2019-03-11

Musiklivet i Uddevalla - boken lanseras vid en releasefest den 15 mars

Musiklivet i Uddevalla - Om musikyttringar och musikutövare i staden från år 1925 tills idag
Ovanstående är titeln på en bok gjord av Cecilia AhlsénStefan Brännwik och Janne Dahl som kommer att lanseras vid en ”releasefest” på Mortens Krog fredagskvällen den 15 mars.

Det blir dessutom en uppföljning på Hallmans Bokhandel lördagen den 23 mars där boken också kommer att säljas, och där kommer alla tre ”författarna” att närvara i det fall man skulle vilja ha sin bok signerad.

Uddevalla har genom åren haft ett ovanligt rikt och mångfacetterat musikliv, en tradition som fortfarande lever. Att genomföra ett projekt att dokumentera Uddevallas musikliv, inklusive de flesta av de olika musikyttringar och genrer som förekommit, har varit något av en utmaning – det handlar om många hundratals timmar under en tvåårsperiod räknat från starten 1 mars 2017. Men det faktum att en sådan allomfattande bok med allt från klassisk musik till punk inte tidigare gjorts för Uddevallas del var skäl nog för oss att göra det.

Medlemmarna i vår projektgrupp på tre personer har växt upp i olika musikaliska miljöer med egna erfarenheter från olika delar av musiklivet. Sammansättningen av gruppen har medvetet gjorts just med tanke på att var och en har var sitt unika nätverk och erfarenheter – gruppmedlemmarnas åldrar ligger mellan 46 och 81 år.

Innehållet i boken är baserat på intervjuer med över hundra olika musikpersonligheter med Uddevallaanknytning.

Bokens omfattning är 340 sidor i 36 kapitel och med 300 fotografier.

Projektet har drivits som en studiecirkel inom studieförbundet Studiefrämjandet, ett av Sveriges största studieförbund, och med verksamhetsutvecklaren Lars Wallin som vår partner.

Cecilia Ahlsén
I 10-års åldern började jag spela trumpet och andra bleckblåsinstrument som länge var mina huvudinstrument. I Tanums kommun där jag är uppväxt spelade jag med skolorkestern, vilket gav en solid grund att stå på.

Sedan tog jag kunskapen vidare och bildade konstellationer utanför skolans värld, så fritiden fylldes av musik.

När jag senare kunde köpa egna skivor diggade jag funk, jazz och rockmusik. Elbasen tog platsen som mitt instrument, men jag lärde mig också trummor och lite gitarr.

Som hobbymusikant har det blivit lite olika musikaliska konstellationer genom åren, och idag spelar jag regelbundet musik jag gillar.

Andra fritidsintressen är teknikhistoria och naturupplevelser med kikare eller kamera.

I yrkeslivet har jag jobbat med fordonsbyggande och teknik, med kvalitetsledning, samt som fotograf. När detta skrivs jobbar jag på museum med att fotodokumentera och digitalisera kulturarvet.

Genom denna dokumentation i bokform har jag tillsammans med Stefan och Janne fått möta människor som bidragit med värdefull information till historiken om stadens musikliv.

Stefan Brännwik
Jag föddes i en familj med en musikalisk pappa som var musiklärare, duktig cellist i Uddevalla Konsertförening och mycket annat. Mitt musikintresse kommer förstås från pappa Thure.

Många gitarrer och andra musikinstrument har det blivit för den allroundinriktade, men kanske mest jazz- och bluesintresserade Stefans del. Istället för tavlor pryds väggarna hemma i lägenheten av ett flertal olika skönheter (gitarrer alltså).

Jag har haft ett långt arbetsliv i ett tekniskt yrke som ingenjör inom området elektriska fartygsinstallationer. Idag ser jag mig dock mer som “humanist” än som tekniker.

Jag har ett stort intresse av att skriva och dokumentera, inte minst om lokal industrihistoria. Jag är, liksom både Cicci och Janne, aktiv inom Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening, både som skribent och som webmaster.

Snabba sportbilar är sedan långt tillbaka ett annat intresse, resande likaså, även om barn och barnbarn numera utgör den verkliga guldkanten på tillvaron.

Janne Dahl
Jag föddes i en musikalisk miljö både vad gäller min far och min mor.

Pappa Einar Dahl startade olika ungdomsorkestrar genom sitt läraryrke, Uddevalla Stadsmusikkår grundades på hans initiativ år 1943 etc.

En flygel var medelpunkten bland fem instrument hemma, men jag valde tidigt ett sjätte; Klarinett.

Redan som 15-åring spelade jag dansmusik, och jag finner fortfarande stort intresse i att framföra musikaliska stycken, numera dock till en mer lyssnande än dansant publik.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har det rört sig om konstruktionsritningar för fartyg.

Bygdens historia berör mig, och jag har i olika sammanhang engageras för att berätta om forna tiders segelfartyg, ångbåtar och levnadsvanor. Jag har vidare forskat kring de båtar som förr trafikerade den bohuslänska kusten, samt dokumenterat dem i ord och bild.

Vidare är jag engagerad i styrelsen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening, liksom i flera andra föreningar.

Segelsporten ligger mig slutligen varmt om hjärtat, och jag var under lång tid engagerad i stadens segelsällskap, både som aktiv kappseglare och som ledamot i sällskapens styrelser.

Cecilia (Cicci) Ahlsén, Stefan Brännwik och Janne Dahl


1 kommentar:

  1. Kan du skriva om Villa Skanskullen som är till salu nu? :-)

    SvaraRadera