2024-01-25

Är du med på klassfotot från hösten 1950?

Insänt av Sten-Olof Göthberg.

Jag har ett klassfoto från mitt första år i skolan hösten 1950.

Jag tror vi började i slutet av augusti och familjen flyttade till Göteborg
1a november så det blev en mycket kort tid på Margretegärde. Jag kommer därför inte ihåg så många av klasskamraterna.

Familjen kom tillbaka våren 1955 och jag gick då några månader i 5:e klass
plus 6:e klass på Söderskolan och började hösten 1956 på Praktiska.

Vid återkomsten till Uddevalla träffade jag en del personer från 1:a klass.

De personerna jag känner igen är:

Övre raden:

5:e f vä Björn Blomqvist, 8:e Kjell Hermansson, 9:e Carsten Nilsson och 10:e
Stellan Andersson (Kendlert)

Mellanraden:

3:e f vä Jag själv (Sten- Olof Göthberg), 4:e Ove? och 5:e Gun Persson
(Holmberg)

Jag tror att vår lärare hette Sigrid Karlsson.

Med vänlig hälsning
Sten-Olof Göthberg

Känner di igen fler av Sten-Olofs klasskamrater?   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar