2024-05-28

Byfjorden - en riktig tröskelfjord

I hela mitt liv har jag fått lära mig att Gullmarsfjorden är Sveriges enda tröskelfjord. Senast häromdagen var det någon som googlat och lagt ut det på Facebook. I samma veva ifrågasatte han att Byfjorden skulle vara en tröskelfjord.

Vad är då en tröskelfjord. Så här svarar min ChatGPT: 

En tröskelfjord definieras som en fjord som har en grund undervattentröskel vid sin mynning. Detta innebär att det finns en grundare del av fjorden vid dess utgång mot havet, vilket skiljer den inre delen av fjorden från det öppna havet. Denna tröskel påverkar vattenutbytet mellan fjorden och havet, vilket kan leda till att fjorden har unika ekologiska och hydrologiska förhållanden.


Och det stämmer exakt med Byfjorden. Men låt oss gå tillbaka i historien. Den 17 juli 1746 var Carl Linnaeus (senare Carl von Linné) ute på sin bohuslänska resa. Han var den förste mig veterligt som lodade tröskeldjupet vid Sunningesund. Han skriver: på ett ställe var han så grund att han ej släppte fram fartyg som voro över 12 fot djupa.


12 fot? vad blir det i meter? Jag frågar åter min ChatGPT som svarar: På 1700-talet användes olika fotmått i olika regioner, så det exakta antalet meter kan variera beroende på vilken fot som avses. Den svenska foten var cirka 0,2969 meter på 1700-talet. Så, om vi utgår från den svenska foten:

12 svenska fot * 0,2969 meter/svensk fot ≈ 3,5628 meter.

Så, 12 svenska fot motsvarade ungefär 3,56 meter på 1700-talet.


Vi rundar av till 3,5 meter. Det betydde att större handelsfartyg fick ankra upp utanför Sunningesund. Det är belagt inte minst av Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson.


Kanske var det Linnaeus rapport om vattendjupet som medverkade till att Uddevalla 1772 fick statsbidrag för att muddra Sunningesund? Så skedde i alla fall och nu kunde större fartyg passera in i Byfjorden. Jag föreställer att den första mudderrännan var ganska smal.


Sedan dess har det muddrats många gånger och jag vill minnas att den senaste gången var när Uddevallavarvet skulle få ut NANNY genom sundet.


I dag är i alla fall mudderrännan 13 meter djup. Tröskeln ligger därför 33-37 meter högre än fjordens största djup som är 46-50 meter. Inte så konstigt därför att det idag finns döda bottnar på flera ställen i fjorden. Så visst är Byfjorden en tröskelfjord.

Gullmarsfjordens tröskeldjup är 40 meter och där har tröskeln aldrig varit ett problem för sjöfarten. Vattendjupet i Gullmarsfjordens centralbassäng är 120 m.


Den tredje tröskelfjorden som brukar nämnas är Åbyfjorden där tröskeldjupet är 12 meter. ///

4 kommentarer:

 1. Väldigt intressant. Tack Gunnar

  SvaraRadera
 2. Härligt med fakta, tack.

  SvaraRadera
 3. Intressant! Har också lärt mig i skolan att det endast är Gullmarn som är en ”riktig” fjord.

  SvaraRadera
 4. Riktigt bra med riktig information!
  Tack Gunnar.

  SvaraRadera