2024-05-30

Andelsmejeriet vid Packhusgatan

Det har funnits flera mejerier i Uddevalla genom tiderna. Men andelsmejeriet på Packhusgatan var det största. Efter många diskussioner stod det färdigt i början av 1935. Och som ni kanske minns brann det ner natten till nyårsdagen 1998. En sorglig inledning på Uddevallas 500-årsjubilerande.

I Tidningsarkivet söker jag på mejeri och får nedanstående träfflista:

Datum Innehåll

1879-05-31 Mejeriföreståndaren herr Axel Emanuel Dumin, Uddevalla död. 72 år.

1917-10-15 Förslag om ett kommunalt andelsmejeri i Uddevalla.

1920-04-27 50 år fyller mejeristen Edv. Holmberg, innehafvare af Uddevalla mejeri. Familjenytt.

1922-01-04 Strejk vid Andelsmejeriet i Uddevalla. Arbetsgivaren vill sänka lönen med 40-45% lön, 73,50 till 41,50 pr vecka.

1924-01-15 Hultmans konditori har flyttat till Kilbäcksgatan intill Uddevalla mejeri. Kafé.

1924-06-18 Mejeriägaren Edvard Holmberg död, 55 år. Familjenytt.

1927-02-28 Andelsmejeri till Uddevalla?

1928-11-08 Den nya mjölken. Jersey-mjölk från Torreby säteri försäljes i Munkedals Mejeris mjölkaffär i Uddevalla. Annons.

1930-01-25 Ett andelsmejeri planeras i Uddevalla.

1930-01-27 Frågan om centralmejeri i Uddevalla.

1930-02-19 Andelsmejeri i Uddevalla. Mejeriförening för Fräkne och Lane bildades igår.

1930-02-19 Andelsmejeriet skall förläggas till Uddevalla. Staden upplåter tomt vid Sörkällan. Mat.

1930-03-24 Andelsmejeriet i Uddevalla går löst på 250.000 kronor. Priser.

1930-03-26 Ett högmodernt privatmejeri. Det är Appelgrens gamla välkända mejeri.

1930-04-09 "Vid Bartilsgatan på en tomt bakom ""Sannes Minne"" håller Appelgrens gamla mejeri."

1930-06-11 Andelsmejeri för Uddevalla bildas idag? Föreningar.

1930-06-12 Uddevallanejdens andelsmejeriförening konstituerades igår på möte i Uddevalla. Affär.

1930-06-19 Appelgrens högmoderna mejerianläggning vid Bartilsgatan öppnad. Affär. Bild.

1930-12-22 Ännu inget andelsmejeri i Uddevalla.

1931-05-16 Mjölkbojkotten på Elseberg. Syndikalisterna mot Elsebergs mejeri. Politik. Bild.

1931-05-16 Syndikalistbojkott mot Elsebergs mejeri.

1931-05-20 Syndikalistbevakningen framför Elsebergs mejeri börjar i denna stadsdel bli besvärande. Man ställer sitt hopp till stadens polis.

1931-05-22 Bojkotten mot Elsebergs mejeri har upphävts.

1931-06-10 Syndikalisterna ha utmärkt sig igen. Ny uppvaktning vid Elsebergs mejeri.

1932-06-28 Andelsmejeriet i Uddevalla ska byggas billigare. Byggnad.

1932-09-30 Uddevallanejdens Andelsförening (Appelgrens Mejeri) öppnar 1okt. trenne nya butiker. Bostong. 2, Lagmansg. 18, S. Hamng. 14. Annons

1932-11-25 Det blivande andelsmejeriet i Uddevalla färdigt 31 dec. 1933. Byggnad. Bild.

1932-11-26 Andelsmejeri till Uddevalla.

1932-12-30 Rabalder kring valet av styrelse i Uddevalla andelsmejeriförening. Föreningar.

1933-03-31 Andelsmejeriföreningens första stämma. Föreningar.

1933-04-26 Andelsmejeriet igångsättes. Överenskommelse med entreprenör. Byggnad.

1933-04-27 Uddevallanejdens nya mejeri. Fabrik. Bild.

1934-02-16 Mejerietbygget på söder påbörjas nästa vecka. Byggnad.

1934-02-24 Bilden för dagen.Nu börjar arbetet på nya andelsmejeriet. Foto. Bild.

1934-02-24 Arbetet med det nya andelsmejeriet på söder har påbörjats. Byggnad.

1934-06-05 Andelsmejeriet byggs. Byggnad. Bild.

1934-09-06 Den stora mejeribyggnaden vid Packhusgatan. Bild.

1934-12-18 Mejeriet i Uddevalla klart i jan? Byggnad.

1935-01-09 Uddevallamejeriet öppnas 1 febr. Mat.

1935-01-21 Det nya Uddevallamejeriet är stort nog att förse hela Uddevalla stad med konsumtionsmjölk. Mat. Bild.

1935-01-22 Andelsmejeriets byggnad färdig. Mat. Bild.

1935-02-06 Andelsmejeriföreningen invigdes igår. Invigning.

1935-02-06 Uddevalla-näjdens andelsmejeriförening invigde igår högmodärnt mejeri. Föreningar.

1935-02-06 Andelsmejeriet i Uddevalla invigt. Invigning.

1935-12-03 70 år fyller innehavaren av Elsebergs mejeri, C.O. Bergström.

1936-07-11 Andelsmejeriet i Uddevalla går framåt. Omsättningen har varit uppe i 13 500 l per dag. Mat.

1936-12-21 Uddevalla andelsmejeri har beslutat höja mjölkkvaliteten ytterligare. Mat. Förening.

1937-03-24 Uddevalla-nejdens lantbrukare sände förra året 4 miljoner kilo mjölk till sitt mejeri. Jordbruk.

1937-09-20 Drygt 21 000 liter mjölk dagsransonen vid Uddevalla mejeri. Mat.

1937-10-12 Bättre och bättre mjölk. Läkare och veterinär kontrollera. Mejeri. Mat.

1937-12-04 Andelsmejeriet börjar nu sälja kontrollmjölk. Affär.

1937-12-20 Framgång för mejeriet i Uddevalla. Mat.

1937-12-20 Över 5 miljoner kg mjölk hade redan 1 december vägts in vid Andelsmejeriet. Mat.

1938-03-21 Gott år 1937 för mejeriet i Uddevalla. Mat.

1938-03-21 Uddevalla mejeriet har haft ett gott år. Förening.

1938-04-30 Glacetillvekningen vid Uddevallamejeriet är en verksamhet som slagit väl ut. Mat.

1938-07-18 Rekord i smörproduktion i juni vid Uddevalla andelsmejeri. Mat.

1940-11-01 Uddevallamejeriets mjölkmängd minskar. Dingle får hjälp Uddevalla. Mat.

1942-03-20 Snöyra minskade mjölktillförseln till Uddevalla.Mot normalt 13 000 l fick mejeriet 9000 l.  Väder.

1943-07-12 En halv miljon liter mjölk expedieras varje månad från uddevallamejeriet. Mat.

1947-12-18 Uddevallanejdens andelsmejeri byter namn - Mejeriföreningen i Uddevalla.

1948-01-24 Skogaryds mejeri måste nedläggas i brist på mjölk, ägare bankdirektör  P. Malmberg.

1955-04-23 "Fyra bohuslänska mejerier slås ihop till ""Bohusmjölk"". Mat."

1958-01-11 50 år fyller mejeriföreståndaren Karl Kjelldorff.

1960-04-14 Västsvenska mejeriombud arga över dåliga torrmjölksaffärer. Bild.

1962-02-28 6 300 mjölkflaskor i timman lämnar Uddevallamejeriet. Mat. Bild.

1965-06-03 Uddevallamejeriet reduceras. Nedläggning om två år. Pappmjölk i oktober. Bild.

1965-08-18 "Uddevalla får ""paketmjölk"". Mejerifusion godkänd igår. Mat. Bild."

1967-02-02 Uddevallamejeriet kvar åtminstone i två år till. Nedläggning.

1967-03-01 Flaskmjölken ur marknaden Tetra-Pure-pac ersätter K. G. Kjelldorff vid U-a mejeriet fyllde på den sista omgången. Mat. Bild.

1969-01-25 Mejericentralens avdelningskontor flyttar till Vänersborg. Nedläggning.

1969-07-23 Barat tre mejerier kvar i Bohuslän när Uddevallas läggs ner om en dryg månad. Nedläggning.

1969-09-01 Uddevallmejeriet blev offer för strukturrationaliseringen. Läggs ner efter 24års verksamhet. Nedläggning.

1985-10-12 Vad skall hända med Kasen? Historik med bl a mejeriet.

1998-01-02 Bränder inledde jubileumsåret. Gamla mejeribyggnaden totalförstört. Brand. Byggnad.

1998-01-03 Raket trolig brandorsak när gamla mejeribyggnaden totalförstördes.

2001-03-02 Mejeriföretagen Arla Foods rekommenderar sina leverantörer att inte ta emot besök på gårdarna p.g.a. Mul-o klövsjukan.   ///

3 kommentarer:

 1. Det var väldigt så mycket det hänt i mejeribranchen. Kul läsning Tack Gunnar

  SvaraRadera
 2. I många år hade Centerpartiets Bohusläns-distrikt sitt kontor i denna fastighet. / Erik O.

  SvaraRadera
 3. Anteckning 55-04-25
  Hade varit roligt om det funnits något reklamblad eller ännu hellre en flaska med namnet Bohusmjölk som man kunde få se.

  SvaraRadera