2024-01-02

Det skrev tidningarna om för hundra år sedan 1924

 

Av tradition lägger jag ut en lista över vad tidningarna skrev om för hundra år sedan 1924. Det är ett register över tidningsartiklar från våra lokala tidningar. Jag initierade registret då jag var chef för Bohusläns föreningsarkiv 1991-1998. Det var ett samarbete med Arbetsförmedlingen och tidningen Bohusläningen. Vi hade en hög arbetslöshet i Uddevalla på 90-talet och intresserade arbetslösa anmälde sig för att jobba med registrering av tidningsartiklar. Registreringen ägde rum i lokaler på Bohusläns regemente där vi hade ett flertal mikrofilmapparater. Jag skrev en instruktion över vad personalen skulle leta efter. Jag har kallat detta register för Tidningsarkivet. Det finns såklart också på Bohusläns Föreningsarkiv och vill man läsa hela artiklarna får man vända sig dit.

Datum          Innehåll


1924-01-02 Oenighet om järnvägens sträckning till Norge. Bullaren eller Svinesund. Majoritet för Bullaren.

1924-01-02 "Isbrytaren ""Meta"" inköpt i somras, håller öppet 25 meter bred ränna."

1924-01-03 Råttkriget; Under december utbetalades av hälsovårdsnämden för 461 råttsvansar.

1924-01-03 Nödhjälpsarbete vid Badö, arbetslösa hade en veckolön 21:60 kr, mycket dålig lön.

1924-01-03 Kyrkoherde Otto Ahlqvist i Tegneby råkade ut för olycka på väg till Röra kyrkostämma. Kyrka.

1924-01-05 Uddevalla scoutkår samlas på söndag kl. 11 förmiddagen vid Trekanten. Kokkärl medföras. Föreningar.

1924-01-05 Förslag om ett kapell i Djurhult fastställt. Kyrka.

1924-01-05 Hotell Gästis, den gamla välrenoverade Gästgivaregården har genomgått renovering.

1924-01-05 Bohuslän i ord och bild. Naverstads socken. Hembygd.

1924-01-07 Hultmans konditori har nu inflyttat i sina nya lokaler, Kilbäcksgatan 7. Affär.

1924-01-07 Om Uddevallas framtid och bästa insändare om järnvägarna. sign. J.D.

1924-01-10 60 år fyller idag bokhandlaren vid Uddevalla tunnfabrik Johannes Sandberg.

1924-01-10 "På isbrytarfärd med ""Meta"" Uddevalla Björningarna - Sundsandvik och åter."

1924-01-10 Föredrag om radio hålles i Frideborgs stora sal. Vid tillfället demonstreras en radio.

1924-01-10 Till hovleverantör har antagits den gamla välkända firman Westkustens Petroleum.

1924-01-10 Auktion på Ljungskile Badhus AB, ångpanna, materialer av mässing och c:a 1.000 kr.

1924-01-10 Vår första helautomatiska telefonstation.

1924-01-14 "Gustafsberg i vintersnön. ""En promenad i snö och frost"" av T. S-g tecknad bild."

1924-01-15 Förskingringar vid Uddevalla Tricotfabrik. Kassörskan Elna Jonsson inför rätta.

1924-01-15 85 år fyller imorgon förre lantbrukaren Magnus Fahl.

1924-01-15 Vinteridrotten på Rimnersvallen.

1924-01-19 Velocipeder på avbetalning 1 kr/vecka hos AB Odals Garage- & Cykelverkstad.

1924-01-19 Automatrestauranten, Kungsgatan 18, automatsystemet utbytt mot fullständig servering.

1924-01-19 65 år f stenhuggaren och grundläggaren J Johansson å Stenbacken.

1924-01-19 Bohuslän i ord- och bild. Tanums socken. Hembygd.

1924-01-19 Lane-Ryrs gård som varit i samma släkt i 250 år. Ett köpebrev från 1798.

1924-01-21 Apotekare Karl Aug. Karlsson, Uddevalla dömdes i rätten.

1924-01-21 Kommunalmännen om sina kommuners behov. Bl. a. skolor i Bäve.

1924-01-22 Återkopplingen radio, hemska tjut.

1924-01-24 Templet i Forshälla fjällbygd. Djurhults kapell, tecknad bild. Kyrka.

1924-01-24 Fiskarebefolkningen och fisket i Bohuslän just nu.

1924-01-26 Kostymer till ett pris av 25 kronor och överrockar 20 kronor. C.O Johanssons skrädderi. Annons. Affär.

1924-01-28 "Lägenheten ""Ardmore"" invid Uddevalla till salu, 16.940 kvm. Annons."

1924-01-28 I Uddevalla konserthus gives konsert av den 13-åriga amerikanska violincellisten Mildred Wellersson.

1924-01-29 Järnvägsmötet i Uddevalla positiv till järnväg till Norge.

1924-01-29 Arbeten på länslasarettet i Uddevalla. Inredande av elevrum på lasarettets vindsvåning. Sjukvård.

1924-01-29 Uddevalla scoutkår erinrar om att årsavgiften till förbundet skall vara inbetald senast 2 februari. Föreningar.

1924-01-31 Lasarettets utvidgning. Upptagningsanstalten för sinnessjuka flyttas. Sjukvård.

1924-02-02 Bilvägsförslag Uddevalla-Bokenäs. Vägarbeten.

1924-02-02 Mätning av tomterna inom kvarteret Wägge, grannarna anmodas bevaka sin rätt.

1924-02-02 Uddevalla museum, gåvor två turkiska urnor, kontanter.

1924-02-02 Folkpensioneringen fyller 10 år. 1921 var antalet försäkrade personer 3.479.900.

1924-02-02 Kors och tvärs genom bohuslänska skärgården. Vinterresa i havsbandet. Resor.

1924-02-04 Teckning på det blivande kapellet i Djurhult. Kyrka. Bild.

1924-02-07 Anbud å snäckskal. DK har för avsikt att till fullmäktige ingå med begäran. Annons.

1924-02-07 F.skräddaren vid Bohusläns regemente Samuel Johansson död. 99 år.

1924-02-07 Bohuslän i ord och bild. Tanums socken, Grebbestads kyrkområde. Hembygd.

1924-02-16 Änkefru Alma Jansson har till handl. J. A Hagberg försålt hälften. Fastighetsaffär.

1924-02-18 Den store okände i Skee. Om den mystiske sprithandlaren. Berättelse.

1924-02-21 Uddevalla museums fotografiutställning har utökats med 300 kort.

1924-02-21 Löständer köpes intill en kostnad av 5 kronor per tand. Annons.

1924-02-26 50 år fyller direktören Emil Andrée, innehavare av Grand Hotell Uddevalla.

1924-02-28 Förre soldaten vid Bohusläns regemente Johan Petter Bohlin, Skistad Kville socken. Död.

1924-03-01 Upprop för fjärrorgelverk i Uddevalla kyrka kostn 2.500-3.000 kronor.

1924-03-01 Hamntaxan i Uddevalla höjs med 30% K m:t har medgivit höjningen.

1924-03-01 Gåva till Uddevalla kyrka, altarkors i vit marmor.

1924-03-01 Bohuslän i ord- och bild. Skee socken. Hembygd.

1924-03-04 Till nödhjälpsarbete å Ängebacken har dirigerats ett halft dussin arbetslösa.

1924-03-08 Åter guanotillverkning i Bohuslän, Bastholmens guanofabrik har icke varit igång. Industri.

1924-03-10 Biskop Jens kommer till vår egen stad. I Uddevalla på 1500-talet.

1924-03-13 F. godsägaren Gotthard Lindberg i Råglanda tidigare bosatt å Borrarp. Död.

1924-03-15 Klocktornet i Skee kyrka renoveras samt omhängning av klockorna.

1924-03-17 Bohuslän i ord- och bild. Tossene socken. Hunnebostrand och Bovallstrand. Hembygd.

1924-03-18 Gotthard Lindberg saga slut.

1924-03-22 Till nödhjälpsarbetena å Ängebacken har anlänt 6 västmanlänningar, 4 göteborgare.

1924-03-22 "Auktion på div inre lösöre på ""Ardmore"" efter baronen C Posse."

1924-03-22 Förslag om en upptagningsanstalt för tuberkulossjuka i Uddevalla. Sjukvård.

1924-03-24 Från 1 april kommer Bohusläningen att utgiva en extra lördagsbilaga. Tidning. Annons.

1924-03-24 Ett medeltidstempel som restaureras. Ritningar godkända för Naverstads kyrka.

1924-03-26 Bohuslän i ord- och bild. Första delen nu tillgänglig i bokform. Böcker. Hembygd.

1924-03-26 Kyrkomålningar i Bohuslän. 1600-talets slut till omkring 1800. Böcker. Kyrka.

1924-03-29 Gasverkets kontorsbyggnad tillstyrkes. Byggnaden skall uppföras i 2 vån.

1924-03-31 Bäve och Uddevalla kyrkor. Apropå den förestående restaureringen. Kyrka.

1924-04-01 AB Göteborgs bank som å exekutiv auktion å Järna-bol Magnus Lundqvist E. Fastighetsaffär.

1924-04-02 Lärkans drillar hördes över de snöhöljda ängarna i staden. Fåglar.

1924-04-03 Opionsmöte för Bohusläns regemente. En saklig och vältalig resolution sändes till försvarsutskottet.

1924-04-03 Den Kochska förskingringsaffären.

1924-04-05 Lantbr. Carl Christiansson har försålt egendomen Raknebo jämte tillhörande ångsåg.

1924-04-05 Lördagsbilagan; ett och annat om radio.

1924-04-08 Uddevalla kan påräkna ytterligare fri sten. Hela partiet torde uppgå till 9.000.

1924-04-12 Om Bohusläns regemente indrages bör 300 000 kr. återbetalas till Uddevalla stad. Regemente.

1924-04-12 Vägarbetena vid Ängebacken, bergsprängning och makadamslagning, 59 man är sysselsatta.

1924-04-12 Skall Bohusläns regemente försvinna. Om gamla minnen ärorika och glada (veckobild).

1924-04-12 Konsert och te för museet anordnas på långfredag i Konserthuset.

1924-04-12 De båda utminuteringsställena att vara stängda f.o.m. 24 april. Fredagen den 2 maj.

1924-04-14 Bäve och Uddevalla kyrka. Del 2 tecknad bild av Uddevalla kyrka 1656-1806.

1924-04-15 Platinainmutningar i Bohuslän. Sakkunskapen ställer sig skeptisk. Näringsliv.

1924-04-17 Lossning i Uddevalla hamn av 700 ton järnvägsräls till UVHJ järnväg- och 1.400 ton kol till And. Larssons.

1924-04-17 Driften nedlägges den 14 dennes vid Natt och Dags bryggeri och rörelsen Annons.

1924-04-17 Före detta soldaten K. E. Lidell död, 76 år.

1924-04-17 Gunnar Zachau före detta ombudsman i Uddevalla Sparbank är död.

1924-04-17 Ny stadsläkare i Uddevalla Dr Hj D Andersson. Bild.

1924-04-19 En hushållerska omkring 30 år med jämt och glädtigt lynne får plats hos 45-årig ämbetsman. Annons.

1924-04-19 Lane Ryr-bor som festat överdådigt körde vilt med häst ut ur stan. Polisen satte stopp.

1924-04-19 I morgon giver Pekka en glad soaré i Frideborg. Nöjen.

1924-04-19 Några rader om Skansen, Skansberget i Uddevalla (veckobild).

1924-04-19 Prästgårdsbyggnaden i Lane-Ryr närmar sig sin fullbordan.

1924-04-19 Folktro, folksed, sägner och folkdiktning.

1924-04-22 Auktion å fröken Ida Wessmans lägenhet Jacobsberg utom Söder tull i Uddevalla.

1924-04-22 Före detta postmästare Otto Frithiof Pamp död, 77 år.

1924-04-22 Gudstjänst i ridhus under tiden Uddevalla kyrka restaureras, tid 4 maj-6 juli.

1924-04-22 70 år grosshandlaren Anders Krook, Stockholm, bördig från Uddevalla.

1924-04-22 Muséet hade påskdagen anordnat kaffe- och teservering, vilket kostade en riksdaler. Museum.

1924-04-22 År 1919 handeln med ost blir fri efter kristidens ransonering.

1924-04-24 Bohusläns regementes idrottsförening har inbjudit IFK och UIS till orienteringslöpning. Idrott.

1924-04-24 Fröken Ida Wessmans lägenhet på Jacobsberg, köpt av Uddevalla stad för 6.500 kronor.

1924-04-24 Bohuslän i ord- och bild. Säve socken. Hembygd.

1924-04-24 Blir det bad eller ej i Lysekil? Nedläggning.

1924-04-26 En mystisk afton giver trollkonstnären Abdul Hamid å teatern i Uddevalla.

1924-04-26 Gräsväxten får ej skadas. Fotboll, betning av kreatur är förbjudet å Bohusläns regementes marker.

1924-04-26 Elementär radioteknik (veckobild).

1924-04-28 Krokstadsbo var på Bolaget i Uddevalla. Förväxlade sen väskan. Kom hem utan litrar. Alkohol.

1924-04-29 Två personer på cykel skadades när cykelramen brast vid passerandet av järnvägen vid Östertull. Olycka.

1924-04-29 Systembolaget i Uddevalla flyttar från sina gamla lokaler i Hasselbackshuset.

1924-04-29 90 år fyller i dag före detta Skomakaremästaren Petter Johan Svanfelt. Vistas nu hos sin dotter i Lysekil.

1924-05-03 "Biografen Palladium visar fortfarande ""Buffalo Bill"". Båda gamla och unga har vallfärdat till bion."

1924-05-03 Cirkus Willander gav premiär i Uddevalla med ett genomgående gott program. Nöjen.

1924-05-03 Bryggeriägaren och direktören D. M. Lyckholm har avlidit i en ålder av 68 år. Död.

1924-05-05 Vid båtauktion å Uddevalla båtvarv inropades segel- och motorbåten Triton för 100 kronor. Båtar.

1924-05-05 Soldathemmet Libanon 10 år, Bohusläns regemente.

1924-05-05 År 1919 potatisregleringen upphör.

1924-05-06 Till Uddevalla museum har under april skänkts många föremål, bl.a. Porslinsskål- och militärkalender. Gåva.

1924-05-06 Polis skulle föra man till häkte i Uddevalla. Tog först in på Grand och förtärde spirituosa. Nu inför rätta.

1924-05-06 Bohuslän i ord-och bild. Askums socken. Hembygd.

1924-05-08 Teater och cabarét var det på tisdagskvällen å Frideborg. Publiken var fåtalig.

1924-05-08 Skeppsmäklare W. R. Swanberg, Uddevalla avled i tisdags nära 84 år gammal. Död.

1924-05-10 En telefonkiosk har i dagarna uppsatts av telegrafverket vid hamnkajen i Uddevalla.

1924-05-10 När biografen kom till Uddevalla. Lördagsbilaga.

1924-05-10 Folkets park i Uddevalla slår i eftermiddag upp sina portar för säsongen. Nöjen.

1924-05-12 Uddevallakamraterna slog de fruktade serieledarna Fässberg med 1-0 i fotboll. Idrott.

1924-05-12 F.orgeltramparen Herman Pettersson, jordfästning på Östra kyrkogården död. 84 år.

1924-05-13 Svalorna har i dagarne ankommit till våra trakter. Fåglar.

1924-05-13 Till entreprenör för ombyggnad av Natt och Dags bryggeri till Schwartzman & Nord.

1924-05-15 Mången Fram-velociped har gått flera tusen mil i kvarts sekel. Annons av återförsäljare. Fordon.

1924-05-17 Uddevalla scoutkår har kårutfärd på söndag med samling vid Sannes minne. Föreningar.

1924-05-17 Auktion i övre våningen i före detta Bryggeri AB Natt och Dags hus, inre lösöre.

1924-05-17 Förre lagermästaren och värdshusvärden Frans Oskar Wickström död. Gravsatt på Norra kyrkogården.

1924-05-17 Firman Åhlén & Holm har utgivit en katalog för 1924 på 286 sidor. Affär.

1924-05-19 Kroppskultur, arbetarnas gymnastikförening håller extra möte i afton. Viktiga frågor föreligga. Idrott.

1924-05-19 Bohuslän i ord- och bild. Dragsmark socken. Hembygd.

1924-05-20 Stensättning av infartsvägarna till Uddevalla påbörjas å sträckan Höjentorp-Forshällagränsen. Vägarbeten.

1924-05-20 Bohuslän i ord- och bild. Lurs socken. Hembygd.

1924-05-20 Det skjutes skarpt i dag i trakten av Backamo. Trafikanter uppmanas iaktta anvisningar. Regemente.

1924-05-22 Ett friluftskafé skall öppna på ödetomten i hörnet Kungsgatan och Östergatan. Mat.

1924-05-22 För stensättning av allmän landsväg Uddevalla-Göteborg f.o.m. korsningen vid Höjentorp. Vägarbeten.

1924-05-24 1924-års Chevrolet har många förbättringar, bl. a. kraftigare bromsar. Odals garage. Annons. Fordon.

1924-05-26 Åtal har väckts i Solna för spottning i spårvagn. Polis.

1924-05-27 Trots regn på Mors dag var det ovanligt mycket folk på kyrkogården i Munkedal. Seder o bruk.

1924-05-27 Arbetet med nya kyrkogårdens iordningsställande tog igår sin början.

1924-05-28 Musik o sång blir det å Kålgårdsbergets topp på Kristi himmelfärdsdag kl. 7 f.m.

1924-05-28 Skomakaremästaren Zachrisson å Håljuteberget blev påkörd av cyklist å Södra Drottninggatan. Olycka.

1924-05-31 Kristi Himmelfärdsdag gick Ängebackenloppet. UIS segrade i både lag- och individuellt. Idrott.

1924-05-31 Veckobilaga; Mottagarapparaterna och radion.

1924-06-02 Mjölkpriset i Uddevalla för månaden har bestämts av noteringsnämnden. Kostar i butik 22 öre per liter. Priser.

1924-06-02 Annonsörer i Bohusläningen bör endast i nödfall telefonera in annonser. Tidning.

1924-06-02 En tripp med Lelångens nya motorvagn Uddevalla-Bäckefors. Järnväg.

1924-06-03 En Forshällabo och en Bävearbetare stod åtalade för misshandel å varandra. Polis.

1924-06-03 "Det har hållits konstituerande möte med esperantoföreningen ""La verda stelo"". Föreningar."

1924-06-03 Skyddshemmet på Lingatan för flickor. Social.

1924-06-05 Regementskonserten å Margretegärde stördes av barn som ropade och skrattade. Polis.

1924-06-07 Sjöfarten på Vänern och kanalen har kommit igång sedan icke isen hindrar trafiken. Farleder.

1924-06-07 Svenska flaggans dag firades igår med flaggning. På regementet hölls en särskild högtidlighet. Seder o bruk.

1924-06-07 Gustafsberg öppnas i dag och lockar med en härlig vårgrönska. Nöjen. Natur.

1924-06-07 Uddevalla småskolseminarium avslutar första läsåret med examen 11 juni. Skola.

1924-06-07 Enastående tillfälle! Beg. Amerikansk bil av märket Hanover, i gott skick. Säljes för endast 700 kr. Annons.

1924-06-07 Från Lane-Ryr meddelas att vårvädret kommit, så sen vår säger de gamla.

1924-06-07 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. Tre infjordsbadorter. Turist.

1924-06-07 Vägarna har torkat upp nu, det hände ibland att bilister fick ha hästar.

1924-06-10 Sverige tog brons i den olympiska fotbollsturneringen i Paris efter vinst över Holland. Idrott.

1924-06-10 Elektriska kvarnen å Munkedal mottager mäld endast de tre sista dagarna i veckan under sommaren. Mat.

1924-06-12 På Glimmingen skall ett slag ha stått mellan svenskar och norrmän för 50 år sedan. Krig.

1924-06-12 Växelkurser 11 juni: Pund 16:25. En billion riksmark 91 öre. M.fl. Pengar.

1924-06-12 Stort fynd av gamla mynt i Skredsvik. Museum.

1924-06-12 Stor silvermedalj för 44 års tjänst till gasverksarbetaren Johan Andersson. Utmärkelse.

1924-06-14 Ett par automobiler kolliderade i går i korsningen Kungsgatan-Torggatan. Olycka.

1924-06-14 Tinget i Varekil dömde för fylleri å väg Johan Antonsson i Rämmedalen att böta 20 kr. Polis.

1924-06-14 Käringön-en typisk bohuslänsk badort, lite historia.

1924-06-14 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. En skärgårdstur. Turist.

1924-06-16 Småskolseminariet i Uddevalla, om årsavslutningen, rektor fröken Hildur Lundell. Skola.

1924-06-16 Tinget i Kviström. För olaga lotteri i Brastad på en bordduk, dömdes en person att böta 15 kr. Polis.

1924-06-17 Betels söndagsskola i Uddevalla hade i söndags utflykt till Kaseskogen.

1924-06-17 Lediga platser. Biljettförsäljerska, baderska, ensamjungfrur m.fl. Arbetsförmedlingens annons. Arbetsmarknad.

1924-06-17 18 juni 1842 utfärdas den första folkskolestadgan. Skola.

1924-06-19 Friluftsfest anordnas i Kålsby dalar i Skredsvik söndag 22 juni. Det blir föredrag, musik m.m. Annons. Nöjen.

1924-06-20 Stadsfullmäkige beslutar att oljebolaget får arrendera marken på 30 år.

1924-06-21 Ett brandskåp har uppsatts vid Ramneröd, vid ingången till kyrkogården.

1924-06-21 Veckobilagan: Midsommar-majstång fanns förr på Kampenhofs gård där man dansade.

1924-06-21 70 år fyller Hilma Malmgren.

1924-06-21 Lista på de högst beskattade i Kville socken för innevarande år. Pengar.

1924-06-21 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. Två havsbadorter. Turist.

1924-06-23 I Uddevalla Folkets park sjöng under helgen operettsångaren Eric Mellander. Musik o sång.

1924-06-23 Husqvarna motorcyklar n:o 170 har haft stora framgångar vid tävlingar i Schweiz. Motorsport.

1924-06-23 Mary Pickford och Douglas Fairbanks lyckades slå åskådarerekord när de kom till Stockholm. Bio.

1924-06-26 Disponent Rickard Bley, Uddevalla har avlidit i en ålder av 58 år. Död.

1924-06-26 Reparationen å Uddevalla kyrka torde bli klar till kyrkoherdeinstallationen 6 juni.

1924-06-26 Till förut gällande överflödsförordningar kommer nu förbud för införsel och nytt.

1924-06-28 I afton kommer zigenarkungen Anton Koczè- och spelar på Grand hotell i Uddevalla. Musik o sång.

1924-06-28 Köpmannakurserna i Uddevalla. Porträtt av Alban E Thorburn.

1924-06-28 Bo billigt- och bra i Göteborg på hotell Standard, Postgatan 3. Annons.

1924-06-28 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. En idealisk sommartur. Turist.

1924-06-30 Malmstenstruppen uppträdde under helgen i Uddevalla Folkets park. Nöjen.

1924-07-01 Tvänne större älgkor har observerats vid dir. Lillienaus gård på Unda i Herrestad. Djur.

1924-07-01 Köpmannakurserna, studiebesök vid Kampenhovs fabriker.

1924-07-01 För fotbollssparkning på gata i Lysekil bötade fyra personer vardera fem kronor. Polis.

1924-07-03 Köpmannakurserna, studiebesök på Uddevalla Tändsticksfabrik, bild och text.

1924-07-05 60 år fyller fiskhandlaren Karl Rasmusson.

1924-07-05 Gåvor till Uddevalla museum, kaffekanna i porslin 1850-tal, kopparmynt 1673.

1924-07-05 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. Två badorter på Orust. Turist.

1924-07-05 Veckobilagan:fjordens marodörer. Modern smugglarroman av T. S-g.

1924-07-07 Kyrkoherdeinstallation i Uddevalla igår.

1924-07-12 Avstängd väg vid Östertull, stensättning allmänna vägen Uddevalla - Älvsborgs län. Vägarbete.

1924-07-12 "Lägenheten ""Ardmore"" invid Uddevalla till salu."

1924-07-12 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. Västkustens klimat är idealiskt. Turist.

1924-07-19 Svensk-amerikansk barnkör i Uddevalla. Musik o sång.

1924-07-19 Ett tryckfrihetsåtal mot Bohusläningen för 45 år sedan, se bilagan.

1924-07-19 Torvströfabriken vid Ängebackens järnvägsstation, såld till förvaltaren vid fabriken. Industri.

1924-07-19 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. Sommarbrev från Fiskebäckskil. Turist.

1924-07-22 Karl Xll:s källare- om Hasselbackshuset och dess fortsatta användning.

1924-07-26 Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. En titt på Lyckorna och Ljungskile. Turist.

1924-07-29 Hemutställning planeras att hållas 28 aug-14 sept i Hasselbackshuset.

1924-08-02 Dalslands folkhögskola i nya lokaler. Högtidlig invigning av landshövdingen på torsdag.

1924-08-04 Fornfynd i Bullaren. Historia. Kultur.

1924-08-07 50 år fyller idag direktör Henning M:son Koch.

1924-08-07 Gasverket i Uddevalla har nu sin nybyggnad under tak.

1924-08-09 Förslag till nya tomter för egnahem och bostadsbyggen vid Södra Landsvägen och Södra Drottninggatan. Byggnad.

1924-08-09 Nya tomter för egnahem och bostadsbyggen, Kv Tegen söder om Femkanten.

1924-08-09 Gåvor till Uddevalla museum. Kopparpanna på tre ben, ett övertyg till rokokokjol.

1924-08-11 En cykeltripp i Fräkne och Torpe härad. Utby-Öresjö-Vassbo-Ljungskile-Hasteröd-S.

1924-08-11 Bohuslän i ord- och bild. Lane Ryrs socken. Hembygd.

1924-08-12 Bohuslän i ord- och bild. Lommeland socken. Hembygd.

1924-08-14 Uddevalla apotek flyttar. Läkemedel.

1924-08-14 En framåtgående industri i Uddevalla som tillverkar papperspåsar.

1924-08-14 Uddevalla stads nya brandbilar.

1924-08-16 Några bilder från Gustavsberg just nu. Lördagsbilaga.

1924-08-16 Skee medeltidskyrka återinvigd. Invigning.

1924-08-21 En högtidlig dag i Ödeborg. Avtäckande av ett minnesmärke av Ödeborgs grundare.

1924-08-25 Bohuslän i ord- och bild. Backa socken. Hembygd.

1924-08-26 Före detta soldaten vid Bohusläns regemente 93 årige Benjamin Berg berättar.

1924-08-28 Fastighetsaffär, egendomen Ardmore byter ägare, säljare C. O. S. Posses sterbhus.

1924-08-28 Trollhätteströmmen till Uddevallaområdet Omläggning på söndag 25-50 per sekund.

1924-08-30 Vårt kyrktorn har nu börjat repareras, takbeklädnaden håller på att tagas bort. Kyrka.

1924-09-02 60 år fyller rådmannen Axel Zetherström, Uddevalla.

1924-09-02 UVHJ får ny räls- och tågen större hastighet. Järnväg.

1924-09-02 Lagfart, söktes av fröknarna Ingeborg- och Gunhild Lundin å fastigheten nr 9. Fastighetsaffär.

1924-09-04 Veckobilagan:om vintern 1923-24 som gick hårt åt växtligheten i Uddevalla.

1924-09-04 Fiskmarknad i Uddevalla, bilder o text.

1924-09-04 Handelsreg. Einar Valdemar Fredrik Andersson, utöva urmakeriyrket. Affär.

1924-09-04 Avstängd väg mellan Höjentorp och Södra Drottninggatan till 1 oktober. Trafik.

1924-09-04 Byrådirektören och före detta fiskeriintendenten K. A. Andersson har hållit ett politiskt föredrag på teatern. Politik.

1924-09-04 Uddevalla omnibusstrafik tillämpar nu en avsevärt utvidgad och förbättrad turlista. Trafik.

1924-09-04 Dynamitinbrott i AB Gustaf Richters kontor i Lysekil. Polis.

1924-09-04 Vid landstingsmöte bifölls förslaget om skogsallmänning å Kynnefjäll. Natur.

1924-09-04 Handelsreg. Gustaf Adolf Magnusson, ämnar idka transport- och biltrafik.

1924-09-04 Handelsreg. Emanuel Scherman ämnar idka handel med specerier och div varor. Affär.

1924-09-06 Väderleksrapport för augusti månad 1924 i Uddevalla.

1924-09-06 Ett och annat från Uddevalla, bl a Kampenhofs trädgård.

1924-09-06 Gamla apotekshuset vid Kungstorget hyresledigt, hela huset.

1924-09-06 Nils Bäck, en stark man, hade uppvisning i Munkedal där bil med 8 personer körde över hans mage. Nöjen.

1924-09-06 Veckobilagan: under senaste kyrkoreparation fördes ur kyrkan åtta gamla gravhällar.

1924-09-08 Till Uddevalla museum skänkta saker under augusti månad. Harpun, ålsax m.m. Gåva.

1924-09-08 Tändsticksfabriken firar 50-årsjubileum. 68 av fabrikens personal fick medalj. Utmärkelse.

1924-09-08 Brevbäringen i Uddevalla utökas med Gröngatan samt koloniområdet öster om Lelången.

1924-09-08 En titt i Ljungskile- och Lyckorna. Del III. Hembygd.

1924-09-08 Bohuslän i ord- och bild: Herrestads socken, bild på Sörvik. Hembygd.

1924-09-08 Bohuslän i ord och bild. Om städerna i landskapet.

1924-09-11 Statsminister Trygger talade i går i ridhuset i Uddevalla inför en talrik publik. Politik.

1924-09-11 Uddevalla kyrka, tornuret har stannats då det skall repareras.

1924-09-11 Apoteket i Uddevalla förestås av leg apotekaren J P B Johnsson.

1924-09-11 Eldsvåda å Svenshögens sanatoriums maskinhus, åskvädret orsakade branden.

1924-09-11 Vid dikesgrävning i Rånäs, Orust, har man funnit ett större grenigt hjorthorn från urtiden. Djur.

1924-09-11 Ett mycket häftigt åskväder har dragit över Bohuslän, översvämning i Uddevalla.

1924-09-13 Auktion efter kapten W. R. Swanberg i hörnhuset Norra Hamngatan-Kålgårdsbergsgatan.

1924-09-13 Fornminnesförening bildas i Tanum. Föreningar. Kultur.

1924-09-13 Bostadshus på Hermanö nedbrann till grunden efter blixtnedslag. Brand.

1924-09-13 Om Östads gamla gästgivaregård i Bullare-bygden. ( Veckobilagan). Hembygd.

1924-09-13 Veckobilagan: kring en gammal gästgivaregård i Bullarebygden.

1924-09-13 """Fjordens marodörer"", en smuggelroman av T. S-g. (Veckobilagan). Böcker."

1924-09-13 Bil nr 4.000 är inregistrerad hos Länstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län. Fordon.

1924-09-15 """Nässkatt och rumpskatt"" Den kungsoxe som bonden skulle leverera enligt 1624 år."

1924-09-15 5-åring i Brattås på Orust drunknade i en otäckt brunn nära hemmet. Död.

1924-09-15 "Beställ boken ""Bohuslän i ord och bild""! Del 1 med 29 socknar på 240 sidor. Annons. Böcker."

1924-09-16 60 år fyller sjökapten J.O. Johnard. (Johansson).

1924-09-18 Auktion i gamla apoteket vid Hasselbacken.

1924-09-18 "Veckobilagan. Gröngatan, en liten ""stad"" vid sidan om Uddevalla. Hembygd."

1924-09-18 Konservindustrin i Bohuslän firar 60-årsjubileum. J. A. Hallgren på Gullholmen började med anjovis 1864.

1924-09-18 Bergs nya skolhus i Forshälla har högtidligt invigts. Skola. Invigning.

1924-09-18 Ellös på Orust är en badort i vardande. Turist.

1924-09-18 Dubbel olycka för ägaren av Smevikens ångsåg. Sågade av sig tre fingrar. Dagen efter brann sågen. Brand.

1924-09-20 Uddevalla Pianomagasin säljer instrument. Annons. Affär.

1924-09-20 J. A. Wallins Tapet- Färg- och Kemikalieaffär. Annons.

1924-09-20 "Veckobilaga: ""Fjordens marodörer"", smugglarroman av T. S-g. Kapitel 6."

1924-09-22 Verkstadsdriften vid Torskog har mycket gamla anor. Här fanns flintverkstad under stenåldern. Kultur.

1924-09-23 En bättre hatt blev i Frideborgs lokal bortbytt mot en sämre. Ombyte kan ske hos Axel Jacobson. Annons.

1924-09-23 Uddevalla apotek firade igår 200-årsjubileum. Utdrag ur apotekare Karlssons. Läkemedel. Bild.

1924-09-23 Bohuslän i ord- och bild. Brastads socken. Hembygd.

1924-09-25 Hemutställningen i Ridhuset i Uddevalla slår i morgon upp sina portar.

1924-09-25 Gustafsbergspojkarnas skolfråga. Barnhusets elever få undervisas i realskolan.

1924-09-25 Nya apoteksbyggnaden i Uddevalla som nyligen togs i anspråk har uppförts av byggnad.

1924-09-25 Auktion på kaféinventarier Folkets Hus kafé.

1924-09-25 Exekutiv auktion Fossumsbergs Valskvarn.

1924-09-25 Stenåldersverkstad vid Torskog i Västerlanda, flintverkstad. Museum.

1924-09-27 Ett och annat från hemutställningen i Uddevalla.

1924-09-27 Hemutställningen öppnades i ridhuset igår.

1924-09-27 Uddevalla stad erbjuder tomter å Karlsberg, utsikten, kv Tegen, Skeppsviken .

1924-09-27 Veckobilagan: stadsfjället en ödebygd inom Uddevalla stads område. Bild på Havskuren. Hembygd.

1924-09-27 Kristiania firar i dag 300-årsjubileum och döps samtidigt om till Oslo.

1924-09-27 Ett och annat från marknaden vid Saltkällan.

1924-09-27 "Veckobilagan: ""Fjordarnas marodörer"", en smugglarroman av T. S-g. Kapitel 7."

1924-09-29 Radioamatör i Uddevalla fick förbindelse med Puerto Rico i Västindien. Avstånd c:a 600 mil.

1924-09-29 Uddevalla stad erbjuder tomter å Karlsberg, Utsikten, Skeppsviken och Ramneröd. Annons. Bostad.

1924-09-30 Kindergarten tager sin början onsdagen den 1 oktober. Marianne Koch Kilbäcksgatan 31. Social. Annons.

1924-09-30 Om IOGT:s intendent och ungdomsledarekurs i Uddevalla Folkets hus. Föreningar.

1924-09-30 Berusade beväringsmän, göteborgare förstås, överföll och misshandlade civilpersoner. Regemente. Polis.

1924-09-30 Urmakaren Einar Andersson har öppnat egen ur- och optisk affär vid Södra Hamngatan.

1924-10-02 Glöm ej blommor till Era anhörigas gravar! Gravsmyckningsdagen infaller den 5 0kt. (Mikaelidagen). Annons.

1924-10-02 Ung volontär vid Bohusläns regemente opererade bort en finne, blodförgiftning följde som ledde till döden.

1924-10-02 Omkring 1.000 personer såg baptistdop av sex unga flickor i saltsjön vid Myren. Första gången i staden.

1924-10-02 Färgelandabo har patent på en uppfinning som förbättrar slåttermaskinen. Jordbruk.

1924-10-04 Redaktör Sten Björkman har sålt sina fastigheter i kvarteret Höken till Kapten Österberg. Fastighetsaffär.

1924-10-04 Uddevalla gasverk medverkar på hemutställningen med ett kök- och ett badrum.

1924-10-04 Färgaregatan i Lysekil håller nu på att stensättas. Vägarbete.

1924-10-04 """Fjordens marodörer"", smugglarroman av T. S-g."

1924-10-06 Gustafsbergsföreningen har fått ett standar av förra lärarinnan vid Barnhusskolan fröken Hulda Nyberg. Gåva.

1924-10-06 "Skyttegillet ""Vikingen"" firar 60-årsjubileum. Historia. Föreningar."

1924-10-07 En fattig beväring borttappade förra lördagen här i staden sitt fickur med kedja. Annons. Regemente.

1924-10-07 Automatrestaurangen Kungsgatan 18. Mat.

1924-10-07 Folkskolhuset vid kyrkan i Lane-Ryr uppfördes 1874.

1924-10-07 Bohuslän i ord- och bild. Kungshamns socken. Hembygd.

1924-10-09 Dyrt kaffe serveras serveras billigt i Folkets hus Café. Annons. Kafé.

1924-10-09 Uddevalla Möbleringsaffär är en av de större utställarna på hemutställningen. Bostad. Bild.

1924-10-09 Väderleksrapport för Uddevalla. September månad 1924.

1924-10-09 Tegneby nya begravningsplats inviges i dag. Kyrka.

1924-10-09 Framlidne sjökaptenen Harald Ludvig Pihl har donerat hela sin kvarlåtenskap till Lysekils stad. Gåva.

1924-10-11 Valbo Ryrs nya skolhus på säteriet Ryrs ägor är nu fullbordat. Skola. Bild.

1924-10-11 Fabrikör J. A. Anderssons utställning på Hemutställningen i Uddevalla.

1924-10-11 Veckobilagan: en serie av Torsten Sandberg om hur den moderna filmen kommer till. Bio.

1924-10-11 Den 11 okt 1899 Norge avlägsnar ur sin handelsflagga unionsmärket, i Sverige försvinner.

1924-10-11 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"", smugglarroman av Torsten Sandberg. T.S-g."

1924-10-13 Grundförbättringen av landsvägen Uddevalla stadsgräns-Kärra bro, grundförbättring.

1924-10-14 Vid Kungliga Bohusläns regemente skola sju kasserade hästar försäljas till slakt. Stallkorpralen visar. Annons.

1924-10-14 Regementet reser fortlöpande gravvårdar över värnpliktiga och anställda som blev offer för spanska sjukan.

1924-10-14 En modern väghyvel, en så kallad bitvarg, skall provas å vägarna vid Hogstorp. Vägarbeten.

1924-10-16 Uddevalla omnibus får en ny förstklassig och elegant Vulcanbuss, som fyller kontinentala anspråk. Fordon.

1924-10-16 Frågan om köttbesiktningstvång i Munkedal. Undersökning har verkställts. Mat. Jordbruk.

1924-10-16 En folkhögskolekurs för fiskare och sjömän startar i Grebbestad 30 oktober. Utbildning.

1924-10-18 Önskas köpa. Några lass god matjord. Svar till Uddevalla maltdrycksaffär. Annons.

1924-10-18 Gamla apoteksfastigheten har för 100 000 kr inköpts av byggnadsfirman Berglund & Widén. Fastighetsaffär.

1924-10-18 Victoria-biografen i Uddevalla har nu moderniserats och delvis omändrats. Många stora filmer skall nu visas. Bio.

1924-10-18 Syföreningen i Uddevalla hade i går årsmöte under ordförandeskap av fru Stina Agner. Föreningar.

1924-10-18 Omnibustrafiken i Uddevalla. En Vulcanbuss, som insättes i dagarna.

1924-10-18 Gamla apoteksfastigheten i Uddevalla har för 100.000 kr inköpts av byggmästarfirma.

1924-10-18 Mellanriksbanan genom Bohuslän. Bro över Svinesund? Järnväg.

1924-10-18 Orgelinvigning i Lane-Ryrs kyrka förrättades av J. A. Bogren.

1924-10-18 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"", En modern smugglarroman av T. S-g."

1924-10-18 Mellanriksbanan genom Bohuslän. Blir det järnväg vid Svinesund eller Bullaren eller något alls?

1924-10-18 Återväxten på de svårföryngrade skogsområdena i Bohuslän har inspekterats av Svalövs växtförädlingsanstalt.

1924-10-20 Riddartemplet Knape firade 20-årsjubileum med högtidstempel i logelokalen- och fest på Grand Hotell.

1924-10-20 Inlägg om hur förhållandena är på Stadsfjället norr om Uddevalla. Hembygd.

1924-10-20 Tattarliv på Stadsfjället (från allm) se artikel den 27 sept.

1924-10-20 Bohuslän i ord- och bild. Torps socken på Orust. Hembygd.

1924-10-20 Från demonstrationen av den så kallade bitvargen (vägskrapan) i Hogstorp. Fordon.

1924-10-20 Riddartemplet Knape 20 år.

1924-10-21 Konstnärskola. Fru Mea Lindeberg mottager elever i teckning och målning. S:t Anne äng 3. Annons och notis.

1924-10-21 Vattenklosettfrågan i Uddevalla. Förslag från drätselkammaren. Ledningar.

1924-10-21 WC-frågan i Uddevalla. Om ordnande av kloakledningarna norr om Bäveån.

1924-10-21 Arbetstiden vid Kampenhofs spinneri har nu utökats från 4½ till 6 arbetsdagar.

1924-10-21 Nya kyrkorgeln i Lane Ryr blev högtidligt invigd av kyrkoherde Bogren. Kyrka. Invigning.

1924-10-23 Ny juvelerareaffär öppnas i Uddevalla av juvelerare G. Haerén på Norra Hamngatan 11.

1924-10-23 Agnes Nyholms Konditori & Kafé, Kungsgatan 4. Annons.

1924-10-23 Värmeledning i brandstationen - bordläggning av WC-frågan behandlas i stadsfullmäktige.

1924-10-25 Karl-Gerhards revy 1924 kommer till Uddevalla tisdag 28 oktober. Annons.

1924-10-25 Kaffet är alltid gott hos P.G. Swanberg, Uddevalla. Särskilt framhålles den omtyckta blandningen. Annons.

1924-10-25 Einar Andersén lämnar i dec. chefsskapet för Bohusposten. Efterträdare blir Hjalmar Berlin, Malmö. Tidning.

1924-10-25 Restaureringen av Uddevalla kyrka och kyrktorn är nu slutförd.

1924-10-25 En 11-årig gosse skadade sig svårt vid fall ner för brant i Kapelle. Olycka.

1924-10-25 År 1905-10-26 Oskar ll erkänner Norge som en från unionen med Sverige.

1924-10-25 Mellanriksbanan genom Bohuslän. Några lokala intressen. Del 2. Järnväg.

1924-10-25 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"". Modern smugglarroman av T. S-g.Böcker."

1924-10-25 Årets hästpremieringar i länet. Ryttmästare Frick rapporterar. Djur.

1924-10-25 Fjordens marodörer modern smugglarroman av Torsten Sandberg. Böcker.

1924-10-25 Mellanriksbanan genom Bohuslän del 2. Några lokala intressen.

1924-10-27 Bergslagsmor fru Lydia Hedberg sjunger å Frideborg i afton. Musik o sång.

1924-10-27 Bohuslän i ord- och bild. Skaftö socken. Hembygd.

1924-10-28 Nya byggnader i Uddevalla. Nybygge på Södra Hamngatan 17. Ombyggda Tholsonska huset, Bartilsgatan.

1924-10-28 Nya telefonnummer i Uddevalla att notera.

1924-10-28 Stensättningen av södra infartsvägen till Uddevalla är nu fullbordad och öppnad för trafik. Vägarbeten.

1924-10-29 Om Tholssonska huset vid Bartilsgatan.

1924-10-29 Ett modernt- och vackert nybygge vid Södra Hamngatan 17, tecknad bild och beskrivning.

1924-10-30 Uddevalla typografklubb, stadens äldsta fackförening, skall fira 35-årsjubileum. Föreningar.

1924-10-30 Husägaren får ej slarva med centraluppvärmningen. Fall i Uddevalla blir prejudicerande. Bostad.

1924-10-30 Lysekils äldsta, förre dödgrävaren Henrik Toresson, död, över 98,5 år.

1924-11-01 Uddevalla omnibustrafik har fått körförbud på sina vagnar. Trafiken inställd i väntan på nya vagnar. Fordon.

1924-11-01 En ny förstklassig damfrisering öppnar i dag vid Kungstorget i Uddevalla av fru Greta Stade. Affär.

1924-11-01 Okynniga minderåriga sönderslår ett avsevärt antal elektriska glödlampor. Anmäl förövarne! Annons. Polis.

1924-11-01 En filatelistförening har bildats i Uddevalla. Föreningar. Hobby.

1924-11-01 Fossumsbergs kvarn byter ägare - Kvarnen inropades av köpman G A Magnusson.

1924-11-01 Fru Agneta Pettersson har försålt huset å tomt nr 1 i kv Teater. Fastighetsaffär.

1924-11-01 Planerna på en mellanriksbana genom Bohuslän. Del III. Major Asplunds utredning. Järnväg.

1924-11-01 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"", modern smugglarroman av T. S-g. Böcker."

1924-11-01 Mellanriksbanan genom Bohuslän, major Asplunds utredning.

1924-11-03 Ett modernt finbageri öppnas i dag i huset Södra Hamngatan 17, Uddevalla. Affär.

1924-11-03 80 år fyller den välkände yxsmeden Johan Jonsson, Hjärtum. Utsocknes benämnd ökse-sme´n.Yrke.

1924-11-04 35 000 döda i spanska sjukan. Inte sen smittkoppsepidemin 1779 har Sverige utsatts för sån förödelse.Sjukdom.

1924-11-04 Päronträd i full blomning i Hunnebostrand i november. Blommor.

1924-11-04 Den planerade mellanriksbanan genom Bohuslän. Del IV. Bullarebygdens avfolkning. Järnväg.

1924-11-04 Mellanriksbanan genom Bohuslän del lV.

1924-11-06 50 år fyller bokhandlaren Hj. Gustafsson, Uddevalla. Han är innehavare av Hallmans bokhandel.

1924-11-06 Gustav-Adolf-dagen högtidlighålles vid Bohusläns regemente. Övningarna för dagen är inställda.

1924-11-06 Godtemplarorden firade i går 45-årsjubileum med musik och tal i Frideborg.

1924-11-06 Ett Uddevalla folkdansgille har nyligen bildats. Ett 25-tal medlemmar har anslutit sig.

1924-11-06 Gåvor Uddevalla museum, fotografisamling och två damridsadlar från 1700-talet.

1924-11-06 Sergeant Hernström klagar på valet av barberaren Löfgren som brandchef i Lysekil. Utnämning.

1924-11-08 Dagligen färska wienerbröd, 10 och 12 öre. Läckra 5-och 7-öres bullar. Wienerbageriet S. Hamngatan. Annons.

1924-11-08 Väderleksrapport för Uddevalla. Oktober månad 1924.

1924-11-08 Glöm ej gåsen till Mårtensmäss! Gäss och ankor billigt hos Washington Olsson. Annons. Affär.

1924-11-08 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"", modern smugglarroman av T. S-g. Böcker."

1924-11-10 Bohuslän i ord- och bild. Ytterby socken. Hembygd.

1924-11-11 Brandstyrelsen i Uddevalla har till bilförare antagit chaufför A. Källén, Örebro. 17 sökande. Arbetsmarknad.

1924-11-11 I Kyrkvik, Lysekil, blommar ett äppelträd för fullt. Trädgård.

1924-11-11 AB Hugo Hallgrens fiskmjölsfabrik på Ellös har nu varit igång ett par månader.

1924-11-13 Brazil Jack gav föreställning i Uddevalla Folkets hus. Nöjen.

1924-11-13 Riksdagsmannen Magnus Andersson och prosten Johan Ferlin, två män från Färgelanda värda att minnas.

1924-11-13 Färgelanda är ett samhälle som växer. Hembygd. Bild.

1924-11-15 Nytta och nöje hos köpmannaföreningen i Uddevalla. Föreläsningar och samkväm. Föreningar.

1924-11-15 "Veckobilagan: ""Fjordens marodörer"", modern smugglarroman av . T. S-g. Böcker."

1924-11-17 En beskrivning av Ödeborgs socken. Hembygd.

1924-11-17 Upprörande bilolycka vid Kuröds bro i går kväll. Fru Ingrid Brink dödad, 5-åriga dottern svårt skadad.

1924-11-17 En idyll i Uddevalla - Margretelund, ett 200-årigt borgarhem. Byggnad. Bild.

1924-11-17 En beskrivning av samhället Stigen-och Stigens yllefabrik. Hembygd.

1924-11-18 Om den svåra bilolyckan vid järnvägsövergången vid Kuröds bro.

1924-11-18 Bilolyckan vid Kuröds bro, en dödad fru Ingrid Brink och hennes 6-åriga dotter skadad.

1924-11-20 Chaufförens och lokpersonalens berättelse om bilolyckan vid Kuröd.

1924-11-20 Åter chefsbyte på Grand Hotell i Uddevalla. Dir. André får ej rättigheterna förnyade. Avgår.

1924-11-20 Rimnersvallen skall få automatiska vändkors och räknare. Idrott.

1924-11-20 Bilolyckan vid Kuröds bro. Chaufförens berättelse över olycksfärden.

1924-11-20 Bilolyckan vid Kuröds bro, Jordfästning i Uddevalla kyrka, bisättning förrättats.

1924-11-20 Bohuslän i ord- och bild. Håby socken. Hembygd.

1924-11-20 Efter restauration återinvigdes Järbos åldriga kyrka av biskop J. A. Eklund.

1924-11-20 Hos fyrfolket på Måseskär av T. S-g. Farleder.

1924-11-22 En bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Bok av E.F. Dahlberg. Böcker.

1924-11-22 Mellanriksbanan genom Bohuslän. Del V. Några slutord. Järnväg.

1924-11-22 Mellanriksbanan genom Bohuslän. Några slutord bild Vassbotten Handelsstället.

1924-11-24 Ett medeltida bohuslänskt köpebrev från Gustafsberg. Av Herbert Kalén. Kultur.

1924-11-24 Festligt på Kampenhof. Bolaget utdelar guldur till 49 arbetare.

1924-11-24 Strandhugg på Orust. Den sydvästra delen. Berättelse. Hembygd.

1924-11-24 Bohuslän i ord- och bild. Hede socken. Hembygd.

1924-11-25 Det blir dyrt att hålla WC i Uddevalla. 100 kr i inträde och 30 kr om året. Ledningar.

1924-11-25 Bohuslän i ord- och bild. Krokstads socken. Hembygd.

1924-11-25 60 år fyller i dag disponenten vid yllefabriken i Stigen, Waldemar Andersson.

1924-11-27 Insändare om WC-frågan i Uddevalla. Ledningar.

1924-11-27 En arbeterska å Kampenhof fick lill-ring- och långfingrarna avklippta i en skärmaskin. Olycka.

1924-11-27 WC-frågan avgjord efter livlig debatt i stadsfullmäktige. Ledningar.

1924-11-27 Ett fornhem eller bygdemuseum skall iordningställas i Bokenäs. Kultur.

1924-11-29 60 år fyller provinsialläkaren i Uddevalla, Ivar Söderholm.

1924-11-29 70 år fyller i dag kontrollör J.A. Rönqvist, Uddevalla.

1924-11-29 Kampenhofs AB hade fest på Grand Hotell. 49 män- och kvinnor bland personalen tilldelades guldur. Utnämning.

1924-11-29 Godsägare Fritz Dahlheimer, bördig från Uddevalla, död. Donerar 82 lelångenaktier till Uddevalla. Gåva.

1924-11-29 Flera insändare om bil- och tågolyckan vid Kuröd.

1924-11-29 Veckobilagan: En bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Följetong. Kap. III. Böcker.

1924-12-01 En redogörelse för de världsberömda skalbankarna i Uddevallatrakten. Natur.

1924-12-02 Barnhemmet för flickor i Uddevalla firade 40-årsjubileum. Social.

1924-12-04 Dagsholms nya försörjningshem invigt. Social. Invigning.

1924-12-04 Vackert hästkött torgföres på lördag. Elof Johansson. Mat. Annons.

1924-12-04 Från ett besök å länssanatoriet å Svenshögen. Sjukvård. Bild.

1924-12-05 Å barnhemmet för flickor i Uddevalla har i samband med 40-årsjubileet uppsatt.

1924-12-06 50 år fyller byggmästaren Carl O. Berglund, Uddevalla.

1924-12-06 En farlig granne. Westkustens Petroleums utökning av sitt förråd med 1.5 miljoner liter bensin vid Skeppsviken.

1924-12-06 85 år fyller i dag förre hamnkaptenen Carl Åhman från Uddevalla.

1924-12-06 70 år fyller konsul Magnus Radhe, Lysekil.

1924-12-06 Veckobilagan: En Bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Följetong Böcker.

1924-12-06 "Två bohuslänskor önskar bekantskap med var sin trevlig herre. Svar till ""köksa 30"" och ""husa 20"". Annons."

1924-12-06 Guldgrävaren E F Dahlberg berättar från Alaska. Lördagsnumret.

1924-12-08 Radioamatörer i Uddevalla hade goda radioförbindelser med med USA.

1924-12-08 Bohuslän i ord- och bild. Sanne socken. Hembygd.

1924-12-08 Bohuslän i ord- och bild. Gullholmen. Hembygd.

1924-12-13 Olyckan vid Kuröds bro. Bilbesiktningsmannens yttrande.

1924-12-13 Till doppgrytan- och lutfisken: Drick Utsiktens julöl! Det är maltstarkt- och välsmakande. Annons.

1924-12-13 Bohuslän i ord- och bild. Mollösund. Hembygd.

1924-12-13 Sundals-Ryrs gamla ödekyrka har under den gångna hösten genomgått en omfattande restaurering.

1924-12-13 Veckobilagan: En bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Följetong. Böcker.

1924-12-15 Uddevalla som affärsstad. Viktiga trafikfrågor som måste lösas.

1924-12-16 Folkskollärarinnan fru Rut Malmgård, död, 34 år. Maka till adjunkt Heribert Malmgård.

1924-12-16 Otto Werners möbleringsaffär i Lysekil flyttar in i nybyggnad. Bild.

1924-12-18 Hotande eldsvåda på Stora Nygatan 9, i korsningen med Östergatan. Brand.

1924-12-20 Uddevalla Sparbanks lokaler har genomgått en grundlig renovering.

1924-12-20 Munkedal- och Munkedals bruk. En rundvandring genom bruket och pappersfabriken. Hembygd.

1924-12-20 Kyrkoherdevalet i Forshälla drages inför konungen. Två klagoskrifter över domkapitlets beslut. Kyrka.

1924-12-20 Veckobilagan: En bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Följetong. Böcker.

1924-12-22 Vägförbättringsarbetet Uddevalla-Kärra bro är nu i full gång. Vägarbeten.

1924-12-23 I julbladet om Uddevalla kyrka. Gunnar Åbergs kyrktavla. Bild.

1924-12-23 5.000 kr i donation till Gustafsberg ur Nicolaus Qvists minnesfond. Gåva.

1924-12-23 Ångaren Oddevold av Uddevalla inkom från England för att lossa 1.400 ton kol till firman Sanne. Båtar.

1924-12-23 Veckobilagan: Gunnar Åbergs kyrktavla i Uddevalla museum.

1924-12-24 90 år fyller kvarnarbetaren Andreas Olsson, Humlehagen 5. Arbetar fortfarande dagligen vid Esperöds kvarn.

1924-12-27 Egnahemsbyggare! Ämnar ni bygga, bygg Eira hus av jord enligt stampjordsmetoden. Solida, varma, billiga.

1924-12-27 Veckobilagan: En bohuslänsk guldgrävare i Alaska. Följetong. Böcker. Av E.F. Dahlberg.

1924-12-29 En faderlös, rar 10-års gosse med fina betyg önskar sig ett hem i bättre barnlös familj. Annons.

1924-12-29 Bohuslän i ord- och bild. Morlanda socken, del I. Hembygd.

1924-12-30 En sädesärla har dröjt sig kvar över julen i Ranneberg invid Uddevalla. Fåglar.   ///

2 kommentarer:

  1. Så här på tidsavstånd, ter sig Uddevalla som landet Idyllien!

    SvaraRadera
  2. Tror nog inte nån skulle vilja byta egentligen,några tidningsrubriker säger inte mycket om vanligt folks slit och elände...

    SvaraRadera