2019-03-20

Jan Smedius död

Överstelöjtnant Jan Smedius har avlidit. Han var född i Masthugget, Göteborg 1939-01-29. Han tog studentexamen 1958. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1960. Officerexamen 1961.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1961. Löjtnant 1963. Kapten 1969. Major 1972, vid Arméstaben 1974, vid Livgrenadjärregementet 1976, vid Försvarsstaben 1977.

Överstelöjtnant 1978, vid Bohusläns regemente 1980. Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1984, vid Svea Livgarde 1992, placerad vid HKV. Avsked 1999.

Tillhörig Bohusläns regemente 1961-1973, 1980-1992. F.d. generalstabsofficer.

Han var vid sin död bosatt i Täby. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar