2024-05-25

Anders Rydebrink död

Anders Rydebrink har den 9 maj avlidit.

Anders var född den 4 augusti 1940 i Växjö. Han tog studentexamen 1961. Blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1962. Officersexamen 1964.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1964. Löjtnant 1966. Kapten 1972. Major 1975, vid MKV 1991, vid Hallands regemente 1992, placerad vid MKV. Avsked 1998.

Tillhörig Bohusläns regemente 1964-1992.

Han sörjes närmast av hustrun Monica och dottern Annette.   ///

3 kommentarer: