2024-01-10

Strandpromenaden avstängd mellan Gustafsberg och Lindesnäs


 Fiberarbetena på Gustafsberg har nu nått sträckan mellan Ångbåtsbryggan och Lindesnäs. Välj annan väg!   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar