2021-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

Traditionsenligt har jag idag satt en blomma på Herman Zetterbergs grav på Norra Kyrkogården. 

Herman Zetterberg föddes den 1 juli 1904 på Gustafsberg i Uddevalla.

Han tog en juris kandidat examen vid Uppsala universitet 1928 och inledde därmed sin juristkarriär. Han blev hovrättsråd 1942 och var ledamot av lagberedningen 1944-1947.

Den 31 juli 1945 utnämndes han av statsminister Per Albin Hansson till justitieminister i regeringen. Denna post innehade han till den 30 september 1957. Herman Zetterberg är den justitieminister som innehaft detta ämbete längst tid; 12 år och 52 dagar. Som justitieminister införde Zetterberg flera förändringar inom det straffrättsliga området, bland annat ökad benådning och större fokus på straffverkställigheten. Från 1957 och fram till sin död 1963 var han president i Svea Hovrätt.

Herman Zetterberg blev änkling två gånger. Första äktenskapet ingick han 1931 med Kitty Rippe. Hon avled 1955 i cancer. Han gifte om sig 1959 med Ulrica Lyttkens, som sedan dog i januari 1963.

I sitt testamente från den 27 februari 1963 skriver Herman Zetterberg:

”Till en särskild stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur skall lämnas 75.000 kr…

För denna stiftelse skall finnas en styrelse, bestående av 1) landshövdingen i Göteborgs och Bohus län eller annan kulturintresserad person som han förordnar (ordförande) samt 2) förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen och 3) landsantikvarien i Göteborgs och Bohus län…”

Läs mer om stiftelsen på www.hermanzetterbergsstiftelsen.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar