2024-05-22

Packhusgatan

Packhusgatan en gång i tiden. Möjligen kan det i dag vara nummer 23 - 33. Här på hörnet låg väl Södra Skomakeriet? Men när byggdes dessa hus?

I Tidningsarkivet går jag nedanstående träfflista vid en sökning på Packhusgatan:

Datum        Innehåll

1913-06-21 Gatuarbete vid Packhusgatans utläggande till tomten nummer 10.

1917-12-17 Afloppsledning i Packhusgatan. Ledningar.

1921-03-16 Utläggningen af Packhusgatan. Gatuarbete.

1926-02-05 Brand, soteld i barnhemmet vid Packhusgatan.

1931-06-05 Motorbåtarnas förtöjningsplatser Södra Hamngatan-Packhusgatan. Hamn.

1931-08-11 Köpman Evert Treve, Marstrand har sålt sina fastigheter Packhusgatan. Fastighetsaffär.

1933-11-13 Packhusgatan under utbyggnad. Foto. Vägarbete.

1934-09-06 Den stora mejeribyggnaden vid Packhusgatan. Bild.

1935-03-13 Ny bro planeras, Västerlånggatan - Packhusgatan.

1936-05-27 Vad Uddevalla önskar utföra nästa kristid. Bro mellan Packhusgatan och Västerlånggatan. Vägarbeten.

1936-08-01 Skolhustomt. Kvarteret mellan Göteborgsvägen, Packhusgatan, Achebergstan och Folkets Park. Byggnad. Bild.

1936-11-11 Bilder på nybyggda hus i Uddevalla. Längan utmed Packhusgatan. Byggnad. Bild.

1937-03-19 Stickylle och lump uppköpes. Jacobssons avfallsaffär Packhusgatan 29. Annons.

1937-09-30 En ny läskedrycksfabrik vid namn Koncentra har startats på Packhusgatan 27 i Uddevalla. Industri.

1937-10-29 Läsrummet för sjömän, i stadens hus i hörnet av Södra Hamngatan och Packhusgatan, klart 1 april?

1938-02-16 Ny bro bygges över Bäveån DK har begärt anslag hos Väg o Vatten,  Packhusgatan.

1938-05-07 Beslut om belysning på Packhusgatan. Ledningar.

1938-12-17 Arbetet med nya bron mellan Västerlånggatan och Packhusgatan igångsättes. Bro.

1939-09-18 Barnträdgården börjar höstterminen i lokaler på Packhusgatan 13, Kindergarten. Barnhem.

1940-01-15 Uddevalla Barnträdgård, Packhusgatan börjar nästa torsdag under fröken H. Worms ledning.

1940-09-10 Uddevalla Barnträdgård, börjar höstterminen i lokal på Packhusgatan under fröken Worms ledning. Barnhem.

1941-10-09 Filadelfiakyrkan vid Packhusgatan inviges på lördag och söndag. Annons. Bild.

1941-10-10 Filadelfiaförsamlings hem vid Packhusgatan klart för invigning. Kyrka.

1945-09-12 Uddevalla barnträdgård, Packhusgatan 3, för barn 4-7 år. Harriet Worm. Barnhem.

1946-01-08 AB Svensk Klänningsindustri, Packhusgatan 8, (Frk Skoglund efterfrågas). Annons.

1952-08-07 Packhusgatan, punkthuset byggs. Byggnad.

1953-05-15 Packhusgatans punkthus färdigbyggt. Byggnad. Bostad.

1953-06-11 "Uddevallas första ""skyskrapa"" byggs nu vid Packhusgatan på Söder. Byggnad."

1967-03-22 Rivningshus fattade eld på Packhusgatan i Uddevalla. Brand.

1967-07-11 92 år fyller fru Selma Viktoria Andersson, född Brink, Packhusgatan 12.

1969-12-10 SAGA HEMKÖP öppnar i morgon på Packhusgatan. Annons.

1983-09-20 Saga Hemköp startar sitt nybygge vid Edingsvägen, istället för gamla butiken på Packhusgatan. Affär.

1985-09-26 Nya postkontoret på Packhusgatan 12 är invigt. Invigning.

1987-10-22 Filadelfiakyrkan riven. Packhusgatan-Södertullsgatan. Byggnad. Rivning.

1994-10-24 Posten flyttar till Gallionen, Kungsgatan, från Elseberg, Kungsgatan 35, Packhusgatan.

1999-05-05 Packhusgatans undre värld filmad. Den dåliga avloppsledningen i gatan filmad inifrån. Ledningar.

1999-11-13 Posten omorganiserar, 30 brevbärare flyttar från Edingsvägen till Packhusgatan.  ///

 

2 kommentarer:

  1. Enligt den utmärkta kunskapsbasen "Uddevallabloggen" finner man år 2017 beskedet att husen byggdes 1936 /Per N

    SvaraRadera
  2. Mycket intressant läsning. Det har ju hänt en hel även under vår tid. Tack Gunnar

    SvaraRadera