2019-03-13

Villa Skanskullen

Sedan en tid är Villa Skanskullen till salu. Jag fick frågan om jag kunde berätta lite om byggnaden.

Villa Skanskullen är byggd på en tomt som 1890 inköptes av Gustafsbergs Barnhusinrättning av dåvarande ägaren och grundaren av Uddevalla Tunnfabrik, ingenjör David Thorburn (1858-1911).
Villan är byggd av trä och ritad av arkitekt Eugen Thorburn.

Efter David Thorburns död 1911 övergick äganderätten till Tunnfabriken.

1913 såldes villan till regementsintendent Thorsten Reuterswärd. När han flyttade från staden 1918 köptes villan av Rosa och Margaret Thorburn. Rosa var född 1868 och Margaret 1883.

I januari 1921 ödelades villan i en brand, men systrarna bestämde sig för att renovera den till ursprungligt skick. Förutsättningen var förstås att Eugen Thorburn hade arkiverat ritningarna.

Vid sammanträde med kyrkorådet i Uddevalla den 21 maj 1951 meddelades att systrarna Thorburn donerat dels Villa Skanskullen med tomt på ca 5000 kvm, dels en kapitalfond utgörande värdepapper till ett dagsvärde av 75 000 kr. (1,2 milj kr i dagens pris).

Fonden skulle heta ”Rosa och Margaret Thorburns gåva till kyrkliga ändamål”.

Ett par månader senare, 16 och 19 augusti, så dog systrarna med tre dagars mellanrum.

Efter diskussioner blir Villa Skanskullen Bohusläns sjömanskyrka.

1983 skriver Bohusläningen att Sjömanskyrkan vill stanna kvar i Villa Skanskullen. Men vem köper huset då? Nuvarande ägare? Sjömanskyrkan flyttar till Tunnfabrikens gamla disponentvilla.
Det är Svensk Fastighetsförmedling som har uppdraget att sälja huset.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar