2021-07-28

Vart skulle s/s Bris - samt lite mer om Emaus tidigare ägare "Pettersson i Uddevalla".

Insänt av Ragnar Josefsson. 

”Följa fartyg” är ju ett uppskattat nöje på bloggen. Här får vi följa s/s Bris, numera m/s Marianne som vi mötte i ett tidigare inlägg, om än drygt 100 år i efterskott.

Emaus forne ägare, Fredrik Pettersson, lät bygga henne år 1895 för att ta sig till Kyrkesund och sin fiskeindustri där. Frågor som uppstår är då vart han skulle mer precis och vad var det för slags industri? 

Svaret fanns bara några googlingar bort i form av den kända fastigheten Kålhuvudet. Ett välbekant landmärke för alla som närmat sig Kyrkesund sjövägen söderifrån och enligt uppgift förebild för värdshuset Knäppen i Emelie Flygare Carléns roman Pål Värning. 

Hit skulle s/s Bris! Kålhuvudet! Här sett från söder. Ytterväggarna mot havet är målade i gult och mot land i rött. Huset är byggnadsminnesförklarat. Bild: Lena Emanuelsson, LSN Västra Götaland (wikicommons)

 

Huset har anor från 1780-talet och här har bedrivits olika verksamheter som trankokeri, sillsalteri, affär mm. Det förvärvades av Fredrik Petterssons anfäder och är fortfarande i släktens ägo.  Bland intressanta släktingar kan nämnas oceanografen Otto Pettersson, som bodde på Holma Säteri och tog initiativ till forskningsstationen på Stora Bornö i Gullmarsfjorden, dennes son och tillika havsforskaren Hans Pettersson, prästen och hembygdsforskaren Johan Pettersson samt den för många kände legendariske läraren i Uddevalla Nils Uthorn.

Så några ytterligare ord om Fredrik Petterson som förvärvade Emaus 1882. Köpeskillingen var 25 000 kr.  Han var då löjtnant vid Bohusläns Regemente. Det är svårt att få fram exakta årtal, men sannolikt kom det så kallade Jaktslottet till under åren därefter. Vidare får man anta att det också gjordes en rejäl uppgradering av bostadshuset. Emaus fick nu karaktären av exklusiv lantegendom i stadens utkant. Det var en passande inramning för den kommande riksdagsmannen - ”Pettersson i Uddevalla” kallad – som lämnade den militära banan 1898 för att helt ägna sig åt politik och skötseln av Emaus. 

Han var medlem av det protektionistiska partiet, en föregångare till Moderaterna, stod partiledaren nära och hade flera tunga uppdrag på olika nivåer. Med tanke på hans stora intresse för odling, han var även medlem av Lantbruksakademin, kan man anta att växthusen och odlingarna anlades/utökades under denna tid. Familjen lämnade Emaus i samband med att Pettersson utsågs till landshövding i Jönköpings län 1906. Ett uppdrag han innehade till 1922.

Postkortet är sänt under Petterssons tid på Emaus, alltså senast 1906, om man skall gå efter påskriften.

Foto: Maria Lundbäck

Hustrun Vendla, född von Essen, kom från trakten av Vasa i Finland och då närmre bestämt Keppo gård nära Oravais (känt för det för Sverige ödesdigra slaget mot ryssarna 1808). Herrgården, en av de få i Österbotten, med skogsbruk, sågverk, vattenkraft, oljeslageri mm hade förvärvats av Wendlas far Carl-Otto och här växte hon upp med 9 syskon. Fredrik och Vendla gifte sig 1883 och flyttade då in på Emaus. De fick fyra barn tillsammans, Aina, Elisa (Lisa), Johan Fredrik och Signe. Samtliga, utom dottern Aina, är begravda på Ljungs nya kyrkogård i Ljungskile. Vendla avled 1919 och Fredrik 1949.

Den Petterssonska gravplatsen på Ljungs nya kyrkogård. Foto: Eget

Hälsningar

Ragnar Josefsson

 Källor: GP 2004-08-09 ”Kålhuvudet – ett stycke äkta Bohushistoria”, KWH Group, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet samt Uddevallabloggen. Bilder: Lena Emanuelsson, LSN, Maria Lundbäck samt egen.  //

2 kommentarer:

  1. Otto Pettersson var bror till Fredrik. De hade även en syster, Anna 1850-1944, som sedan 1905 var änka efter I17 regementschef Mathias Fjellman. Hon bodde större delen av sitt liv i Ljungskile.
    Uthorn lär betyda "från Tjörn" Per N

    SvaraRadera
  2. Kan varmt rekommendera böckerna ”Trankokeriet Kålhuvudet” av Johan Pettersson och ”Minnen från Kålhuvudet” (Uthorn. Nils). Finns i Uddevallas bibliotek.

    SvaraRadera