2021-12-04

Lillejul 2021

"Kom, kom, kom till smörgåsbordet"!

Årets Lillejul ägde rum igår den 3 december (alltid första fredagen i december) på Officersmässen i Kanslihuset. 55 kamrater hade anmält sig och 55 deltog. Helt otroligt att denna tradition lever vidare 29 år efter regementets nedläggning.

Kvällen inleddes som vanligt med Officersklubbens årsmöte i Taktiksalen. Ordförande Mats Olsson (närmast) och sekreterare Tommy Åhsman.
Närmast Torbjörn Boström, Leif Westbring, Tommy Sandberg och Lars Andreasson.
Närmast Ulf Gustavsson, Lars Palmqvist, RS Andersson och Berndt Schagerlind.
Från vänster Kent Mattsson, Ulf Nilsson och Bertil Olofsson.
Per Norberg informerade om Kamratföreningens och Bohusläns Försvarsmuseums verksamhet. Per är ordförande i Kamratföreningen och styrelseledamot i Försvarsmuseet.
Håkan Lindgren, till höger, avtackas av ordföranden Mats Olsson för enastående insatser för Officersklubben.

Och snart blev det dags att angripa Ann-Christine Rörqvists goda julbord. Där saknades inget.Samling runt bardisken. Håkan Lindgren, Ronny Wikström, Robert Trickman och Bo Andersson d.y. 
Och så den årligen återkommande hälsningen från Håkan till kusinen Jan-Gunnar.  //

4 kommentarer:

  1. Bild 15. Mannen till vänster vithårig längst fram. Kan han heta Fors. Jag hade en furir med det namnet på 6:e kompaniet 3 pluton 1968-69.

    SvaraRadera
  2. Kurt Olsson är precis sig lik kan inte tro att han nyss fyllt 80 år

    SvaraRadera
  3. Lennart ekberg och nils erik wangler känner man ju igen // vpl percy laumann 72-73

    SvaraRadera