2021-12-02

Brev till magister Thudén 1830

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Ett brev ur min samling är ett fribrev (före frimärkets tid) från Stockholm och är utfärdat 21/6 1830.
Brevets mottagare är Pastorn mm och höglärde herr magistern C A Thudén i Uddevalla Gustafsberg.
Innehållet i brevet är det som gör att Thudén slutar som lärare vid Gustafsbergs barnhus.
Det är information om att han enligt Kunglig majestät utnämnts till kyrkoherde i Bro pastorat af Götheborgs stift.
Thudén var en ivrig kämpe för att införa skolgång för alla (med just Uddevalla som exemel på hur utbildningen kunde organiseras), vilket vid den tiden var ytterst ovanligt, eftersom det var kyrkan och bibeln som var den tidens rättesnören för att fostras till en god medborgare.
Ett härligt dokument som bekräftar historiska händelser med anknytning till Uddevalla och Gustafsberg.
MvhLars Barkman

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar