2019-03-10

Stenläggning på Södergatan

Känns platsen igen? Det är Södergatan. Översatt till dagens stadsbild så ligger ingången till Dagsons vårdcentral utanför bildens vänstra kant. Arbetarna håller på med stenläggning och det är innan man började stenlägga gatorna med gatsten. Det var nog ett väldigt slit att hantera kullerstenarna.

I gatukorsningen i bakgrunden går Södra Drottninggatan åt höger och vänster. Gamla Folkets hus skymtar också.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar