2024-01-16

Gasverket

Byggnaderna i det föregående inlägget var mycket riktigt Gasverket. På den här kartan från 1936 ser vi dess placering omedelbart norr Kampenhofs bomullspinneri.

Det var Kampenhofs AB som behövde bättre belysning i fabriken och gjorde en framställan till Uddevalla stad och resultatet blev att staden och fabriken delade på kostnaderna. 1859 fick därför Uddevalla stad 104 gaslyktor. Så det blev en win-winaffär.

Jag söker på gasverk i Tidningsarkivet och får följande träfflista:

Datum         Innehåll

1864-08-16 Gasverket i Uddevalla kan nu på nytt producera gas efter reparation. Gas.

1881-08-22 Mätaren Karl Olsson, har inköpt af gasverksarbetaren Magnus Olsson, huset 8 ½ Kålgårdsberget för 3 150 kr. Fastighetsaffär.

1887-10-15 För första gången i Uddevalla. Museum i det stora teatertältet vid gasverket. Museum.

1888-04-21 Kontrakt mellan Uddevalla stad- och Kampenhof rörande gasverket. Fastighetsaffär.

1888-10-09 Kontraktet mellan Kampenhof och staden rörande gasverket. Gas.

1890-02-06 Vänersborgs stad har inköpt Gasverket för 40 000 kronor.

1890-04-24 Tält för diorama och skjutbana iordningställs på gasverkstomten.

1899-08-10 Beslutades att staden köper Kampenhofs del i gasverket. Energi.

1899-08-12 Gasverket i Uddevall inköpt av staden. Energi.

1900-09-25 50 år fyller föreståndaren för Uddevalla gasverk, ingenjören Edm. Lord.

1905-02-02 Ingenjören vid Uddevalla gasverk Edmund Lord död, 54 år.

1905-03-13 Beslutades om gasverkets utvidgning. Energi.

1905-03-14 Om och tillbyggnad av gasverket. Energi.

1906-07-14 Ett förslag av gasverksstyrelsen om 13 öres avgift per kubikmeter för kokgas.

1907-12-21 Koksen kostar 1,40 per hektoliter, hemkörningskostnad 10 öre per hektoliter från gasverket.

1912-01-13 Uddevalla gasverk, till ordförande i gasverksstyrelsen är vald ingenjör Nore Bergman.

1912-10-09 Gasverkets kokspriser. Annons. Priser.

1917-02-28 Gasverksstyrelsen sätter upp ett 25-tal elektriska lampor som skall lysa hela natten.

1917-10-25 Karbidlampor till Uddevalla, utlämnas genom understödsnämden hos gasverket. Energi.

1921-08-06 60 år fyller fru Elfrida Lord, änka efter gasverksingenjören Edmund Lord.

1922-02-08 Knappt om koksen. Gasverket i Uddevalla lager är slut. Dock har firman And. Smith i lager. Energi.

1923-09-01 50 år fyller gasverksmontören Adolf Olsson.

1924-03-21 Skrivelse till stadsfullmäktige vill Gasverket bygga kontors- och utställningslokal.

1924-03-29 Gasverkets kontorsbyggnad tillstyrkes. Byggnaden skall uppföras i 2 vån.

1924-03-31 Drätselkammaren tillstryker till Gasverkets kontorsbyggnad. Politik.

1924-06-12 Stor silvermedalj för 44 års tjänst till gasverksarbetaren Johan Andersson. Utmärkelse.

1924-06-13 Medaljutdelning vid gasverket till Johan Andersson efter 44 års arbete vid gasverket.

1924-08-07 Gasverket i Uddevalla har nu sin nybyggnad under tak.

1924-10-04 Uddevalla gasverk medverkar på hemutställningen med ett kök- och ett badrum.

1925-08-01 Uddevalla trävaruaffär (vid Gasverkets nybyggnad) försäljning av trävirke. Annons.

1926-09-10 60 år fyller gasverksarbetaren Karl Teodor Sällström.

1928-09-29 Uddevalla gasverk fyller 70 år. Jubileum. Bild.

1928-11-03 Gasverkets kokspriser; okrossad 1,60 pr hl, krossad 1,90 pr hl. Uddevalla gasverk. Annons.

1929-02-28 Gasverket får stoppa koksförsäljningen. Bränslet till verk- och inrättningar. Minus 30 grader i Uddevalla i natt. Väder.

1929-11-27 Uddevalla moderniserade gasverk lämnar hädanefter mer gas och bättre koks. Beräknas tagas i bruk till jul. Energi.

1930-02-10 Uddevalla får ett av Sveriges modernaste gasverk. Bild på nya retorthuset.

1930-10-16 Gasverkets skorsten skall restaureras. Bild.

1932-05-26 Ragnar Steenes snäckskalsfabrik vid gasverket ödelagd vid brand.

1934-07-13 Gasverket. Gasklockan flyttas. Bild.

1934-12-15 En av de sista stora eldsvådorna i Uddevalla och gasverkets start: 75-årsminnen. Julbilaga. Bild.

1934-12-24 Gasverket startas. Robb- och Bauer från Göteborg byggde.

1936-03-27 Musikaffär å Västerlånggatan 14 (huset mittemot gasverket) öppnar den 28 mars. Annons.

1937-07-28 30 år som gasverkschet, ingenjör K.G. Holmén. Jubileumsintervju.

1937-10-20 Uddevalla gasverk måste byggas om. Högtrycksledningar till Ramneröd. Energi.

1938-02-21 Gasverket bör fortsätta med rörverkstad. Ledningar.

1938-04-14 70 år fyller förre gasverksarbetaren Emanuel Eliasson, 40 år vid gasverket.

1940-01-19 Uddevalla gasverk har kol till i höst. Konsumtionen av el- och gas stiger. Energi.

1941-08-05 80 år fyller fru Elfrida Lord, änka efter ingenjören vid gasverket Edmund Lord.

1942-03-20 Gasverket, utvidgning nödvändig. Energi.

1944-06-06 Trotjänare vid Uddevalla gasverk hedra- och belönas. Belöning. Bild.

1946-01-05 Brand i vedstapel vid gasverket.

1946-09-25 Elspisar i nybyggen, gasverket är belåtet. Ledningar.

1946-10-24 Ernst Niklassons Järnhandel, nederlag för karbid även karbidgasverk. Annons. Affär.

1946-11-15 Bibehållit gasverk bäst för staden, belysningsstyrelsen vill skjuta på avgörandet. Energi.

1946-11-21 DK beslöt gasverkets nedläggande ej aktuellt.

1946-11-27 Gasverket skall icke nedläggas. Energi.

1947-04-18 85 år fyller förre gasverkseldaren Magnus Johansson, Ramneröd 48, bördig från Torp.

1947-12-29 60 år fyller gasmontören Karl Aug. Johansson, Ramneröd. Trotjänare vid gasverket.

1948-07-24 Persikor mognar på gasverkets tomt, bilden visar att det är sant. Frukt o Bär.

1949-05-21 En större lastbil råkade kana utför den stora kokshögen vid gasverket i Uddevalla. Olycka.

1951-03-19 Gasverket i Uddevalla slopas 1960? Gas.

1952-01-09 70 år fyller elverkschef Gustaf Holmén, verksam vid Uddevalla Gasverk.

1952-01-19 Nytt badhus? Gasverkstomten, Lotsarnas kålhage eller Margretegärde är några alternativ.

1953-04-08 Gasverkets nådatid kortas, skall läggas ned nyårsafton 1956. Nedläggning.

1956-01-05 Uddevalla gasverks sista år har börjat. Gas. Bild.

1956-01-30 Varvet får syrgas från gasverk vid Sörvik. Varv.

1956-03-09 Vänersborgs 90-åriga gasverk lägger ned driften den 1 april. Gas. Bild.

1957-01-25 Nattsexa celebrerar gasverkets nedläggande den 31 januari. Nedläggning.

1957-02-01 I natt släcktes lågan i hundraårigt gasverk. Gas. Bild.

1957-12-10 Skorsten på väg ner. Rivningen av Uddevalla gasverk fortsätter. Bild.

1957-12-31 Den största av de två skorstenarna på gamla gasverkets område, fälldes på måndagen. Rivning.

1959-12-14 Gasverkets kontorsbyggnad skall flyttas- och blir motell? Bild.

1959-12-23 Hundraårsminnen i Uddevalla: Gasverkspremiär- och storbrand. Hembygd. Bild.

1960-07-23 Västerlånggatan skall nu breddas. Gasverkskontoret flyttas. Vägarbete. Bild.

1960-08-30 Gasverket rör på sig! Ett tiotusentals kronor beräknas flyttningen kosta.  Byggnad. Bild.

1960-09-02 Gasverkshuset på glid. Byggnad. Bild.

1960-10-26 Gasverkskontoret blev dyrare flytta än bygga nytt. Mattsonföretagens kontorsbyggnad (1991).

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar