2021-07-14

Minan i regementsparken väcker minnen

När jag var i regementsparken igår fanns fortfarande den här gamla sjöminan kvar. Men det fanns en gång när den inte gjorde det.

Så här skrev jag om den 2007: 

Strax intill dansrotundan och trappan ned mot den avstängda gångbron ligger den här minan. Det är ursprungligen en riktig mina men som desarmerades och placerades här strax intill Bäveån i Regementsparken.

När jag ser minan kommer jag att tänka på en söndagsmorgon, troligen på 70-talet, då jag gick dagofficer på regementet. Som dagofficer var man tvungen att bo på regementet från fredag till fredag och var då ansvarig för vakt och beredskap mm.

Hur som helst så blev jag väckt av polisen som ringde och sa att man hade hittat en mina i Bäveån i höjd med Tureborg. Det blev förstås fullt pådrag ända tills jag fick syn på minan. Jo, just det! Det var den här prydnadsminan från Regementsparken som någon hade tippat i vattnet och den flöt ju bra så efterhand hade den letat sig nedströms tills den upptäcktes av en tidig morgonflanör.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar