2021-07-08

Oviss framtid för Gula Villan på Emaus

Framtiden för mangårdsbyggnaden på Emaus. allmänt kallad Gula Villan, förefaller oviss då Komvux avbrutit det renoveringsuppdrag man haft sedan några år.

Frågan om vad som skall ske med huset kommer upp till behandling i Kommunfullmäktige till hösten. Henrik Sundström, tillförordnad ordförande i samhällsbyggnadsnämnden uttrycker sig så här om alternativen i en artikel publicerad i Bohusläningen den 2 juli: "Det första är att helt enkelt riva villan, det andra är att villan ska genomgå en fullständig restaurering utvändigt men att ingenting görs inne. Det tredje förslaget är att göra en fullständig konservering och rädda den vackra inre interiören."

Låt oss hoppas att det kommer förslag om hållbara nyttjandekoncept innan frågan skall behandlas i fullmäktige. Emaus är en viktig plats för generationer av Uddevallabor och en viktig del av det gemensamma kulturarvet.8 kommentarer:

 1. Bossen i Uddevallas styre river ju allt som inte JAG kan använda! Se hur det gick i Bodele! Kan inte jag bo där så river vi! 🙁

  SvaraRadera
 2. Gamla anrika byggnader som här, Gula Villan, utgör en del av Uddevallas själ och kulturarv. Gamla hus tillhör en stads historia, bevarande gör platsens historia levande, man kan ana och känna av de människor som en gång bodde och verkade där. För mej känns det respektlöst för oss som lever och även för dom som en gång byggde och vårdade detta hus, att riva för att för alltid begrava dess landmärke för en del av Uddevallas historia. /Merja

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller verkligen med dig Merja.��Varför rivs allt gammalt, istället för att bevara till vår stads historia.
   "Uddevallabo "

   Radera
 3. Mycket bra inlägg Merja!
  Jag håller med dig fullständigt.
  Måtte våra folkvalda besluta om ett bevarande!

  Mvh
  Lars Barkman

  SvaraRadera
 4. Kan man bara avbryta ett uppdrag hursomhelst.Hur långt har dom kommit under dom åren dom haft renoveringsuppdraget.
  Konstigt att Komvux inte säger eller berättar hur långt dom har kommit i renoveringen.
  Det kanske inte var roligt längre

  SvaraRadera
 5. Hej! Här kommer protokollsutdrag från BUN:s sammanträde 2029-05-20 där det framgår vad som gjorts. Hälsningar Ragnar Josefsson

  § 77 Dnr BUN 2021/00394

  Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform

  Sammanfattning

  Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av
  vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja
  renoveringen hösten 2017.

  Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde
  på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget.

  SvaraRadera
 6. Skulle man inte kunna tänka sig att Östrabogymnasiets byggprogram "övertog" uppgiften att färdigställa renoveringen? Det måste ju finnas uppgifter för "alla" delar på byggprogrammet att bita i

  Mvh
  Lars Barkman

  SvaraRadera
 7. Lägg om vögen till emaus nedanför huset. Sälj sedan huset till en privatperson som nu får en egen privat väg in till det. Sam ställ kravet att husets utseende skall bevaras. Så av med det problemet!

  SvaraRadera