2024-01-08

Kampenhof 1858-1957

Kampenhofs ABV, Bomullsspinneri och väveri. Byggdes 1856-58. Det blev Uddevallas första storindustri som blev nästan hundra år. En bild av Kampenhofs historia får vi om vi tittar på vad tidningarna skrev.

Datum Innehåll

1856-10-23 Kampenhof är under byggnad. Beskrivning över den blivande fabriken. Industri.

1862-03-17 Kampenhof har brist på bomull. Går ned till 4-dagarsvecka. Arbetsmarknad.

1862-08-07 Museets första tillfälliga utställning handlar om Kampenhof AB:s fabrikater. Museum. Industri.

1862-12-04 Fotografisk atelje vid Kampenhof. Robert Dahllöf. Annons.

1863-02-16 "Kampenhof ""har måst sluta"" på grund av bomullsbrist. Industri." (Amerikanska inbördeskriget 1861-1865)

1863-07-20 "Omnibussen ""Syrsan"" går mellan Kampenhof och Badhuset varje hel-och halvtimme. Annons."

1865-03-10 Bomulls-segelduk till salu. Kampenhof. Annons.

1865-05-12 Kampenhofs trädgård hålls öppen mot entré som tillfaller fabrikens sjukkassa. Industri.

1880-03-18 Kampenhof beslutar att ej anställa barn utan avgångsbetyg från skolan. Industri.

1881-01-05 Disponenten wid Kampenhofs fabrik R. N. Bley- och hans maka född Abelin, firar silfverbröllop (25 år). Familjenytt.

1881-09-08 Kampenhofsarbetare bjudna till Gustafsberg av disponent Bley. Nöjen.

1882-06-01 Arbetstiden på Kampenhofs fabrik minskas till 10 timmar. I-ndustri.

1882-12-04 J. A. Bokström (guldsmed) boende strax invid Kampenhofs fabrik. Affär.

1883-05-10 "För Kampenhofs räkning anlände diret från Savannah, tyska barskeppet ""Pudel"" med bomull. Fabrik."

1884-02-21 Kampenhofs styrelse skänker 100 kronor till godtemplarloge. Alkohol. Gåva.

1884-11-24 Knivhuggen vid Kampenhofs fabrik. Polis. Industri.

1885-03-07 Logen Kampenhof firar ettårsjubileum.

1885-03-07 Dikt till logen Kampenhofs jubileum.

1885-06-02 """Till sjukkasan"". Bl.arbetarna wid kampenhofs fabrik, har brukspatron A. Rodh skänkt 100 kr. J.Trahn 50 kr. Gåva."

1886-10-07 Sexton aktier i Kampenhofs aktiebolag såldes igår wid fondauktionen i Göteborg till 1,100. Pengar.

1888-03-10 Goodtemplarlogen Kampenhof firade i torsdags fjerde årgången med afton-underhållning i Lankasterskolan. Föreningar.

1888-04-21 Kontrakt mellan Uddevalla stad- och Kampenhof rörande gasverket. Fastighetsaffär.

1888-10-09 Kontraktet mellan Kampenhof och staden rörande gasverket. Gas.

1888-11-08 Driftstopp i Kampenhofs fabrik. Industri.

1888-11-27 Fick handen skadad vid Kampenhofsfabriken. Olycka.

1889-01-22 Omkring 1000 balar bomull har ankommit till Kampenhofs Industri.

1889-03-21 "Logen 210 ""kampenhof"" anordnar femårsfest i ordenslokalen teaterhuset. Förening."

1889-05-09 Explosion vid Kampenhofs fabrik. Olycka.

1889-12-31 R. W. Bley har utgått ur styrelsen för Kampenhofs bomullspinneriaktiebolag, eft. bruksegare Arthur M. Kock. Fabrik.

1890-01-02 Nykterhetslagen Uddevalla och Logen Kampenhof har fått 43 medlemmar. Förening.

1890-01-09 Uppsyningsmannen vid Kampenhofs fabrik Johannes Johnsson 65 år, död.

1890-02-15 "73 medlemmar finns i Godtemplarlogen ""Kampenhof"". Föreningar."

1891-04-03 Konkursansökan. Arbetaren Joh:s Jansson vid Kampenhofs fabrik. Pengar.

1891-04-16 Kampenhofs fabrik har anskaffat enskildt brandtelegrafskåp som satts i förbindelse med stadens brandnät.

1891-05-08 Middag. Bokhållaren vid Kampenhofs fabrik, Robert Qvist. 61 år fyller.

1891-05-28 Kampenhofs fabrik kommer att deltaga i göteborgsutställningen i sommar med en monter fiskredskapsgarner och segelduk. Fabrik.

1891-06-02 Kampenhofs fabriker ska sätta in ny ångmaskin, arbetet vilar. Industri.

1891-06-09 Eldsvådetillbud vid Kampenhofs fabrik. Brand.

1891-06-25 Midsommarhelgen har varit lugn, dans på Kampenhofs fabriksgård. Seder o bruk.

1891-06-27 Vid Kampenhofs fabriker råder 10 timmars arbetsdag. Industri.

1891-07-30 Kampenhofs fabrik hålls öppen, ångmaskinen kommer senare. Industri.

1891-10-03 Kampenhofs fabriksarbetares sjukkassa har av majorskan E. W. Kocks sterbus erhållit en gåfva af 500 kronor. Gåva.

1892-03-03 Åtta aktier i Kampenhof a 1 200 sålda, igår på Börsen vid auktionen till 1 391 a 1 402 kronor.

1892-04-28 Kampenhofs fabrik inställer arbetet ett tag. Industri.

1893-03-04 Eldsvådeunge vid Kampenhofs fabrik. Brand.

1893-03-07 Förhör angående eldsvådan i Kampenhofs fabrik. Brand.

1893-09-09 Kampenhofsfabrik minskar sin arbetsstyrka. Industri.

1897-03-30 Föreståndaren för Kampenhofs färgeri, Daniel Gustaf Lidström död, 74 år.

1899-08-10 Beslutades att staden köper Kampenhofs del i gasverket. Energi.

1900-01-23 Lagfart till Kampenhof för diverse tomter.

1903-08-29 Bokhållaren vid Kampenhofs fabrik Carl Gustaf Paufve död. 46 år.

1905-04-27 Förre bokhållaren vid Kampenhofs fabriker Robert Qvist död, 74 år.

1905-07-22 Förre nattvakten vid Kampenhofs fabrik Olof Johansson, Elseberg död. 82 år.

1908-09-16 50 år fyller kontorschefen hos Kampenhofs fabriker Robert Bely.

1909-01-23 Portvakten vid Kampenhofs fabriker Olof Lundberg, död.

1909-02-09 Curlingbanan i Kampenhofs trädgård är i ordning. Spel anordnas för klubbens medlemmar. Förening.

1909-06-01 Robert Bley ny disponent vid Kampenhof efter Arthur M Koch.

1910-07-05 Kampenhof bjuder fabrikens arbetare på lustfärd till Göteborg med ångaren Kung Rane. Industri.

1915-08-27 Arbetet inställes vid Kampenhofs fabriker med anlednng af konungabesöket. Staty.

1916-02-02 50 år fyller väflagaren vid Kampenhofs fabriker Alb. B. Andersson.

1917-01-29 Kampenhofs äldsta fabriksskorsten är nu under rifning. Fabrik.

1917-01-31 Kampenhofs fabrik, den stora gamla skorstenen skall nu rivas sedan fabriken elektrifierats. Industri.

1917-04-05 Kampenhofs fabrik minskar efter påsk driften med en dag i veckan. Industri.

1917-05-01 Kampenhof får elektrisk belysning. Energi.

1917-05-26 Kampenhofs fabriker har råvaror till midsommar. Industri.

1917-06-21 På grund av brist på bomull måste arbetet i spinneriet vid Kampenhof avstanna redan idag.

1917-07-03 Kampenhof fullt igång igen. Inudstri.

1918-03-18 F. uppsyningsmannen vid Kampenhofs fabriker Nils Wessberg död, 79 år.

1918-05-11 60 arbetare på Kampenhof planterar skog på Stadsfjället och Herrestadsfjället. Natur.

1918-09-13 60 år fyller disponenten vid Kampenhofs fabriker Rob. Bley. Familjenytt.

1919-09-12 Beklaglig olyckshändelse vid Kampenhof. Olycka.

1919-11-17 Eldsvåda i Kampenhofs fastighet, hörnet af Kungs- och Västerlånggatan. Brand.

1920-11-05 Driftsinskränkning inom Kampenhofs fabrik. Fabrik.

1921-03-01 Driftinskränkningarna på väfveriafdelningen å Kampenhof. Arbetsmarknad.

1921-10-03 Vid Kampenhofs fabriker kommer arbetstiden utökas. Fabrik.

1921-10-14 Driftökning vid Kampenhof. Fabrik.

1923-03-01 Textilarbetaren Johannes Carlsson född 1843, har arbetat 50 år på Kampenhof.

1923-03-06 Maskinisten vid Kampenhofs färgeri Axel Alfred Bengtsson 76 år. Död. 61 år.

1923-06-05 Kampenhofsarbetarna bjudas besöka göteborgsutställningen.

1923-07-03 Kampenhofsarbetarnas bjuds på utställningsresa och middag.

1923-07-07 80 år fyller förre pressaren Carl Gustaf Andersson, Humlehagen 64 vid Kampenhof.

1923-09-15 65 år fyller disponenten vid Kampenhofs fabriker Robert Bley.

1924-06-21 Veckobilagan: Midsommar-majstång fanns förr på Kampenhofs gård där man dansade.

1924-09-06 Ett och annat från Uddevalla, bl a Kampenhofs trädgård.

1924-10-21 Arbetstiden vid Kampenhofs spinneri har nu utökats från 4½ till 6 arbetsdagar.

1924-11-24 Festligt på Kampenhof. Bolaget utdelar guldur till 49 arbetare.

1924-11-24 49 Kampenhofsarbetare få minnesgåfvor. Belöning.

1924-11-27 En arbeterska å Kampenhof fick lill-ring- och långfingrarna avklippta i en skärmaskin. Olycka.

1924-11-29 Kampenhofs AB hade fest på Grand Hotell. 49 män- och kvinnor bland personalen tilldelades guldur. Utnämning.

1924-11-29 Kampenhof hedrar sina gamla trotjänare. En storartad festlighet å Grand hotell på torsagen. Belöning.

1925-03-17 Storlockouten berör Uddevalla Kampenhofsfabriken samt Cösters snickerifabriker. Strejk.

1925-05-23 60 år fyller kamreren vid Kampenhofs AB Gustaf Diurson.

1925-12-01 80 år fyller valsklädaren vid Kampenhofs fabriker Markus Andersson.

1925-12-01 80 år fyller valsmästaren vid Kampenhofs fabriker Markus Andersson, Uddevalla. Familjenytt.

1926-08-02 Driftsinskränkning vid Kampenhof. Arbetsmarknad.

1926-09-02 90 år fyller förre dressaren vid Kampenhof Johannes Andersson.

1926-09-02 90 år fyller Joh:a Andersson, en av stadens äldste,förre dressaren vid Kampenhofsfabr. Bild.

1926-10-27 Förre dressaren vid Kampenhof Johannes Andersson död. 90 år.

1926-12-30 80 år fyller Maria Renholm, började i Kampenhofs fabrik, kokerska hos Cramers.

1927-03-09 Gamla Kampenhofare ur tiden. Pressaren Carl Gustaf Andersson 84 år och vävaren Johan Alfred Larsson 82 år. Död.

1928-04-24 Disponentskifte vid Kampenhof. Disp Rob. Bley går - Disp Nils Dreijer kommer.

1928-04-24 Disponentskifte vid Kampenhof. Disponent Bley avgår den 1 aug, efterträdesav disponent Nils Dreijer. Avgår. Bild.

1930-09-23 Ur B-n 1880. En regnmätare är uppsatt på Kampenhof för SMHI med början 1 okt 1880.

1931-01-05 Kampenhof och Stigen berörs tillvidare ej av Textilkonfliktens verkningar.

1931-01-13 34 000 Textilarbetare gingo igår i sträjk. Bl.a. Kampenhof och Stigen. Politik.

1931-01-13 34 000 textilarbetare gingo igår i strejk. I våra trakter stoppade bl a Kampenhof.

1931-02-21 "Gamla ""Bracka"" UVHJ:s gamla tvåvåningsbyggnad bakom bangården och Kampenhof rivs."

1931-03-23 Bokhållaren vid Kampenhofs fabriker, Gustav Gylfe död. 47 år.

1932-04-07 60 år fyller förmannen vid Kampenhofs fabriker Hilmer Helmér.

1932-07-20 Arbetet med anläggningen av Tennisbanan bakom Kampenhof fortskrider. Byggnad. Bild.

1932-10-14 Lyckad säsongstart av Uddevalla Tennisklubb med plan vid Kampenhof. Idrott. Bild.

1933-09-16 75 år fyller disponenten vid Kampenhofs fabrik Robert Bley.

1933-12-11 Disponenten vid Kampenhofs fabrik Robert Bley, död. 75 år.

1934-11-29 Uddevallaindustrier studeras av Göteborgs herrekiperingsmän. Besök hos Schwartman & Nordström och Kampenhof. Bild.

1935-01-25 Kampenhof får neonskylt. Fabrik.

1935-11-30 Kampenhofs Aktiebolag i Uddevalla framställer högt uppskattade garner och vävnader. Bild. Bilaga.

1936-01-27 50 år fyller disponenten vid Kampenhofs Aktiebolag i Uddevalla Nils Dreijer. Bild.

1936-01-28 50 år fyller disponenten vid Kampenhof Nils Dreijer.

1936-03-30 En gammal kampenhofare berättar hur det var för 50 år sedan.

1936-05-15 Kampenhofs trädgård för 60-70 år sedan stor sevärdhet i Uddevalla, inträdesavgift.

1936-06-08 Veckoskiftets aktuella händelser. Landshövdingen besöker Kampenhof. Bild.

1937-03-13 Bredare gata önskvärd vid Kampenhof.

1937-06-23 Kampenhofs vävnader äro vida bekanta. Fabrik.

1937-07-13 Eld på Kampenhof. Självantändning i bomullsväveriet. Brand. Industri. Bild.

1937-07-13 Eld i Kampenhof. Skador för c:a 20,000. Brand.

1937-07-13 En hotande eldsvåda i Kampenhofs raseri. Brand. Bild.

1937-07-23 Stadsplanen för 9. roten. Västerlånggatan bör gå intill Kampenhof. Vägarbeten.

1937-10-02 Förre kassören vid Kampenhofs fabriker Fritz Diurson, död. 68 år.

1937-10-04 Förre kassören vid Kampenhofs fabriker i Uddevalla Fritz Diurson död, 68 år. Bild.

1937-10-04 Köpmannen Fritz Diurson död i en ålder av 68 år. Försäljningschef vid Kampenhofs A.-B. Död.

1937-12-18 50 år fyller förmanen vid Kampenhofs fabrik, Oskar Andersson, Egersberg.

1938-07-30 Kampenhof gör fint åt sina arbetare. Trevåningshus med omklädningsrum, dusch, tvättrum, matsalar. Byggnad.

1938-07-30 Kampenhofs arbetare skola få matsal med solveranda, dusch och omklädningsrum. Fabrik. Bild.

1939-03-10 80 år fyller förre portvakten vid Kampenhofs AB Johan Aug. Olsson.

1939-10-05 Uddevalla köper mark för Västerlånggatan. Kampenhof säljer för 95.000 kr. Politik.

1940-02-12 Kampenhof inviger nya välfärdshuset, omklädningsrum, dusch och tvättrum.

1940-02-12 Kampenhofs nya välfärdshus, som omfattar bl.a. omklädningsrum och tvättrum med dusch. Byggnad. Bild.

1940-02-24 Eldsvåda i Kampenhofs färgeri igår. Torkmaskin spolierades. Brand.

1940-06-21 75 år fyller förre kamreren vid Kampenhof Gustaf Diurson.

1940-11-29 Kampenhofs spinnmästarebostad, är bilden för dagen.

1940-11-29 Kampenhofs spinnmästarebostad vid Västgerlånggatan rivs. Rivning.

1942-08-13 Dödsolycka vid Kampenhof. Portvakten J. A. Karlsson ihjälklämd.

1944-02-12 Kampenhofs nybyggnad det så kallade välfärdshuset. Invigning.

1944-03-01 Lediga platser. Slubberskor och Spinnerskor önskas till Kampenhofs AB. Annons.

1944-06-06 17 dagars semester vid Schwartzmans och Kampenhof . Betalning utgår för 12 dagar. Fabrik.

1945-10-04 Brand på Kampenhof i ullrenseriet och på ullvinden.

1946-01-28 60 år fyller disponenten Nils Drejer, anställd vid Kampenhof.

1946-01-30 Byggnadstillstånd för Kampenhof AB för att bygga transformator på Kampenhof.

1946-03-04 Mannarna på Kampenhofs skorsten, står 40 meter upp och röker sin pipa.

1946-05-27 Kampenhof firade sitt 90-års jubileum i kyrkan och Carlia.

1947-07-03 85 år fyller f. färgeriarbetaren Martin Andersson, anställd 43 år vid Kampenhof.

1948-05-20 Kamrern Gustaf Djursson vid Kampenhof. Död.

1948-08-04 Textilarbetare önskas till Kampenhof. Annons. Arbetsmarknad.

1951-01-10 Eld i Kampenhof släcktes snabbt. Brand.

1951-10-19 Kampenhof Sveriges vackraste byggnad, kommer att förändras efter restaureringen.

1952-05-27 Disponenten vid Kampenhofs AB, Nils Dreijer, död. 66 år.

1952-06-27 Kampenhof varslar 150 i färgeri och spinneri. Arbetsmrknad.

1954-06-25 Uddevallas äldsta industri Kampenhof, hotas av driftstopp.

1954-10-16 Nordverk startar på Kampenhof. Industri.

1954-11-13 Kampenhof återanställer 185 arbetare. Industri. Arbetsmarknad.

1954-11-25 Kampenhofsarbetare omskolas i Karlstad.

1955-06-18 En miljon kr i pensioner till Kampenhofs anställda. Pengar.

1956-01-11 Kampenhofs spinneri har börjat avvecklas. Nedläggning. Industri.

1956-02-15 Uddevalla betalar 1,5 miljoner för Kampenhofs fastigheter. Fastighetsaffär.

1956-10-01 Kampenhofs kamratförening. Föreningar. Bild.

1957-07-19 Likvidationen vid Kampenhof AB klar.

1957-08-28 Kampenhofs AB har upphört. Industri. Nedläggning.   ///

 

1 kommentar:

  1. Väldigt intressant läsning. Tack Gunnar

    SvaraRadera