2021-12-08

Ordningen återställd i kommunfullmäktige och nämnderna?

Kvällens fullmäktigemöte bjöd inte på någon större dramatik. Beslutet i fullmäktige 1 juli 2020 var olagligt enligt både Fötvaltningsrätten och Kammarrätten och nu skulle ordningen rullas tillbaka till det som gällde före det olagliga beslutet.

Partierna har snackat ihop sig till stora delar och Ingemar Samuelsson kvarstår som kommunstyrelsens ordförande och Monica Bang Lindberg som förste vice ordförande. Dramatik blev det dock om posten som andre vice ordförande. Där föreslogs Christer Hasslebäck medan Sverigedemokraterna föreslog Martin Pettersson då de är största oppositionsparti. Votering begärdes och eftersom det gällde personval så skedde det genom sluten omröstning och valurnan plockades fram.

De närvarande fullmäktigeledamöterna fick gå fram en och en och lägga i sin röstsedel med ett namn på. Efter kontrollräkning var resultatet 36 för Hasslebäck och 23 för Pattersson. En ledamot röstade blankt.

En del förändringar skedde gentemot förhållandena före 1 juli 2020. Noterbart är att Roger Johansson (L) återkommer som förste vide ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar