2019-03-23

Eriksbergs Garveri - Vargläderfabriken

Några hundra meter nedströms Eriksfors, som jag tidigare skrev om, låg Eriksbergs Garveri. Det beskrivs i den utmärkta boken "Gamla Uddevallaföretag 1725-1950" utgiven av Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

"Eriksbergs Garveri hade byggts år 1887 av Lambert Wassén och Adolf Eriksson. Adolf Eriksson dog 1932 men Lambert Wassén fortsatte verksamheten ända fram till 1938. Därefter användes byggnaden som upplag bl a av Bohusläns regemente.
1944 förvärvades fastigheten av ingenjör Stellan Ljungberg som där startade Vargläderfabriken. I sitt nummer den 13 april 1945 gjorde tidningen Kuriren ett reportage från Vargläderfabriken där man påbörjat i den omfattning som tillgången på hudar medgav. Det handlade uteslutande om hudar från Sydamerika eftersom de var starkast. Rubriken var "Sydamerikas oxhud blir på sex veckor finaste och starkaste björnläder.

Impregneringen gjordes med talg, harts och vax. Ljungberg ville inte tillstå det, men det var nog ändå så att garveriverksamheten var en starkt vattenförorenande process.

År 1958 lades garveriverksamheten ner och därefter bedrevs grosshandel med hudar och skinn.

I Bohusläningen måndagen den 4 januari 1965 kunde man läsa att Vargläderfabriken hade drabbats av en våldsam brand under natten till lördagen och helt ödelagts. På nyårsnatten, dvs bara något dygn dessförinnan, hade för övrigt den gamla Eperöds kvarn brunnit ner och man misstänkte att båda bränderna var pyromandåd".  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar