
2002-03-30 En trogen tidningsläsare är 94-årige Henry Berntsson. Bohusläningen har funnits i barndomshemmet sedan 1895.
2002-04-11 Karin Gistedt, reporter på Bohusläningen fick testa lapplisa för en dag, en roll som inte är omtyckt.
2002-04-20 Här lurar Joe Labero en av Bohusläningens anställda. Nu gör han Uddevalla magiskt. Nöjen. Bild.
2002-05-14 Förre sportchefen på Bohusläningen, Ebbe Bohlin, död, 90 år gammal. Bild.
2002-07-02 Bohusläningen hittade hans (Otto K Halvorsen från USA) svenska släkt. Utvandring. Bild.
2002-11-01 Marita Adamsson tar över rodret som kulturchef på Bohusläningen. Arbetsmarknad. Bild.
2002-11-01 Omtyckt kulturredaktör slutar. Efter 13 år lämnar Britt Nordberg Bohusläningen. Avgår. Bild.
2002-11-05 Idag är det premiär för den nya tidningen, "Bohusläningens affärer".
2002-12-11 Skoltidningar kan läsas på nätet. Högstadieskolor samarbetar med Bohusläningen. IT. Bild.
2002-12-23 Med sikte på O-ringen i sommar. Nu har startskottet gått för Bohusläningens lag. Idrott. Bild.
2002-12-30 Bohusläningen fyller 125 år. Jubileumsåret inleds med fyrverkeri på Skansberget. Första numret kom ut 21 oktober 1878. Bild.
2003-01-02 Nyårsfyrverkeri värmde i kylan. Startskott för Bohusläningens 125-årsfirande som fortsätter under hela året. Tidning. Bild.
2003-01-08 Christina Bäcker lämnar posten som chefredaktör för Bohusläningen, med omedelbar verkan. VD Tommy Hermansson tar över. Tidning.
2003-01-11 Trålbindare och popmusiker. Bohusläningens tidningschef har en brokig bakgrund. Bild.
2003-03-15 Allt fler läser Bohusläningen på nätet. Rekordet är 1 900 besök på en dag. IT.
2003-05-03 Någon skrev i hans namn. Bokenäsbon Tomas Nordgren kränkt av kommunistiskt inlägg i Bohusläningen. Polis. Bild.
2003-05-10 Bohusläningens gamla tryckpress såld till USA. Pengar. Bild.
2003-05-27 Bohusläningen får nytt format. Tidning. Bild.
2003-09-26 Stort intresse för Bohusläningens nya tabloidformat. Tidning. Bild.
2003-10-06 1 dag kvar. Detta är den sista Bohusläningen i det gamla formatet. I morgon är det premiär för tabloiden. Tidning. Bild.
2003-10-07 God Morgon Kära läsare! Ni håller nu den nya Bohusläningen i tabloidformat i er hand. Tidningschef Tommy Hermansson
2003-10-08 Om nya formatet på Bohusläningen: Ris och ros om vartannat. "Bra på köksbordet - och i sängen". Tidning. Bild.
2003-10-21 I dag fyller Bohusläningen 125 år. Grundaren Ture Malmgren gav ut första provexemplaret 1878-10-21 Tidning. Jubileum. Bild.
2003-12-11 Erik Johansson förre intendenten vid Bohusläningen avliden. Död. Bild.
2004-02-27 Bohusläningen ökar igen. Tidning. Bild.
2005-02-25 Uppåt för Bohusläningen. Upplagan ökade för sjätte året i rad. Tidning. Bild. //

8 kommentarer:

 1. Jag får erkänna att jag bara kollade igenom början och slutet i tidningsarkivsträffarna. Men "teaterbands"-åtalet och det kommunistiska inlägget från 2003 skulle onekligen vara intressant att läsa mer om...

  SvaraRadera
 2. Artiklarna finns hos Bohusläns Föreningsarkiv, tel 0522-37011.

  SvaraRadera
 3. ...jag hoppas verkligen att den historiska händelse som ledde till att jag fick sparken och satirtecknaren Mellis refuserades så till den milda grad att han kände sig tvungen att hoppa av efter många år finns med i nästa uppställning av Bohusläningen-historik. Det var min krönika den 30 oktober 2006 som handlade om att göra Uddevalla till en kommun där LAS inte gällde fullt ut som tycks ha utlöst rabaldret och krönikan den 5 februari 2007 som ledde till mitt avsked med omedelbar verkan. I den sistnämnda refuserades dessutom sista stycket eftersom där fanns ett ifrågasättande av ett enda ord som använts i Bohusläningen. En tidning som ska gälla för att vara liberal tålde varken att jag ifrågasatte ett beslut av kommunstyrelsen att göra Uddevalla till en frizon för delar av LAS, lagen om anställningsskydd eller att jag raljerade med ordet relevansperspektiv. Så var det med den liberalismen! Den som vill ta del av krönikorna i sin helhet liksom av de refuserade teckningarna av Mellis kan kontakta mig på bohuslan@telia.com

  SvaraRadera
 4. Intressant läsning!

  En bedrövlig historia, Ulf.
  Noterar vilka till synes lugna år det enligt arkivet var när jag jobbade på tidningen i slutet av 70-talet. Det trevliga jubiléet med alla fina specialnummer vi gjorde. Några av dem finns omnämnda.

  Dagen efter min sista dag på Bohusläningen avled f chefredaktören Eric Jonsson. Jag höll på att packa inför flytten när dåvarande chefred Bengt Erlandsson ringde och berättade den tragiska nyheten. På något sätt känns som det en ny era med många stormar inleddes nästan precis då. En ny tid hade egentligen redan börjat strax innan men just det året är en viktig markör i historien.

  SvaraRadera
 5. I would like to get intio contact with Mr. Bengt Holmberg who wrote a review on me who were dancing at that moment in Cullebergballetten, in 1987. The paper is dated on 15th April 1987 . If anybody could help me , I would deeply appreciate it. Looking forward to reading any news concerning Mr. Holmberg. Thank you in advance !! Mariko Aoyama

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hello!
   I am sorry but I regret to say that he retired in 1991 and died in 1998. He has a daughter, who also worked at the newspaper, but not anymore. Her name is Helena Holmberg and lives in Gothenburg. She is on Facebook.

   Radera
 6. Oh thousands of thanks for the information , Gunnar !! But I am very sad to learn that Mr. Holmberg passed away already in 1998.... A few days ago, looking for some documents , I found the review on Cullbergballetten he wrote in 1987 in which I read in Swedish and I could not understand.Then I asked a Swedish friend to translate it. It was a review , but a wonderful review on me , my way of dancing and my capacity both artistic and technic.I think nobody found so nice words to compliment me and my dance ! After 1987, I went to dance in Pina Bausch's Tanztheater, Now I am staging both Mats Ek's and Pina Bausch's master pieces for the Paris Opera,The RoyalSwedish etc etc and soon for Bolshoi. If Mr. Holmberg was alive, I would have loved to meet him and talk about what I became and also invite hime for the performance that we create together with my 4 other marvelous friends ( and I myself dance in it ) which Première takes place in Madrid on 22 nd June. Really a shame that I missed him. I was very touched to learn what he felt through my dance... after 25 years of distance. Thank you Mr Holmberg for your sensibility and love for the Dance !! Mariko Aoyama

  SvaraRadera
 7. Hej Gunnar!
  Du verkar ha koll på det mesta och kan kanske därför förklara för mej, bohusläning i förskingringen, varför det inte längre går att läsa dödsannonser på tidningens hemsida? Det står en massa namn i listan men när jag klickar öppnas bara info om Facebook och Twitter. Och ingen kontaktinfo till webbansvarig finner jag heller.

  Mvh Örjan i Västerhaninge

  SvaraRadera