2019-03-21

Eriksfors, Kytan eller Tjutån

Här är en sommarbild på samma byggnad som på vinterbilden nyligen. Enligt Bengt Nordlund som skrivit boken Mot havet, där han kartlagt Risåns och Bäveåns väg mot Uddevalla och Byfjorden, heter denna platsen Eriksfors eller Råssholmsforsen eller Kytan.  Kytevägen går ju fortfarande hit idag.
Teckning Bengt Nordlund. Sid 104 i boken Mot havet.

1982 såg platsen ut så här. Enligt Nordlund hade namnet Eriksfors sitt ursprung från direktör Erik Koch (1713-53) som skall ha flyttat sin kvarn från Ramseröd till den här platsen.

"Det äldre namnet, Kytan eller egentligen Tjutån, syftar på forsens ljud som kunde höras på långt håll, särskilt vid viss väderlek"
Men om man tittar på den här flygbilden från perioden 1955-67 så ser man ytterligare en större anläggning några hundra meter nedströms. Frågan är då vad det är? Kan det vara Wasséns garveri? Ja, jag vet faktiskt inte och hoppas att någon av Uddevallabloggens läsare kan reda ut saken.

Det fanns tydligen två anläggningar med liknande namn, Eriksfors och Eriksberg. Det sistnämnda skall då ha varit ett garveri. Eriksfors skulle således vara den högra anläggningen på den här bilden, där byggnaderna är borta. Medan den nedströms skulle kunna vara Eriksberg?

I Tidningsarkivet söker jag på Eriksberg och får denna träfflistan:

Datum       Innehåll
1921-01-22 Otto Widén nära att förolyckas på Bäveån vid Eriksbergs garveri.
1931-01-10 Det gamla garveriet vid Kuröd, Eriksbergs garveri, byggdes 1887 av firman Wassén.
1945-04-13 Om garveriet vid Eriksberg. Stellan Ljungberg.
1945-04-26 Garveriet vid Eriksberg förbjuds släppa ut spillvatten i Bäveån.
Så här ser det ut idag. Bratterödsleden går alldeles intill platsen för Eriksfors eller Kytan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar